OPSista hupsista Kekriin : kulttuuriperintökasvatusta lapsille
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Wikipedia Commons
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
044 797 1827
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raiki-PK
Y-tunnus : 
02 04428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjo-Riitta Eterma
Puhelin : 
044 797 1672
Sähköposti : 
marjo-riitta.eterma@raisio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota alakouluille käyttövalmis, suomalaiseen perinteeseen perustuva Kekri-paketti osana monialaista oppimista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pysyvä kysely kouluille Kekri-paketin käytöstä.

Kuvaus : 

Kulttuuriperintö on arvokasta ja korvaamatonta yksilöiden ja yhteisöjen identiteetille. Kulttuuriperinnön tunteminen luo turvallisuuden tunteen, sillä sen kautta yksilö kokee kuuluvansa yhteiskuntaan. Kulttuuriperintökasvatus tukee kulttuuri-identiteettiä ja samalla laajentaa tietoisuutta kulttuurien moninaisuudesta.

Kekri oli entisaikaan vuoden suurin merkkipäivä - työnjuhla ja sadonjuhla. Monet kekritavat ovat siirtyneet jouluun ja uutenvuoteen, mm. oljet, kekrirauha ja tinan valaminen. Kekrin päivämäärä on vaihdellut, mutta se vakiintui 1800-luvulla katoliseen pyhäinmiestenpäivään 1.11.  Kekri oli ilon juhla, silloin tanssittiin, laulettiin ja  leikittiin sekä syötiin hyvin.

Hankkeessa on tarkoitus herättää henkiin kotimainen Kekri-perinne ja unohtaa kaupallinen Halloween-juhlinta. Kohderyhminä ovat päiväkoti-ikäiset ja alakoululaiset. Hanke toteutetaan erilaisin työpajoin yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan yliopettaja Laura Hokkasen, Raision kaupungin nuorisotoimen ja FM Marja Hartolan kanssa. 

Uudessa OPS:ssa keskeistä on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Toimintakulttuurin ytimenä on oppiva yhteisö, ja tavoitteena on edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

Hankkeen päätarkoituksena on antaa ideoita Raision opetustoimelle siihen, kuinka uuden OPS:in seitsemän laaja-alaisen opetustavoitteen osaa kaksi (kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) voi toteuttaa pitkäjänteisesti käytännössä.

Hankkeen toteutus: Teemapäivässä työpajapisteitä on yhteensä neljä ja päivä huipentuu Kekri-juhlaan.

Paja 1. Askartelu: Lapset tekevät kekrinaamiot.

Paja 2. Leikit: Leikitään kekrileikkejä ja pidetään kekriaiheinen tietokilpailu.

Nämä osiot toteuttavat Mikkelin ammattikorkeakoulun ylilehtori Laura Hokkanen ja hänen opiskelijansa apunaan kirjaston henkilökunta ja nuorisotoimen ohjaajat.

Paja 3. Satuhetket: Kerrotaan kansanperinnetarinoita, kertojina kirjaston ja nuorisotoimen henkilökunta. Saduttamalla innostetaan lapsia kertomaan omia tarinoitaan.

Paja 4. Ruoka ja juoma: Lapset tutustuvat entisjan ruoanvalmistukseen ohjaajanaan raisiolainen FM Marja Hartola.

Kekrijuhla: Julistetaan kekrirauha. Lapset kulkevat kirjastossa kulkueena, kasvoillaan itsetehdyt kekrinaamiot. Yllätysvieraana on Kekripukki, joka viihdyttää kirjaston asiakkaita. Pienimuotoisesta kekriruokaa tarjolla. Juhla toteutetaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.

Jatkotoimenpiteet:

Esiopetukselle ja kouluille jaetaan Kekri-aiheinen tietopaketti, josta koulut voivat kehitellä uuden 2016 OPS:n mukaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Kirjasto ja koulut alkavat juhlia Kekriä vuosittain.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mikkelin ammattikorkeakoulu, ylilehtori Laura Hokkanen ja opiskelijat
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raision kaupungin nuorisotoimi, Eeronkuja 2, 21200 Raisio

Raision päiväkodit ja alakoulut

FM Marja Hartola, Raisio

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke toteutui suunnitelman mukaan alakouluille. Pajat 1-4 toteutuivat ja niiden lisäksi pidettiin luentoja sekä Kekri-pidot sadalle hengelle.

Kekri-aiheinen luento pidettiin sekä kirjastossa että pitojen alussa. Kirjaston luennolle osallistui 56 henkeä. FM, muinaisemäntä Marja Hartola luennoi aiheesta "Herrain joulu, talonpojan Kekri". Luento oli suunnattu kirjaston asiakkaille. Jokainen osallistuja sai mukaansa pienen leipäsen luennon päätteeksi.

Toiseen, lyhyempään luentoon osallistui reilut sata henkeä. Luento toimi johdatuksena pitoihin. Pidot järjestettiin yhteistyössä Rasekon aikuisopiston Timalin kanssa. Fm Marja Hartola ja Timalin opettajat ja opiskelijat suunnittelivat yhdessä tapahtuman.

Laaja vitriininäyttely oli kuukauden ajan esillä kirjastossa.  Vitriiniessä oli esillä kuivattua entisajan tyylistä ruokaa sekä erilaisia vanhoja keittiövälineitä. Vitriinien sisältöön tutustuivat sekä kirjaston asiakkaat että koululaiset Kekri-seikkailun yhtenä osana. FM Marja Hartola toteutti vitriininäyttelyt omalla aineistollaan.

Tärkein osa hanketta oli alakoulun 5.-luokkalaisten Kekri-seikkailu. Kekri-seikkailuun kuuluivat suunnitellut 4 pajaa sekä kekrijuhlat. Kahtena päivänä osallistui Kekri-seikkailuun kuusi alakoulun luokkaa opettajineen. Kekri-seikkailua olivat ohjaamassa Mikkelin ammattikorkeakoulusta yliopettaja Laura Hokkanen sekä opiskelija Mimosa Laine, kirjaston lastenosaston henkilökunta sekä FM Marja Hartola. Kekri-seikkailu päättyi kekrijuhliin, jossa tarjottiin itsekeitettyä ohrapuuroa, rinkeleitä ja mehua,

Kouluille hankittiin kirjasarjaksi Kreetta Onkelin kirja Ahmattien yö : kekriseikkailu, Maahenki 2013.

Kirjaston verkkosivuilla on valmis Kekri-paketti koulujen käyttöön. Aineisto lähetettiin alakouluille myös paperiversioina.

Hanke otettiin hyvin vastaan kouluilla ja jatkossa on tarkoitus juhlia kouluissa vanhaa, suomalaista Kekriä. Hanke soveltui mainiosti uuden OPSin henkeen, monialainen oppiminen toteutui hankkeessa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

http://www.raisio.fi/kirjasto/lapset-ja-nuoret/fi_FI/kekri-talonpoikien-...

http://turunseutusanomat.fi/2016/10/herrain-joulu-talonpojan-kekri-marja...

https://issuu.com/raisio/docs/raisio-tiedottaa-lehti-4-2016 

 

                            Kekri-seikkailu

Oppilaat käyvät kolmella eri rastilla ja lopuksi on kekrijuhlat.

Toteutuksen kesto 75 minuuttia (varaudutaan mahdollisilla viivytyksillä aivan maksimissaan 90 minuutin toteutukseen).  75 minuutissa ei ehdi katsoa lasten tekemiä rap-esityksiä eikä leikkiä piirileikkiä, kulkueen ehtii tehdä. Jaetaan oppilaille punaisia ja valkoisia villalankapätkiä, jotka pyydetään säilyttämään itsellä. Lankojen tulisi määrällisesti jakaa ryhmä kahtia (puolet punaisia, puolet valkoisia).

Aloitus: 

Juonto omin sanoin:

Olet saanut kutsun tulla juhlimaan kekriä, käkriä, köyriä, köyryä, keuria tai keyriä – eli talonpojan suurinta juhlaa, supisuomalaista vanhaa perinnettä, joka monella tavalla on kadonnut suomalaisten juhlien joukosta. Nykypäivänä kekriä korvaa pitkälti amerikkalainen – tai oikeastaan alun perin irlantilainen - Halloween, jossa on paljon samoja elementtejä tarjolla: uskottiin, että erilaiset henget ja vainajat olivat liikkeellä myös kekriyönä, mutta samalla kekriin liittyi paljon hauskanpitoa, jopa naamiaishenkeä.

Kekri on erityisesti sadonkorjuun juhla: vastakorjatun sadon on pitänyt täyttää varastojen laarit ja ihmisten sekä eläinten vatsat. Kekri on ollut myös hetki tavata tärkeitä ihmisiä hauskanpidon merkeissä.

Teille on tänään tarjolla vanhaa kekrijuhlaperinnettä vähän nykyaikaisin maustein. Mutta ennen juhlien käynnistymistä on tehtävä juhlavalmisteluja eli pieniä ohjelmatoteutuksia itse kekriin.

Ennen kekrijuhlaa piti kaikilla talon naisilla olla kehrättynä kolme vyyhtiä lankaa. Muuten saattaisi käydä niin, että neidot jäisivät vanhoiksi piioiksi ja työt olisivat aina myöhässä. Itse kekrinä ei kuitenkaan saanut kehrätä, sillä muuten rukki surisisi jatkossa omia aikojaan. Olet saanut tullessa käsiisi yhden palasen tuollaisesta kekrinaisten kehräämästä lankavyyhdistä. Jos sinun lankasi on punainen, mene seuraavaksi punaisen pöytäliinan ympärille kuulemaan lisäohjeita. Ja jos kädessäsi on valkoinen lanka, mene paikkaan, jossa on valkoinen pöytäliina pöydän päällä.

Oppilaat jakautuvat näin kahteen ryhmään, jotta ensimmäiset rastipisteet saadaan hoidettua pienemmällä väkimäärällä. Puolet ryhmästä päätyy askartelemaan kekrinaamiota ja puolet tekemään kummitustarinaa.

  

Tarvikkeet:: Kaikille tulijoille alussa jaettava punainen tai valkoinen lankapätkä. Punainen ja valkoinen pöytäliina.

 

Kummitustarina-rasti, aikaa 15 minuuttia

Juonto omin sanoin: 

Monissa Euroopan maissa vainajien ajateltiin liikkuvan elävien ilmoilla vuoden pimeimpänä aikana marras-joulukuussa. Myös Suomessa ajateltiin, että martaat eli vainajien henget kulkivat kodeissa. Ajateltiin, että vainajien kuului saada oikeudenmukainen osansa vuoden tuotosta ja päästä tarkastamaan, kuinka taloissa oli eletty ja esivanhempien ohjeita noudatettu. Vainajat tulivat siis kerran vuodessa vierailemaan entisiin taloihinsa vaatien kestitystä. Entisajan ihmiset eivät pitäneet tätä kummitteluna vaan tärkeänä sielujen läsnäolona. Kekrinä vainajille tarjottiin ruokaa sekä lämmitettiin sauna. Kun talonväki saunoi, vainajat nauttivat ruokia tuvassa ja päinvastoin. Mitä mahtoi tapahtua vainajien pidoissa ja kuolleiden saapumisessa elävien sukulaisten taloon? Nyt kirjoitetaan karmaisevia kummitusjuttuja!  

Rastilla kirjoitetaan sanataiteen keinoin lyhyt kummitustarina ryhmätyönä. Esitäytetty tarina jaetaan 23 liuskaan, jokainen ryhmä täydentää luovalla tavalla tarinaa. Lopuksi kaikki liuskat liimataan numerojärjestykseen pahville ja tarina on valmis luettavaksi.

15 minuutin kuluttua ryhmäläiset siirtyvät seuraavalle rastille (punaisen pöydän luo, naamiorastille) ja jälkimmäisen ryhmän kohdalla 15 minuutin tehtävän jälkeen heidät ohjeistetaan rap-rastille, johon kaikki ryhmäläiset tulevat yhtä aikaa.  

Tarvikkeet: Valkoinen pöytäliina merkiksi langan väriä osoittavasta rastista. Kyniä  ja paperia. Esillä voi olla kummitusjuttuihin ja kummajaisiin liittyviä kirjoja. Liimapuikkoja. Isohko pahvi, jolle liimataan tarinalappuset.

  

Naamio-rasti, aikaa 15 minuuttia 

Rastilla tuotetaan pukin tai mörön naamio, joka täytyy istua tekijänsä kasvoille.  

Juonto omin sanoin:

Kekriin on liittynyt aina eräänlainen karnevaalin tuntu: monissa paikoissa kierrettiin naapuritaloissa naamioituneena kummajaisiksi, jotka vaativat kestitystä. Jos ruokaa ja juomaa ei talosta annettu, uhkasivat kiertäjät rikkoa uunin. Se olisi tehnyt talosta asumiskelvottoman. Vierailijat tunnettiin keyrittärinä,  köyrittärinä,  köyrimörköinä, köyripukkeina ja kekripukkeina. Eri puolella Suomea kiertelevien kekripukkien asut vaihtelivat, mutta yleistä oli nurinpäinkääntämisen vaatetus: köyrimöröt saattoivat sonnustautua nurinniskoin käännettyihin turkkeihin, joista riippui kaikenlaisia kapineita. Hihansuusta saattoivat pilkistää esiin kirveen terä sekä nokan muodostavat keritsimet ja korvien virkaa toimittavat lusikat. Pukit, köyrittäret ja möröt olivat liikkeellä heti aamutuimaan, sillä jos uuniin oli jo ehditty sytyttää valkea, ei vierailla ollut enää oikeutta uhkailla sen särkemisellä.

15 minuutin kuluttua ryhmäläiset siirtyvät seuraavalle rastille (valkoisen pöydän luo, tarinarastille) ja jälkimmäisen ryhmän kohdalla heidät ohjeistetaan rap-rastille, johon kaikki ryhmäläiset tulevat yhtä aikaa. 

Tarvikkeet: Punainen pöytäliina pöydälle merkiksi langan väriä osoittavasta rastista. Kartonkia, saksia, liimaa, koristeluun kyniä (ehkä myös tarroja), naamion kiinnitystä varten kuminauhaa tai narua. Koska aikaa on vähän, tarvitaan ääriviivallisia malleja valmiina tai valmiiksi leikatut mallit. Esillä myös naamiaisiin, naamioiden tekemiseen liittyviä kirjoja

 

Rap-rasti, aikaa 15 minuuttia, tällä rastilla koko ryhmä yhtä aikaa

MadPad-sovellus

Kekripukkien kanssa sopu säilyi yleensä tarjoamalla juomaa tai ruokaa, ja vastapalvelukseksi tyytyväiset kiertäjät saattoivat ilahduttaa talonväkeä leikeillä, musiikilla ja tanssillakin. Valmistaudutaan nyt kiittämään kestitsijöitä tekemällä yhteinen kekripukki-kappale  MadPad-sovelluksella.

   Ryhmän jäsenet saavat ohjeet iPadillä toteutettavaan sovellukseen MadPad HD.

 1. Ryhmäläisten on kuvattava toisiaan tekemiensä kekrinaamioiden kanssa ja samalla kuvittaen kummitustarinansa äänimaisemaa: he ottavat 12 kuvaa, joihin jokaiseen liittävät kummitustarinaansa soveltuvan äänen (esim. ”Apua!” –huuto).
 2. Kun 12 kuvaa ja ääntä on tallennettu, ohjelma antaa toteuttaa näistä ”rap-miksauksen”. Jokainen ryhmä nauhottaa noin 0,5-1 minuutin mittaisen miksauksen, joka tallennetaan youtubeen.
 3. Valmiit esitykset katsotaan juhlassa kummitustarinoiden kera. 

