Oppia ja iloa laitehankinnoilla
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Viitasaaren ja Pihtiputaan kirjastot
Bibliotekets adress : 
Koulukuja 6
44500
Bibliotekets telefonnummer : 
014-459 7351
Bibliotekets e-postadress : 
viitasaaren.kirjasto@viitasaari.fi
ISIL-kod : 
FI-Wiita
FO-nummer : 
0208573-0
Ansvarsperson : 
Laila Uusitalo
Telefonnummer : 
014-459 7351
E-post : 
jari.eskelinen@pihtipudas.fi
Projektets målsättning: 

Laitehankinnat

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Laitteiden käyttö

Projektbeskrivning : 

Oppia ja iloa laitehankinnoilla

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin alueella asuu noin 11 750 asukasta. Kuntaparilla on kaksi kirjastoa ja yhteinen informaatikko, jonka tehtäviin kuuluu tiedonhaun ja -hallinnan sekä kirjastonkäytön opetus kummankin kunnan alueella. Kuntakeskusten välinen etäisyys on38 kilometriä, ja informaatikko hoitaa tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta kummassakin kirjastossa. Tätä liikkuvaa opetustoimintaa varten tarvitaan siirrettävät videoprojektori ja valkokangas, jotta esimerkiksi tiedonhakuja pystyisi esittelemään oppilaille ja hakutehtäviä käymään läpi opetustilanteissa.

Tällä hetkellä Viitasaaren kirjastossa on viisi pöytäkonetta, joista kaksi on ns. vartin koneita kirjastosalissa ja kaksi tunnin konetta musiikkiosastolla sekä lisäksi yksi pöytäkone tutkijanhuoneessa. Lisäksi on kaksi kannettavaa tietokonetta. Pöytäkoneet ovat jatkuvassa käytössä, mutta ne ovat hitaita ja niiden käyttöjärjestelmät vanhoja. Useimmissa koneissa on vielä putkinäytöt. Pihtiputaalla koneita on yhteensä viisi, joista kolme on sijoitettu tutkijanhuoneisiin. Lisäksi on yksi kannettava tietokone, joka on lähinnä henkilökunnan käytössä. Koneiden vähäisyyden ja sijoittelun ongelmien vuoksi sekä videoprojektorin puuttuessa tiedonhaun opetusta voi pitää vain pienille ryhmille.

Suunnitelman mukaan tutkijanhuoneet voisi varustaa kannettavilla tietokoneilla, jolloin niissä olevat pöytäkoneet vapautuisivat siirrettäviksi samaan tilaan vanhojen pöytäkoneiden kanssa. Tutkijanhuoneista kannettavat tietokoneet voisi koululuokan kirjastokäynnille tullessa helposti siirtää opetustilaksi muokattavalle musiikkiosastolle (Viitasaari) tai kokoustilaan (Pihtipudas). Tutkijanhuoneet puolustavat olemassaoloaan, sillä aikuisväestö käyttää mieluummin koneita omassa rauhassaan kuin ajoittain levottomalla lasten ja nuorten kohtaamispaikalla. Viitasaaren kirjasto kun sijaitsee koulukeskuksen yhteydessä, jolloin lapset ja nuoret kokoontuvat mielellään kirjastossa koulun jälkeen, mikä sekin korostaa ajanmukaisten, nopeiden ja pelaamiseen soveltuvien koneiden tarvetta. Viitasaaren ja Pihtiputaan tutkijanhuoneisiin tarvittaisiin yhteensä kaksi kannettavaa tietokonetta. Lisäksi ainakin kaksi pöytäkonetta pitäisi uusia vastaamaan erityisesti lasten ja nuorten tietotekniikalle asettamia nykyaikaisia vaatimuksia.

Kustannukset:

Videoprojektori 650 € €

Valkokangas 400 € €

2 x kannettava tietokone 1500 €

2 x pöytäkone ja näytöt 1500 €

2 x Office-lisenssit 200 €

 

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen avulla ostettiin nuorten osastolle kaksi pöytäkonetta sekä kaksi kannettavaa tietokonetta, videoprojektori, valkokangas ja Blu-ray-soitin. Pöytäkoneet ovat olleet erittäin aktiivisesti käytössä lapsilla ja nuorilla, sillä ne ovat niin paljon nopeampia kuin vanhat koneet, että pelaaminenkin onnistuu. Kannettavat tietokoneet ovat lainattavissa, mutta niitä on käytetty myös videovinkkauksissa ja kirjaston esittelyissä yhdessä videoprojektorin kanssa. Videoprojektorin avulla on pidetty videovinkkauksia ja näytetty elokuvia. Videovinkkauksissa on yhdistetty valmiiden netistä löytyvien kirjavinkkien esittely sekä omat vinkit. Kirjaston tutustumiskäyntien aikana on pienille koululaisille näytetty elokuvia videoprojektorin ja valkokankaan avulla. Lyhytelokuvia on esitetty myös satutuntien aikana. 

Syksyllä 2012 Gabriel Sydänvirta vieraili kirjastolla ja piti esikoululaisille kaksi monikulttuurista työpajaa, joissa käytettiin myös videoprojektoria, kannettavaa tietokonetta ja valkokangasta valokuvien esittämiseen. 

Fortsatta åtgärder: 

Pihtiputaan kirjastolla aloitetaan alkuvuodesta 2014 elokuvanäytökset yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Elokuvanäytöksissä on tarkoitus käyttää hankittuja videoprojektoria ja valkokangasta. Jatkossa videoprojektoria, kannettavia tietokoneita ja valkokangasta käytetään tiedonhaun opetukseen kirjaston tiloissa sekä Viitasaaren että Pihtiputaan puolella. Laitteistoa käytetään myös kirjatrailereiden avulla tapahtuvaan kirjavinkkaukseen, kuten Lukuinto-illassa Viitasaaren kirjastolla 13.1.2014.

Projektet börjar : 
30/10/2011
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 250
Egen finansiering: 
€0
Budget sammanlagt: 
€4 250
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 038
Egen finansiering: 
€1 038

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
66henkilö/person
Antalet evenemang: 
8kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
143henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Perustelumuistio myöntöperusteista v. 2012 myönnettäville harkinnanvaraisille valtionavustuksille Ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012