Operaatio yhdessä Kirjakassin kanssa
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vehmaan kirjasto: Juhani Vuorisalmen näyttelystä
Vehmaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vinkkiläntie 17, PL 16
23201
Kirjaston puhelin : 
02-4393761
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vehmaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vehmaa
Y-tunnus : 
0144561-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Ikala-Suomalainen
Puhelin : 
050-5706806
Sähköposti : 
kirjasto@vehmaa.fi
Kuvaus : 

Tavoitteena on, että kirjastopalvelut kantavat läpi koko ihmisen elinkaaren ja erilaisten elämäntilanteiden. Vehmaan kunnan väestö on vanhusvoittoista ja paikkakunnalla toimii vain yksi kirjaston palvelupiste. Välimatkat ovat pitkät ja julkista liikennettä ei ole. Kun ikää karttuu ja voimat vähenevät, saattaa ikäihmisten olla vaikea saavuttaa kirjastopalveluja. Tarvitaan ulkopuolista apua. Tarvitaan yhteistyötä.

Vehmaan kunnan ikäpoliittisen ohjelman mukaan 75 vuotta täyttäneille tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Käyntien kohteena ovat kaikki ne yli 75-vuotiaat, jotka eivät ole palvelujen piirissä eli n. 180 henkilöä. Operaatio Kirjakassin ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ne yli 75-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita vastaanottamaan Operaatio Kirjakassin palveluita. Kirjallisuuden lisäksi tarjotaan äänikirjoja ja äänikirjojen lukulaitteita sekä DVD-elokuvia ja ja aikakauslehtiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Celian asiakkaana voi olla yksityinen henkilö lääkärintodistuksen perusteella, mutta paikallisen kirjaston kautta Celian palvelut tavoittavat myös muita asiakkaita. Palvelulla pyritään löytämään myös ne alle 75-vuotiaat, jotka ovat estyneitä kulkemaan vamman tai sairauden takia.

Operaatio Kirjakassi hankkii 5kpl Celian lukulaitteita (á 499e), joita annetaan asiakkaille lainaksi. Kirjakasseja hankitaan riittävä määrä (40kpl) Käpy ry:ltä, joka myy sopivia kasseja hyvänteväisyystarkoitukseen á 8e/kpl.

Operaatio Kirjakassi vie kirjastopalvelut ikäihmisten luo. Kirjasto organisoi toiminnan, kokoaa Kirjakassit kunkin asiakkaan toiveiden mukaisesti ja vapaaehtoisväki vastaa kuljetuksista. Vaikka toiminta perustuukin vapaaehtoistoimintaan, on kohtuullista, että matkakulut korvataan, jotta taataan toiminnan jatkuvuus ja sitoutuminen toimintaan.

Yhteispalavereja tulee pitää säännöllisesti, jotta voidaan kehittää toimintaa ja ottaa opiksi paitsi tehdyistä virheistä, niin myöskin hyvistä käytännöistä. Vastaavaa toimintaa on mm. Uudessakaupungissa ja sieltä saadaan tarvittaessa hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja. Yhteispalavereista pidetään muistiota ja samalla seurataan hankkeen toteutumista. Tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita paikalle.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vehmaan seurakunnan diakoniatyö, Vehmaan vanhusneuvosto, Mummonkammari ja Ukkokerho, Margareeta-koti ja Vehmaan sosiaalitoimi. Celia - Näkövammaisten kirjasto.

Ohjaustyöryhmään tulee kirjaston, diakoniatyön ja vanhusneuvoston sekä vapaaehtoisten edustaja. Tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita.

Aloituspäivämäärä : 
05/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
27/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 200

Myönnettyä avustusta ei voi käyttää lukulaitteiden hankintaan. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi