Onko muitakin kirjoja kuin Risto Räppääjiä? - Kolmosten lukutottumusten laajentaminen yhteistoiminnallisesti
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 50 (Valtatie 26)
03601
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3668
Kirjaston sähköposti : 
ulla.rastas@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
kirjastonhoitaja, KM Ulla Rastas
Puhelin : 
09 4258 3668
Sähköposti : 
ulla.rastas@karkkila.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa 3. luokkalaisten lukutottumuksia vinkkaamalla heille kirjoja, joissa käsitellään samankaltaisia teemoja kuin suosituimmissa lasten lukemissa kirjoissa – kuten esim. Risto Räppääjissä. Kohderyhmänä 3. luokkalaiset ovat siksi, että heidän lukuintonsa on juuri puhkeamassa. Tässä otollisessa vaiheessa olisi tärkeätä esitellä lapsille monipuolisesti kirjallisuutta. Hankkeessa hyödynnetään myös kaverivinkkausta.

Toimintatavat
Projektissa kootaan luokkiin vietävät kirjakassit. Kasseihin poimitaan kirjoja, joiden tarinat ja aiheet puhuttelevat 3. luokkalaisia; esim. eläimet, huumori, kommellukset ja seikkailu. Kasseihin etsitään sellaisiakin kirjoja mm. klassikoita, joita lapset eivät lainaa paljon, mutta joiden tarinat ja kieli ovat hauskoja. Vinkkauksen avulla oppilaat on tarkoitus saada tarttumaan näihin uusiin kirjatuttavuuksiin ja saada heidät näin innostumaan erilaisista kirjoista.

Kouluilla projekti alkaa vinkkaustunnilla. Tämän jälkeen oppilaat lukevat n. 2 kuukauden ajan kirjakasseihin poimittuja kirjoja ja kirjoittavat lukemistaan kirjoista omia vinkkejä luokan seinälle muiden luettavaksi (kaverivinkkaus). Projektin puolessa välissä luokalle järjestetään yhteistoiminnallisten ryhmätyömenetelmien (esim. palapeli) avulla lisää kirjavinkkausta ainakin niillä luokilla, joilla se on tarpeen lukuinnon herättämiseksi. Yhteistoiminnalliset palapeliryhmät ovat myös osa kaverivinkkausta.

Hankkeeseen sisällytetään Lukukeskuksen kautta tilattava kirjailijavierailu, joka omalta osaltaan innostaa lapsia lukemisen pariin. Kirjailijavierailu järjestetään saman päivän aikana kaikilla ala-asteilla ja siihen osallistuvat 3.-6. luokkien oppilaat.

Aikataulutus:
Kesän 2014 aikana kerätään projektin kirja-aineisto ja suunnitellaan kirjavinkkaukset. Syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana toteutetaan projekti kaikille kolmosluokille, joita Karkkilassa on viisi. Kirjailijavierailu ajoitetaan syksylle 2014.

Kustannukset:
-
kirjavinkkausten ja kirjakassien suunnittelu   880 €
- kirjavinkkausten toteutus                                800 €
- kirjailijavierailun järjestelyt                              210 €
- Lukukeskuksen palkkio kirjailijavierailusta     850 €
- matkakulut                                                       250 €
Kokonaiskustannukset yhteensä                       2990 €      
Oma rahoitus                                                     1090 €

Haettava avustus                                               1900 €

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Karkkilan ala-asteiden opettajat
Lukukeskus

Aiemmat hankkeet: 

Elämyksellistä kirjavinkkausta kolmosille : Kirjavinkkaustoiminnan kehittäminen Euran kunnankirjastossa
Kolmoset kirjastokoukkuun, Vihdin kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa kehitettiin pedagoginen malli kaverivinkkaukseen. Kaverivinkkauksessa hyödynnettiin yhteistoiminnallista palapeliryhmämenetelmää. Tästä menetelmästä voi lukea tarkemmin http://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/Kirjasto/Kaverivinkkaus%20yhteistoiminnallisesti%20Palapeliryhmiss%E4.doc.

Hankkeen muuhunkin aineistoon voi tutustua Karkkilan kaupunginkirjaston lasten ja nuorten sivuilla ja aineistoa voi käyttää vapaasti:
http://www.karkkila.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=106&alasivu=106 (kohdassa Uudenmaan  ELY-keskuksen hankerahoituksella toteutettuja projekteja).

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Karkkilan kaupunginkirjasto sai hyvän pedagogisen aineiston kolmosluokkalaisten lukuharrastuksen laajentamiseen. Lapset löysivät kirjaston keräämistä kirjapaketeista uudenlaista lukemista. Tämä tuli ilmi lasten palautteissa. Valtaosa koululaisista tykkäsi keskustella lukemistaan kirjoista muiden kanssa palapeliryhmissä. Palapeliryhmien tehtävät olivat mielenkiintoisia ja kirjaesittelyn tekeminen ryhmissä oli hauskaa oppilaiden antamien palautteiden mukaan. Kirjavinkkaus muille koettiin jännittäväksi, mutta kaikesta huolimatta kivaksi. Ja mikä parasta lähes kaikki pitivät muiden kirjavinkkejä hyödyllisinä ja ne innostivat lukemaan lisää kirjoja. "Lukuprojekti oli tosi kiva. Ja se oli myös kivaa kun sai vinkkejä", kertoi yksi projektiin osallistunut kolmosluokkalinen.

Tuula Kallioniemen kirjailijavierailu ala-asteilla oli myös oppilaiden mielestä hauska ja kirjailijalle esitettiinkin paljon kysymyksiä hänen kirjoittamistaan kirjoista.

Jatkotoimenpiteet: 

Aineistoa voidaan käyttää jatkossakin kolmosluokkien kirjavinkkauksessa. Kirjalistaa tietenkin päivitetään koulujen toiveet ja lasten lukutottumukset huomioiden.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 090
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 990
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 450
Oma rahoitus yhteensä: 
€950

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
94henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
470henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500
 
okm
avi