Opetus mobiiliin - kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen 2
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 47
01901
Bibliotekets telefonnummer : 
0403172500
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Nurmi
FO-nummer : 
9014643-2
Ansvarsperson : 
Annastiina Louhisalmi
Telefonnummer : 
0403172551
E-post : 
annastiina.louhisalmi@nurmijarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä verkkopeli, jonka avulla voidaan opettaa kirjastonkäyttöä ja tiedonhakua koululaisille sekä hankkia tabletteja opetuskäyttöön.

 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Pelin toteutuminen ja käyttöönotto.

Laitehankintojen toteutuminen.

Projektbeskrivning : 

Nurmijärvellä uudistetaan parhaillaan kirjastonkäytön opetusta koululaisille uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Uudistuksen myötä kouluille tarjotaan eri luokka-asteille sopivia opetuspaketteja, jotka käsittelevät eri teemoja kuten verkkokirjaston käyttöä, tiedonhankintaa ja mediakasvatusta. Hankkeelle on saatu avustusta AVI:lta vuonna 2014.

Haemme Opetus pakettiin -hankkeelle jatkorahoitusta, jonka turvin kehitetään verkkopohjainen palvelu kirjastonkäytön opetuksen tueksi. Tarkoituksena on luoda verkkosivu, jossa pelillisiä elementtejä hyödyntämällä opetetaan oppilaille verkkokirjaston käyttöä ja tiedonhakua. Vuonna 2016 voimaan tulevassa uudessa opetussuunnitelmassa tulee entistä enemmän esille pelillisyys ja uudet oppimisympäristöt. Haluamme kirjastona vastata uuden opetussuunnitelman tarjoamaan haasteeseen. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Nurmijärven kunnan opetuspalveluiden kanssa.

Verkkopalvelua on tarkoitus käyttää osittain oppilaiden omilla älypuhelimilla, osittain kirjaston tarjoamilla tableteilla. Haemmekin rahaa myös tablettien hankkimiseen kaikkiin Nurmijärven kolmeen kirjastoon. Tabletteja hyödynnetään verkkopalvelun käytössä, mutta myös opetuksessa muutenkin mm. digitarinoiden tekemisessä ja videovinkkauksessa. Tabletteja voidaan hyödyntää myös senioreille tarjottavassa atk-opetuksessa ja muissa opastuksissa.

Hankkeen myötä oppimisympäristönä voidaan käyttää koko kirjastoa jokaisessa toimipisteessä. Tabletit ja verkkopalvelu mahdollistavat monipuolisemman opetuksen ja kirjastotilan kokonaisvaltaisen käytön. Kirjastonkäytön opetuksen järjestäminen ja verkkokirjastonkäytön opettaminen helpottuu, kun tila ei enää aseta rajoituksia. Verkkopalvelun myötä myös kouluissa voidaan opettaa verkkokirjaston käyttöä ja tiedonhakua silloin, kun luokan kirjastoon tulo ei ole mahdollista. 

Hankkeen myötä opetustuokioiden pitäminen helpottuu kaikissa kolmessa kirjastossa, pystymme käyttämään uusia oppilaita motivoivia opetusmenetelmiä ja saamme koulut innostumaan entistä enemmän kirjaston tarjoamista uudistetuista palveluista.  Samalla myös yhteistyö koulujen ja kirjaston välillä syvenee uuden yhteisprojektin myötä.

Verkkopalvelu suunnitellaan yhteistyössä Nurmijärven kirjasto- ja opetuspalveluiden kesken. Toteutus ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omarahoitusosuus muodostuu kolmen lasten- ja nuortenkirjastonhoitajan tekemästä suunnittelutyöstä verkkopalvelun sisältöön liittyen ja kahden kirjastovirkailijan tekemästä palvelun kehittämis- ja ylläpitotyöstä. Kirjastonhoitajat käyttävät työaikaansa 1vk /henkilö ja virkailijat 2vk/ henkilö. Ulkoasun suunnittelussa käytetään tarvittaessa mainostoimistoa.

Haettava avustus

30 x tabletti á 298e yht. 8940 e

30 x tabletin suojakuori á 39 e yht. 1170 e

1 kannettava tietokone tablettien ylläpitoa varten 1025 e

muut laitteet mahdollistamaan langaton kuvan ja äänen siirto 500 e

2 x tablettien lataus- ja synkronointiyksikkö á 1000e yht. 2000 e

verkkopalvelun kehittäminen ja ulkoasun suunnittelu 6000 e

Haettava avustus yhteensä 19 635 e

 

Oma rahoitus

lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat 3x 1vk  yht. 2418 e

kirjastovirkailijat 2 x 2vk yht. 2730 e

Oma rahoitus yhteensä 5148 e

 

 

 

Samarbetspartner/s: 
Nurmijärven kunnan opetuspalvelut
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Opetus mobiiliin - kirjastonkäytön opetuksen uudistaminen 2 -hankkeessa kehitettiin kirjastonkäytön opetusta tukeva verkkopeli sekä hankittiin tabletteja kirjastojen opetuskäyttöön. Kikka-opetuspelin toteutti Aku Seppälä ja se löytyy osoitteesta www.kikkaopetuspaketit.fi.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää muokattavissa oleva verkkopeli kirjastonkäytön opetuksen tuoksi, hankkia opetuksessa tarvittavia laitteita ja näin kehittää kirjaston palvelutarjontaa. Hanke saavutti nämä tavoitteensa ja toteutui suunnitelman mukaisesti. Hankkeen myötä kirjastonkäytön opetus vastaa nyt uuden opetussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Hankkeen tavoitteena oli myös tiivistää yhteistyötä koulujen kanssa ja saada koulut käyttämään enemmän kirjaston tarjoamia palveluja. Yhteistyö tiivistyi lähinnä sivistystoimen hallinnon ja tvt-koordinaattorin kanssa. Saimme kuitenkin kouluilta hyviä ideoita opetuksen sisältöihin, mutta vielä ei pystytä arvioimaan innostuvatko koulut käyttämään kirjaston palveluja enemmän.

Hankkeen avulla kirjastoon hankittiin seuraavat laitteet:

Tabletit 16 x iPad air 2

               5 x iPad mini

               21 x suojakuori

VGA-adapteri

AppleTv  x 2

Lisäksi hankerahaa käytettiin Kikka-pelin suunnitteluun ja toteutukseen 5000 euroa sekä verkkotunnukseen ja webhotelliin 77,6 euroa kahden vuoden aikana. Jatkossa verkkotunnus ja webhotelli maksetaan kirjaston budjetista.  Omarahoitusosuus koostuu kolmen lasten- ja nuortenkirjastonhoitajan sekä yhden kirjastovirkailijan tekemästä suunnittelu ja ylläpitotyöstä. Kirjastonhoitajat käyttivät projektiin työaikaansa yhteensä 4 viikkoa ja kirjastovirkailija viikon. Omarahoitusosuus oli yhteensä 3906 euroa.

 

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kirjastonkäyttöä ja tiedonhaunopetusta tukeva Kikka-peli. Pelin ideana on testata kirjastonkäyttötaitoja sekä opetella verkkokirjaston käyttöä.  Peli on suunniteltu niin että sitä voi pelata joko kotona ja koulussa tai kirjastossa. Kirjastossa pelattaessa peli johdattelee etsimään aineistoa ensin verkkokirjastosta ja sitten hyllystä. Pelin avulla kirjastonkäytön perusperiaatteet ja tiedonhaku verkkokirjastossa tulevat tutuksi. Pelissä on kaksi osaa, joista toinen on tarkoitettu 3.-4. -luokkalaisille ja toinen 5.-6. -luokkalaisille.

Verkkosivusto, jossa peli sijaitsee, on rakennettu niin, että pelin tarinaa ja kysymyksiä pääsee helposti muokkaamaan. Peliä on mahdollista käyttää myös muissa kuin Nurmijärven kirjastoissa ja se on jo esitelty muille Ratamo-kirjastoille. Pelin toteutus vastaa hyvin alun perin sille asetettuja vaatimuksia ja oppilaat ovat pitäneet peliä hauskana ja mielekkäänä. Yhteistyö pelin suunnittelijan ja toteuttajan kanssa oli erittäin antoisaa. Pelin suunnittelun alkuperäisenä innoittajana olivat Oulun kaupunginkirjaston mobiilitehtävät.

Hankkeen rahoilla hankittiin yhteensä 21 ipadia kaikkien kolmen kirjaston käyttöön. Ipadeista 16 on normaalikokoisia ja 5 minejä. Ipadeja on käytetty koululaisille suunnatuissa opetustuokioissa sekä seniorien atk-kursseilla. Lisäksi hankittiin kaksi Apple tv:tä langattomaan tiedonsiirtoon sekä VGA-adapteri. Hankkimatta jätettiin lataus- ja synkronointiyksikkö sekä kannettava tietokone, koska laitteet lisättiin koulutuspalveluiden tarjoamaan hallintaohjelmaan. Lataus on pystytty hyvin toteuttamaan jatkojohtojen avulla.

Tabletit ovat olleet ahkerassa käytössä. Niitä on käytetty senioireiden atk-kursseilla,  Kikka-pelin pelaamisessa, sekä 3. ja 4. –luokkalaisille suunnatussa opetuspaketissa. Tablettien avulla olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja mahdollistamaan laadukkaampien palveluiden tarjoamisen.

Fortsatta åtgärder: 

Kikka-peli ja aiemmassa hankkeessa toteutetut opetuspaketit ovat tällä hetkellä Nurmijärven kirjastojen kouluille tarjottavan opetuksen perusta ja jatkuvassa käytössä. Luokkia vierailee kirjastossa säännöllisesti ja heiltä saatu palaute opetuksesta on ollut erittäin positiivista. Peliä ja opetuspaketteja markkinoidaan kouluille aktiivisesti ja toiveena on että yhä useampi luokka käyttäisi niitä joko kirjastossa tai koulussa. Tavoitteena on myös kehittää pelin alustaa niin että myös muut kirjastot voivat ottaa pelin käyttöönsä sekä luoda ohjeet käyttöönotolle.

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 635
Egen finansiering: 
€5 148
Budget sammanlagt: 
€24 783
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€15 906
Egen finansiering: 
€3 906
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 000