Omatoimisuutta Taivassalon kirjastoon
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Taivassalon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Ihattulantie 8
23310
Yhteyshenkilön nimi : 
Riikka Uski
Puhelin : 
0503873366
Sähköposti : 
riikka.uski@taivassalo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy teemaan: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.  Lähtökohtana on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittäminen ja osallistumisesteiden poistaminen lisäämällä kirjaston omatoimista käyttöä. Tavoitteena on kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavutta seurataan ja arvioidaan kävijä- ja lainausmäärätilastojen kautta sekä asiakaspalautteiden ja –kyselyiden avulla.

Kuvaus : 

Rutiiniluontoisten lainauspalvelujen automatisoiminen on välttämätöntä kirjaston toiminnan kehittämisen kannalta. Henkilökunnan aikaa tulee suunnata enemmän henkilökohtaiseen asiakaspalveluun, kokoelma- ja tietopalvelutyöhön sekä kouluyhteistyöhön. Kirjaston henkilöstöresurssit ovat 0,8 htv:ta. Taivassalon kunnan vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on sisällytetty määrärahaa rfid-tekniikan, lainausautomaatin ja muun itsepalvelua tukevan ja mahdollistavan teknologian hankkimiseen. Suunnitelmana on ensin aloittaa kokoelman merkintä rfid-tunnisteilla ja hankkia lainausautomaatti oheisohjemistoineen ja lisälaitteineen. Varsinaisia aukioloaikoja ei pienen henkilöstöresurssin takia pystytä lisäämään, joten on järkevää mahdollistaa kirjaston käyttö omatoimisena varsinaisten aukioloaikojen lisäksi. Jatkumona omarahoitteiselle rfid-hankkeelle haetaan rahoitusta omatoimikirjaston käyttöönoton mahdollistavien laitteiden hankintaan, esim. ovilukijat, kamerat, kulunvalvontaan liittyvät ohjelmistot. Varausten muututtua lakisääteisesti maksuttomiksi niiden määrä on noussut huomattavasti ja työllistävä vaikutus on ollut merkittävä. Laajennettujen itsepalveluaikojen avulla voidaan toteuttaa myös varausten itsepalvelunouto. Nykyiset aukioloajat ovat 18 h/vko, kolmena päivänä viikossa. Tavoitteena on lisätä omatoimisia aukioloaikoja arkipäiviin yhteensä 32 h/vko. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 500
 
okm
avi