Omekalla eteenpäin – Hämeenlinnan digitoitu kokoelma kasvuun ja laajempaan käyttöön
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kirjaston kuva-arkisto
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Lukiokatu 2
13100
Bibliotekets telefonnummer : 
03 621 2598
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hameenlinna.fi
ISIL-kod : 
FI-Hm
FO-nummer : 
0146921-4
Ansvarsperson : 
Jaana Käki
Telefonnummer : 
03 621 2903
E-post : 
jaana.kaki@hameenlinna.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on siirtää Hämeenlinnan kaupunginkirjaston digitoidun aineiston kokoelma Lydia uuteen julkaisuympäristöön Omekaan, joka mahdollistaa palvelun kehittämisen ja yhteydet Finnaan ja Europeanaan. Tavoitteena on myös jatkaa edelleen digitointia ja laajentaa digitoitua kokoelmaa paikallisesti merkittävällä aineistolla.

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto julkisti digitaalisen aineistopankkinsa Lydian keväällä 2008 (http://kirjasto.hameenlinna.fi/kirjasto/lydia/). Verkkojulkaisu toteutettiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Mediatekniikan verstaan kanssa. Jotta Lydiaa voitaisiin kehittää jatkossakin, olisi se siirrettävä toisentyyppiseen, avoimempaan julkaisuympäristöön.

Omeka on erityisesti kirjastoille, arkistoille ja museoille kehitetty avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, jonka tavoitteena on tehdä dokumenttien verkkojulkaisemisesta yhtä helppoa kuin blogin julkaiseminen (Matti Lassila, toim.: Alueellinen verkkopalvelukonsepti, 2012). Omekassa on myös suoraan käytettävissä laajennusosia, jotka mahdollistavat OAI-PMH ja Dublin Core –tuen. Alueellinen verkkopalvelukonsepti –hankkeessa on jo toteutettu Omekan suomenkielinen lokalisointi.

Omekaan siirto mahdollistaisi siis Lydia-aineistopankin sisällön käytön sekä KDK:n Finna-asiakasliittymässä että Formulan kautta Europeanassa. Hämeenlinnan kaupunginkirjasto on mukana Europeana Awareness Public Library Network –hankkeessa, jonka yhteydessä on tarkoitus paitsi tehdä Europeanaa alueellisesti tunnetuksi myös toimittaa digitoitua aineistoa yhteiseen eurooppalaiseen digiportaaliin. Omekan asennus ja käyttöönotto kirjastossa vaatii ulkopuolisen asiantuntijan työtä, mutta jatkossa ylläpito toteutettaisiin mahdollisuuksien mukaan kirjaston omana työnä.

Lydiaan on digitoitu tekijänoikeusvapaata aineistoa Hämeenlinnasta, esim. karttoja, kaavoja, rakennuspiirustuksia, kirjoja, artikkeleita, kuvia, äänitiedostoja jne. Tällä hetkellä Lydia sisältää 134 omaa dokumenttia ja 97 linkkiä muualla digitoituihin dokumentteihin. Digitoitu aineisto on merkittävä lisä kirjaston kokoelmissa, ja Lydiaa onkin hyödynnetty monien tutkimusten ja lehtiartikkeleiden tietolähteenä. Digitointia on siis syytä jatkaa ja kasvattaa kokoelmaa edelleen.

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto keskittyy digitoinnissa nimenomaan paikalliseen, historiallisesti merkittävään aineistoon, joka kiinnostaa asiakkaitamme. Tämäntyyppinen aineisto täydentää paikallisella tasolla Kansalliskirjaston digitointityötä. Lydian sisältöä on edelleen tarkoitus täydentää kirjaston kokoelmista löytyvällä tekijänoikeudellisesta suojasta vapautuvalla aineistolla. Digitoitavaa aineistoa haravoidaan myös yhteistyössä kaupunginarkiston, historiallisen museon ja paikallisten kustantajien kanssa. Aineiston digitointi tehtäisiin Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksessa. Joitain pienpainatteita, kuten esim. postikortteja voitaisiin digitoida myös kirjaston omana työnä.

Kokonaiskustannukset 13 000 €
haettava avustus 10 000 €
oma rahoitus 3 000 €

Henkilökuntakustannukset 2 kk x 3000 € = 6000 €
(Omekan asennus, tietokannan ja sisältöjen siirto, julkaisukuntoon saattaminen, ulkoasu)

Painetun aineiston digitointityö  4000 €
(Kansalliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksessa, n. 1000 s. X 4 €)

Oma rahoitus, henkilökuntakustannukset 1 kk = 3000 €
(sisältää digitointityö, perehtyminen Omekaan, aineiston valinta ja kuvailu)

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo, Hämeenlinnan kaupunginarkisto

Tidigare projekt: 

Kotiseutuaineiston digitointiprojekti 2007
Kotiseutuaineiston digitointi (jatko) 2009

 


Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa siirrettiin Hämeenlinnan kaupunginkirjaston digitoidun aineiston kokoelma Lydia uuteen julkaisuympäristöön Omekaan (www.omeka.org). Sisältöä kartutettiin ainutlaatuisella postikorttikokoelmalla sekä lisättiin tekijänoikeuksista vapaita, paikallishistoriallisesti merkittäviä julkaisuja kirjaston omasta kokoelmasta ja Kansalliskirjastosta. Uusi Lydia avataan helmi-maaliskuussa 2015.

Omeka asennettiin kaupungin palvelimelle ja olemassa olevat digitoidut aineistot, metatiedot ja artikkelit siirrettiin uuteen palveluun. Uuteen ympäristöön tallennettiin myös paljon uutta aineistoa. Omekan käyttöönotossa ja aineiston siirrossa käytettiin asiantuntija-apua. Asennustyötä ja räätälöintiä tehtiin sekä omana työnä että ostopalveluna. Julkaisun ulkoasu suunniteltiin ja muokattiin kirjaston oman henkilökunnan voimin, mikä vaati henkilökunnalta sekä graafista että teknistä osaamista. Teknisestä palvelinympäristöstä vastasi paikallinen asiantuntijayritys.

Hankkeen aikana digitoitiin yhteensä 40 teosta, joista 32 teetettiin Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksessa (nykyinen nimi) Mikkelissä. Loput digitoitiin kirjastossa omana työnä. Lisäksi kirjasto sai käyttöönsä paikallisen Postimerkkiseuran ja Suomalaisen kirjakaupan postikorttikokoelmat, joista omana työnä digitoitiin ja kuvailtiin 320 postikorttia.

Lydian aineistot ovat vapaasti selattavissa verkossa, ja sivusto skaalautuu myös mobiililaitteille. Uusi Lydia sisältää yhteensä 675 aineistoa: 374 kuvaa, 126 kirjaa, 58 rakennuspiirustusta, 36 karttaa, 35 pienpainatetta, 15 verkkolinkkiä, 12 äänitettä, 17 artikkelia ja 2 käsikirjoitusta. Aineistot on ryhmitelty näyttelyihin aihepiireittäin. Aineistoja on mahdollista selata kartalla ja aineistotyypeittäin ja hakea vapaasanahaulla sekä tarkennetulla haulla.

Erityistä huomiota on kiinnitetty aineiston kuvailutietoihin. Julkaisut on kuvailtu Dublin Core –formaatin mukaisesti ja jokaisesta on laadittu myös sanallinen kuvaus avaamaan käyttäjälle teoksen sisältöä. Erityisesti postikorttien kuvailussa on haluttu kertoa kuvissa esiintyvien paikkojen taustoja ja historiatietoja. Uuden aineiston tallennus ja kuvailu vei alun perin arvioitua enemmän työaikaa, mutta huolelliset kuvaukset tuovat kuitenkin palveluun huomattavaa lisäarvoa. Digitoitu aineisto on merkittävä osa kirjaston kokoelmia, ja Lydia tulee varmasti herättämään paljon mielenkiintoa.

Hankkeen aikana luotiin Omekaa käyttävien kirjastojen yhteistyöverkosto. Keskustelua käytiin sähköpostitse ja ryhmän ensimmäinen tapaaminen pidettiin Seinäjoella elokuussa 2015.

Fortsatta åtgärder: 

Tavoitteena on jatkaa edelleen digitointia ja laajentaa digitoitua kokoelmaa paikallisesti merkittävällä aineistolla. Julkaisujärjestelmä Omekan kehittämistyötä seurataan aktiivisesti ja otetaan käyttöön uusia lisäosia, joilla aineistoja on mahdollista esitellä monipuolisemmin.

Palvelun julkistamisen yhteydessä pidetään avoin julkistamistilaisuus, johon kutsutaan erityisesti kirjaston yhteistyökumppaneita ja lehdistöä. Palvelua esitellään jatkossa erilaisissa tilaisuuksissa ja ryhmäkäyntien yhteydessä.

Yhteistyötä paikallisten museoiden kanssa jatketaan ja tutkitaan Omekan soveltuvuutta museoiden digitoitavan painetun aineiston julkaisualustaksi.

Kirjastojen yhteisen Omeka-verkoston on tarkoitus jatkaa yhteistyötä kirjastojen digitointiin liittyvissä asioissa ja teknisen alustan Omekan ylläpidossa ja kehittämisessä.

Omekassa on suoraan käytettävissä laajennusosia, jotka mahdollistavat OAI-PMH ja Dublin Core –tuen. Lydian sisällöt pyritään saamaan heti julkistamisen jälkeen osaksi kansallista Finna-tiedonhakupalvelua sekä selvitetään myös yhteydet Europeanaan.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€13 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€18 456
Egen finansiering: 
€8 456


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kirjastoille 20.8.2012 dnro 35/623/2012.