Omppu - erityisryhmien kirjastopalveluiden kehittäminen lasten ja nuorten palveluissa
År 2012 Hyvä käytänne   


Bildens ursprung: 
Jii Roikonen
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 15 (Kaarlenväylä 3)
90015
Bibliotekets telefonnummer : 
08 558 473 42
Bibliotekets e-postadress : 
lastenosasto.kirjasto@ouka.fi
Ansvarsperson : 
Mervi Vaara
Telefonnummer : 
044 703 73 40
E-post : 
mervi.vaara@ouka.fi
Projektbeskrivning : 

Oulun kaupunginkirjaston Omppu-projektin tavoitteena on kehittää tasavertaisesti lasten ja nuorten kirjastopalveluja ja tukea kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua tarinoiden maailmaan.

Lukuinnon herättelemiseksi pääkirjastoon on koottu pysyvästi lasten ja nuorten Omppu-hylly, joka avattiin Omppu-päivänä 31.1.2012.

Omppu-hyllyä luotaessa ja sitä ylläpidettäessä ajatellaan erityisesti lukijoita, joille moniaistisuus on tärkeää. Tarinat ovat luettavissa, katseltavissa, kuunneltavissa ja tunnusteltavissa. Kirjastosta voi lainata esim. valmiita Omppu-paketteja, joissa kirjan mukaan on liitetty äänikirja, elokuva, helppolukuinen-, selkokielinen- tai sarjakuvaversio samasta kirjasta. Pienet lukijat voivat uppoutua kirjaleikkien maailmaan Omppu-kassien kuvakirjojen, satuhahmojen ja palapelien avulla. Hyllystä löytyy myös Celia-kirjaston lukemisesteisille suunnattuja lasten ja nuorten äänikirjoja sekä luetaan yhdessä-kuvakirjoja. Omppu-kokoelmassa on aineistoa alle kouluikäisistä yläkoululaisiin. Myös aikuisia on muistettu aiheeseen liittyvillä tietokirjoilla ja yhdistysten tiedotuspisteellä.

Omppu-hyllyn idea pohjautuu Ruotsin Äppelhyllan-malliin (www.appelhyllan.se).     

Projekti jatkui Oulussa vielä vuoden 2012 ajan. Vuonna 2012 kirjastoon hankittiin tietokonetyöskentelyä helpottavia apuvälineitä sekä lukemista ja kirjoittamista tukevia ohjelmia, pelejä ja vinkkejä. Kaupunginkirjaston kotisivuille perustettiin Omppu-sivusto.

Omppu-logon on suunnitellut sarjakuvantekijä ja kuvittaja Jii Roikonen.

Kuvia Ompusta:  http://oulu.ouka.fi/kirjasto/omppu/omppu.html .

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Oulun kaupungin päivähoito ja opetustoimi

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Omppu-hanke oli mukavasti esillä julkisuudessa. Hankkeesta kirjoitettiin useissa lehtiartikkeleissa ja muiden toimijoiden verkkosivuilla. Hanketta esiteltiin 9 erilaisessa tilaisuudessa, joissa oli kuulijoina yhteensä lähes 300 henkilöä.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston tavoitteena on, että muutkin Oulun kaupunginkirjaston toimipisteet luovat oman Omppu-kokoelman. Omppuun kuuluvan kirjallisuusdiplomin sisältö  viimeistellään. Omppu-projektin esittely jaetaan PowerPoint-esityksenä sosiaalisen median palvelujen kautta. Yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa jatketaan ja tiivistetään.

Uutena hankkeena käynnistetään vuonna 2013 kirjaston lasten ja nuorten osastojen hyllyjärjestyksen, opasteiden ja kylttien parantaminen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Projektet börjar : 
04/09/2011
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€43 745
Egen finansiering: 
€13 745

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
72henkilö/person
Antalet evenemang: 
26kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
354henkilö/person