Onni on oma soppi - tila-,kaluste- ja aineistojärjestys uusiksi
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Merijärven kunnan kotisivut.
Merijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Merijärventie 104
86220
Kirjaston puhelin : 
044-4776270
Kirjaston sähköposti : 
merijarven.kirjasto@merijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Merja
Y-tunnus : 
0186588-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuula Alin-Biari Musafiri
Puhelin : 
044-4776271
Sähköposti : 
tuula.alin@merijarvi.fi
Kuvaus : 

Kirjastomme valmistui vuonna 1994 koulun kanssa samaan pihapiiriin. Yhteiselomme onkin päivittäistä ja tiivistä, ja samalla se on nostanut esiin yhden ongelmakohdan: ahkerimmille lainaajille on ahtaimmat tilat. Parhaimmillaan/pahimmillaan saattaa koululta tulla kaksikin alakoulun luokkaa opettajineen yhtäaikaa, ja siinä onkin valmiina melkoinen sumppu!

Myös nuorille voisi olla ihan oma "soppensa". Se voisi olla hyllyillä rajattu alue, jossa olisi sohva ja pöytä tietokonetta varten. Nuorten kirjat ja lehdet olisivat lähimmillä hyllyillä helposti saatavilla.

Kaikkina näinä, lähes 20 vuotena, kirjaston kalustoa ei ole juuri uusittu ja hyllyt ovat seisseet samoilla paikoilla.

Yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan kirjaston asiakkailla tulisi olla kirjastotoimintaan sopivat, riittävät, viihtyisät ja ajanmukaiset tilat.

Tilojen  kalustuksen tulisi olla muunneltavissa, jolloin ne mahdollistaisivat monipuolisen käytön ja toiminnan.

Suositusten mukaan hyvä kirjasto on yhtälailla pistäytymispaikka kuin viihtymisen, opiskelun tai työskentelyn paikka.

 

Kirjastomme ei ole kovin suuri (344 nm) eikä sokkeloinen. Varsinainen kirjastosali on yksi yhtenäinen tila. Silti suurena puutteena voi pitää asianmukaisten ja selkeiden hyllyopasteiden puuttumista. Joka syksy uudet 7-luokkalaiset käyvät kirjastossa tiedonhakua opettelemassa, ja varsinkin sellaisina hetkinä opasteita kaivattaisiin.

Laatusuositusten mukaan myös kirjaston tilojen ja erilaisten toimintojen pitäisi olla helposti hahmotettavissa ja opasteiden selkeät niin sisällä kuin ulkotiloissakin.

Näillä fiksauksilla kirjastosta saataisiin huomattavasti asiakasystävällisempi. Varsinkin pienessä maalaiskunnassa kirjastolla on merkittävä rooli yhteisenä oleskelu- ja kokoontumispaikkana.

TOIMENPITEET:

Saatujen tarjousten pohjalta palkataan sisustusalan ammattilainen suunnittelemaan uudenlainen hylly/kalustejärjestys, jolla saataisiin oma tila nuorille ja isompi tila lapsille.

Kunnan omana osuutena (henkilöstökulujen lisäksi) hankitaan muutamia uusia hyllyjä ja sohva nuorten tilaan.

Uudet hyllyopasteet tulisivat samalta suunnittelijalta.

HANKERAHALLA palkattaisiin sisustussuunnittelija ja ostettaisiin hyllyopasteet.

 

  

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutettiin suurimmaksi osaksi syksykkä 2014 Kalajoen Arteman (JEDU) opiskelijoiden toimesta. Sisustusremontin suunnittelu oli aloitettu jo loppukesällä. Hankkeelle anottiin ja saatiin jatkoaikaa sekä käyttötarkoituksen muutosta, ja loppukalustusta sekä ohjelmalliset avajaiset järjestettiin tänä vuonna. Hankkeen tarkoituksena oli saada lapsille ja nuorille lisää omaa tilaa sekä lisätä kirjaston yleistä viihtyisyyttä.

Hankkeen vetäjänä toimi kirjastosihteeri Tuula Alin-Biari Musafiri.

TOTEUTUS

Otin yhteyttä JEDUUN (Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä) ja tiedustelin halukkuutta toteuttaa remontti Kalajoen Arteman sisustuspuolen oppilastyönä. He innostuivat asiasta ja pidimme useamman palaverin, jossa he kuuntelivat kirjaston toiveet ja suunnitelmat, joiden pohjalta tekivät omat ehdotuksensa.

Kun suunnitelmat olivat valmiina, alkoi pienen (5-6 hlöä) oppilasryhmän (aikuisopiskelijoita) ahkera korjaus- ja maalaustyö. Ryhmää valvoi aina opettaja. Myös kaikki kirjaston materiaalit ja lähes kaikki hyllyt sijoitettiin uusille paikoille. Kauan kaivatut opastekyltitkin ovat nyt paikoillaan! Kirjasto oli suljettuna useamman viikon osittain myös kirjasto-ohjelman vaihdon vuoksi.

KOKEMUKSIA

Sisustusremontti oli niin opieskelijoille kuin kirjastollekin, paljon luultua isompi urakka. Lopputulokseen olivat kuitenkin kaikki tyytyväisiä. Alkuperäinen toive saada lapsille ja nuorille lisää tilaa ja kaikille yleistä viihtyisyyttä, saavutettiin hyvin. Uudesta ulkonäöstä on tullut paljon positiivista palautetta.

Heti, kun uudistuneet tilat otettiin käyttöön, huomasi miten ilahtuneita varsinkin nuoret olivat omasta tilastaan, jossa on nyt muunmuassa oma sohva ja runsaasti pöytätilaa.

Hyllyjen uudella sijoittelulla kirjasto saatiin paljon avaramman tuntuiseksi. Se onkin ollut kaikkein yleisin kommentti asiakkailta. Tilat näyttävät nyt isommilta ja valoisammilta.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 027
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 090
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
230henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

 

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi