Onnea onkimassa - yläkoulun elokuvahanke
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Julia Sergina/Flickr CC
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
044-7971827
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raiki-PK
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Petander
Puhelin : 
044-7971713
Sähköposti : 
nina.petander@raisio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa yläkoululaiset elokuvalliseen ilmaisuun, elokuvan vaikuttamismahdollisuuksiin sekä teknisiin ominaisuuksiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aloitteen kirjaston ja Vaisaaren yläkoulun yhteisestä elokuvahankkeesta teki yläkoulussa opiskelevan oppilaan huoltaja. Toteutuessaan hanke syventää koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä ja rohkaisee vuoropuheluun kaikkien toimijoiden välillä, niin opettajien, oppilaiden kuin heidän huoltajiensakin.

Oppilaat tekevät lyhytelokuvan tai elokuvakohtauksen yksipäiväisessä case-study -työpajassa, jonka vetäjänä toimii elokuvaohjaaja Ville Jankeri. Tuotoksia voidaan esittää tilaisuudessa, johon kutsutaan myös oppilaiden huoltajat.

Kuvaus : 

Maaliskuussa 2016 ensi-iltaan tullut Onnenonkija-elokuva on kuvattu Turun seudulla, myös Raisiossa, ja sen näkeminen kiinnostaa varmasti myös paikallisia aikuisia. Lisäksi sosiaalinen media, kuten blogi- ja vlogimaailma, jotka ovat nuorille ajankohtaisia toimintaympäristöjä, ovat vahvasti esillä elokuvan tematiikassa.

Toimintasuunnitelma

Hanke käynnistyy elokuvaesityksillä Raision kaupunginkirjaston 250-paikkaisessa Martinsali-auditoriossa. Esityksiä järjestetään tarvittaessa useita, jotta mahdollisimman moni Vaisaaren yläkoulun oppilaista pääsee Onnenonkijasta osalliseksi. Lisäksi järjestetään esitys tai esityksiä, jotka ovat avoimia kirjaston asiakkaille. 

Ennen oppilasesityksiä tai niiden jälkeen Martinsaliin kutsutaan Onnenonkija-elokuvan ohjaaja Ville Jankeri sekä joku elokuvan näyttelijöistä kertomaan elokuvan tekovaiheista. Vierailu inspiroi ja antaa oppilaille eväitä heidän omia tuotoksiaan silmällä pitäen. Elokuvantekijöiden tapaaminen on lisäksi nuorille elämys.

Työpajoihin osallistuvat Vaisaaren yläkoulun Draamaryhmä, Cinemakurssi sekä Mediamylly enintään 15 oppilaan ryhmissä. Pajoissa analysoidaan, suunnitellaan, näytellään ja ohjataan elokuvakohtaus. Työpajan vaiheita ja tuotoksia voidaan julkaista sosiaalisessa mediassa sekä kirjaston verkkosivuilla.

 

Taloussuunnitelma

Onnenonkija-elokuvan esittämistä varten hankitaan lisenssi, jonka kustannusarvio on noin 500 euroa. Luento-osuudessa esiintyjille maksetaan luennointipalkkiot, yhteensä noin 1200 euroa. Hankkeeseen osallistuvan kirjastoammattilaisen tilalle palkataan sijainen puoleksitoista kuukaudeksi. Työpajojen arvellaan kustantavan kaikkineen noin 2000 euroa.

Aikataulu

Hanke juhlistaa osaltaan satavuotiasta Suomea ja kotimaista elokuvaa. Sen alustava toteutumisajankohta on syksy 2017-kevät 2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Isa Järvenpää, Rita Ahlqvist, elokuvaohjaaja Ville Jankeri työryhmineen
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaisaaren yläkoulun äidinkielenopettajat ja kirjastoyhteistyövastaavat Isa Järvenpää ja Rita Ahlqvist

Ville Jankeri työryhmineen

Aiemmat hankkeet: 

Ylemmän asteen yhteys - nuorten elokuvaprojekti Raision kaupunginkirjastossa 2012 (Ely-hanke).

Aloituspäivämäärä : 
03/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 625
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 725
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi