Opetussuunnitelman vanavedessä monilukutaitoon
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Uudenkaupungin kaupunginkirjasto, Laitilan kaupunginkirjasto ja Vehmaan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Alinenkatu 34
23500
Bibliotekets telefonnummer : 
050 596 0302
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@uusikaupunki.fi
ISIL-kod : 
FI Uuska-PK
FO-nummer : 
0144036-6
Ansvarsperson : 
Tiina Viik
Telefonnummer : 
050 596 0302
E-post : 
tiina.viik@uusikaupunki.fi
Projektets målsättning: 

Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tablettien määrä.

Projektbeskrivning : 

Suunnitteilla olevassa  OPS -16´ssa määritellään perusopetuksen tehtäviä ja tavotteita.  Siinä alleviivataan tulevaisuuden edellyttämää laaja-alaista osaamista, jossa keskeisenä on ajatus monilukutaidosta.  Sen tukemiseksi koulu tarvitsee kirjastolaitosta. OPS -16 avaa uusia mahdollisuuksia koulun ja kirjaston yhteistyölle.
Opetussuunnitelmien uudistus vaatii kirjastoiltakin uutta näkökulmaa kouluyhteistyöhön. Monilukutaitojen kehittämisessä tieto ja viestintätekniikan taitoja korostetaan. Tabletit ovat kouluissa jo  lähivuosina luonnollinen osa opetusta. Monilukutaito on myös tekniikkalaji. Laitteiden langattomuus on myös yksi merkittävä tekijä, jolla tiedonhaun ja e-kirjojen käytön opetusta voidaan kehittää ja parantaa. Myös kirjaston käytön opetuksen aikana on mahdollista liikkua kirjaston tiloissa.  Nyt kirjastojen on kiirehdittävä tablettien hankinnoissa pysyäkseen osallistumaan OPS -16 määrittelemään monilukutaidon kehittämiseen kirjastonkäytön ja tiedonhaun osalta.  
Vaikka herätteen tekijänä monilukutaidon kehittämiseen toimi OPS ja koulu-kirjasto-yhteistyö, niin monilukutaidon tarve koskee yhtälailla aikuis- ja vanhusväestöä. Ehkä kuitenkin on helpointa lähteä liikkeelle tekniikkaa taitavien nuorten kanssa ”sisältö edellä”, ja vasta sitten ottaa mukaan muut asiakasryhmät. Tabletin käytön hallinta  päivittäisessä verkkoasioinnissa helpottaa oleellisesti kaikkien kansalaisten arkea. Ajantasainen laitteisto on edellytys sille, että kirjastot voivat ylipäänsä toimia tukena tiedonhaun ja kansalaistaitojen opettamisessa. Myös e-kirjan käytön opetus helpottuu, kun jokaisella oppijalla on laite kädessään.
Uudenkaupungin kirjasto hakee hankerahaa yhdessä Laitilan ja Vehmaan kirjastojen kanssa. Laitila ja Vehmaa ovat liikenteellisesti lähellä ja helppojen yhteyksien takana, että kuljetukset toimisivat ongelmitta. Investointi on kohtuullisen suuri ja jää varsinkin pienempien kirjastojen ulottumattomiin.
Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.
Usein laitteiden asetusten hallinta, tyhjentäminen, ohjemien lataaminen ja päivittäminen on hankalaa ja vie kohtuuttomasti aikaa. Kokonaistaloudellisesti olisi järkevää ottaa niihin ns. MDM (mobile device management)-palvelu, joka helpottaa laitteiden saamista tietoturvalliseksi tarvitsematta miettiä kaikkia asetuksia. Laitteet voidaan liittää palveluun keskitetysti. MDM-palvelut ovat vuosimaksullisia, hinnaltaan noi 10€/laite/vuosi. Tämän lisäksi on pilvipalvelun perustamismaksu ja noin päivän kestävä käyttökoulutus.
Kirjasastoissamme on kyllä ammatillista osaamista, mutta ajantasaisen välineistön puute tiedonhaun ja e-kirjojen  käyttöönoton opetuksessa tekee kirjastosta vanhanaikaisen toimijan monilukutaidon tukijana.

Samarbetspartner/s: 
Laitilan kaupunginkirjasto, Vehmaan kirjasto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankeavustuksen avulla oli mahdollista hankkia 20 tablettia (määrä, joka tarvitaan koululuokan opetukseen) sekä lataus- ja synkronointiarkku. Lataus- ja synkronointiarkku helpottavat tablettien ylläpitoa ja kuljetusta. Laitteiden ohjelmistojen ylläpitoon hankittiin Samsungin MDM - palvelu. Kyseisen palvelun avulla laitteiden toimintaa voidaan hallinnoida, jotta opetuksessa huomio kiinnittyy oikeisiin asioihin, tehtävien tekoon. Hanke on kolmen kirjaston yhteinen, mukana ovat Uusikaupunki, Laitila ja Vehmaa. Tähän mennessä vain Uusikaupunki ja Laitila ovat käyttäneet tabletteja.

