Omatoimisuutta Savukosken kirjastoon!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sompion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Jäämerentie 1, PL 94
99601
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Kaarina Heinänen
Puhelin : 
040 7223827
Sähköposti : 
tiina.heinanen@sodankyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Savukosken kirjaston saavutettavuutta halutaan parantaa lisäämällä omatoimiaikaa kirjastossa. Hankkeessa luodaan suunnitelma omatoimikäytöstä ja hankitaan lainausautomaatti kirjastoon. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Asiakkaiden osallistaminen. Tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärä. Omatoimikäytön suunnitelman teko ja toteuttaminen.

Kuvaus : 

Savukosken kirjaston saavutettavuutta parannetaan suunnittelemalla kirjaston omatoimikäyttöä. Kirjasto on avoinna tällä hetkellä 31 tuntia viikossa. Kirjastossa työskentelee yksi virkailija. Hankkeessa suunnitellaan ja luodaan edellytykset asiakkaiden omatoimiselle kirjastonkäytölle. Asiakkaat osallistetaan suunnitelman tekoon. Kirjastoon hankitaan lainausautomaatti ja palkataan työntekijä kahdeksi kuukaudeksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 760
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 940
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 700
 
okm
avi