Uudenkaupungin kirjastossa tabletteja on pääasiassa käytetty kahteen tarkoitukseen. Niiden avulla on pidetty mediamatkoja alakoululaisille, yläkoululaiset ovat käyttäneet tabletteja kirjastonkäytön opetuksessa. Mediamatkoja on järjestetty 4. ja 5. luokkalaisille. Niissä on harjoiteltu monia tiedonhakuun, kirjastonkäyttöön ja monilukutaitoon liittyviä asioita. Tehtävinä on mm. tiedon hakua verkkokirjastosta, kirjan kansien tutkimisen avulla on harjoiteltu kuvanlukutaitoa, lisäksi on harjoiteltu tabletin kameran käyttöä, pohdittu elokuvien ja pelien ikärajoja sekä tehty videoblokkauksia erilaisista aiheista. 4. luokkalaiset tekevät videoblokkauksen aiheesta ”älä tee tätä internetissä” ja 5. luokkalaiset aiheesta ”kivoja asioita Suomessa ja / tai Uudessakaupungissa”.

Yläasteiden kirjastonkäytön opetuksessa kirjaston aineistoihin ja palveluihin perehdytään tehtäviä tekemällä. Opetuksen alussa on lyhyt johdanto, jonka jälkeen oppilaat saavat tehtävät. Tablettien ja kirjaston tietokoneiden avulla oppilaat tutustuvat kirjaston e-aineistoihin (e-lehdet, e-kirjat, e-äänikirjat), painettuihin aineistoihin, kirjaston tiloihin ja muihin palveluihin. Tarkoituksena on kertoa oppilaille monenlaisista tiedonlähteistä ja palveluista, joita kirjasto tarjoaa.

Laitilan kirjastossa projektissa hankitut tabletit olivat käytössä kahdessa eri yhteydessä. Laitilan kaupunginkirjasto järjesti yhteistyössä nuorisotoimen kanssa media-aiheista kerhotyyppistä vapaa-ajan toimintaa yläkouluikäisille. Se kulki nimellä mediatiimi. Mediatiimi kokoontui syksyn 2016 aikana 7 kertaa.  Joka kerralla oli aiheena jokin median osa-alue: sarjakuva, sanomalehti, valokuvaus, kuvankäsittely, vlogaaminen sekä pelien striimaaminen Youtubeen. Pääosassa oli itse tekeminen. Projektissa hankittujen tablettien kanssa kokeiltiin erilaisia sovelluksia.

Syksyllä 2016 kirjastonkäytön opetuksessa hyödynnettiin projektissa hankittuja tabletteja kahden 3 -4 lk koululaisryhmän kanssa. Oppilaat harjoittelivat verkkokirjaston käyttöä, etsivät hyllystä aineistoa. Löydetyn aineiston avulla he tekivät tehtäviä, joissa pohtivat tiedon luotettavuutta. Tehtävissä oppilaat ottivat myös tableteilla valokuvia ja kuvasivat videoita.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

 

Uudenkaupungin kirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin, jonka sivut löytyvät alla olevasta osoitteesta. Sieltä löytyy mahdollisuus hakea Vaski-kirjastojen aineistoja, tutustua ja käyttää erilaisia e-aineistoja. Kirjastonkäytön opetuksen tiedonhaku- ja e-aineistotehtävät pohjautuvat kyseisen sivun tietoihin.

https://vaski.finna.fi/?lng=fi

 Mediamatkojen tehtävät ovat syntyneet Vaski-kirjastojen yhteisprojektina. Nämä ns. medialähetit ovat erillinen projekti, jonka tarkoituksena on tukea ja luoda yhteisiä käytäntöjä Vaski-kirjastojen mediakasvatukseen. Mediamatkan tehtävien suunnittelussa apuna on käytetty osittain alla olevaa sivua

https://padlet.com/vskirjastot/mediakasvatussuunnitelma

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Ilman projektin avustuksella hankittuja tabletteja varsinkin Uudenkaupungin kirjaston alakoululaisille suunnatut mediamatkat olivat yksipuolisempia ja huomattavasti hankalampia toteuttaa. Yläkoululaisten kirjastonkäytön opetukseen liittyvät tehtävät on mahdollista tehdä ilman tabletteja, mutta kirjaston koneiden rajallisen määrän takia, tabletit sujuvoittavat huomattavasti tehtävien tekoja, ja siten vähentävät oppilaiden odottelua. Kuten raportin Laitilan osuudesta voi päätellä, tabletit ovat tarpeeseen myös Laitilan kirjaston mediatiimissä ja kirjastonkäytön opetuksessa.
Tärkeää on myös huomata kuinka moni kyseisten opetustapahtumien tehtävä liittyy jollakin tavalla itse laitteeseen, ja täten ne opettavat laitteenkäyttöä, ja loppujen lopuksi media- ja monilukutaitoja.
Projektin tabletit mahdollistivat myös siirtymisen pelkästä opettamisesta (”luennoimisesta”) tekemällä oppimiseen.
Kirjaston hankkimien tablettien ansiosta  henkilökunnan antamat opastukset ovat monipuolisempia, mukavampia ja henkilökohtaisempia sekä monilukutaitoa kehittäviä.

Fortsatta åtgärder: 

Mediamatkoja toteutetaan jatkossa säännöllisesti joko 4. tai 5. – luokkalaisille. Niinikään kirjastonkäytön opetus on osa kirjaston normaalia, arkista yhteistyötä koulujen kanssa. Oikeiden teknisten apuvälineiden kanssa opetustapahtuma on nyt ja tulevaisuudessa monimediallinen ja tukee monilukutaitojen kehittymistä. Nyt kirjastoissa ”opitaan tekemällä”

Projektet börjar : 
29/08/2016
Projektet avslutas : 
30/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 950
Egen finansiering: 
€1 700
Budget sammanlagt: 
€14 650
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 590
Egen finansiering: 
€4 590
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
22kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
350henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti laitehankintoihin Uudenkaupungin kaupunginkirjastoon. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016