Demopikatuotoksen voi katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=k9ZShz1VEyc

Tarvikkeet: iPadejä niin, että jokainen 5-6 hengen ryhmä saa käyttönsä yhden. Padeihin ladattava MadPad-HD-ohjelma (2,99€). Monistetaan selkeät ohjeet jokaiselle ryhmälle, mutta lisäksi rastilla auttamassa edellisten rastien henkilöt.

 

Juhlat, kesto  (30 minuuttia) 

Juonto: 

Olette nyt saapuneet kekrijuhliin, nauttimaan ohjelmasta ja pienestä tarjoilusta. Syöminen kuului tärkeänä osana kekrin viettoon. Pöydän piti olla koreana aamusta yömyöhään, jotta talosta ei olisi ruoka seuraavana vuonna loppunut. Kekrinä syötiin monenlaista ruokaa asuinpaikasta riippuen, mutta eniten merkitystä oli kekrilampaalla. Muita kekriruokia olivat muun muassa lammaskeitto ja veririeskat, talkkuna, velli ja puuro – jota nauttivat niin ihmiset kuin eläimetkin. Lisäksi tarjolla saattoi olla makkaraa, limppuja ja kalaa. Perunoita ja nauriita kannatti välttää, jos ei halunnut itselleen paiseita ja patteja tulevana vuonna.

Kekristä käynnistyi palvelusväen römppäviikko. Se oli ainoa vuoden loma ja samalla myös palveluspaikanvaihtoviikko. Oli siis syytä juhlaan ja yhdessäoloon. Kekri käynnistyi usein kekrirauhan julistuksella, joka alun perin liittyi nimenomaan kekriin joulun asemasta.

Kekrirauhan julistus: 

”Huomenna, jos jo meitä ennen täällä vaeltaneet henget suovat,  alkaa meidän römppäviikkomme ja uusi vuosi; ja julistetaan siis täten yleinen kekrirauha kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla riemulla viettämään sekä muutoin rauhallisesti ja sopivan hilpeästi käyttäytymään.”

Juonto: 

Tänään juhlassa saamme nauttia kekripuurosta, teidän toteuttamien kekri-rap-esitysten ensi-illoista sekä kekriin kuuluvista ennustusleikeistä.

Ohjelmaa tarjoilun lomassa: 

Kuunnellaan ja katsotaan rap-esitykset (jos aikataulu sallii, luetaan myös kummitusjutut).

 

Kahvikupeista ennustaminen:

Aseta pöydälle 7-12 eriväristä (kahvi)kuppia nurin päin. Etsi yhtä monta erilaista esinettä ja päätä, mitä ne symboloivat. Piilota esineet kuppien alle.  Oppilaat saavat mielessään valita jonkun kupeista (tietyn värin). Kuppien alta paljastuvat esineet ennustavat seuraavan vuoden tapahtumia.

 

Esimerkkejä esineiden symboliikasta

 • avain: muutoksia
 • pikkutalo: uusi koti
 • kolikko: rikastumisia
 • noppa: onnea
 • neula: sairautta
 • punainen lanka: rakkautta
 • musta lanka: surua
 • sormus: häät tai kihlajaiset
 • leivänpala: työtä
 • matkalippu: matka. 

Lopuksi leikitään rumprump-rullaa.  

Tarvikkeet: Tarjoilu - puuroa tai rinkeleitä ja mehua. Kahvikuppiennustuksen tarvikkeet. Mietitään, miten rap-toteutukset saataisiin kuuluville: siirtyvät YouTubeen kautta näytettäviksi ja ehkä jopa nähtäville valkokankaalle. Kynttilöitä ja muuta koristelua.

Juhlien jälkeen Kekripukkikulkue (naamarit kasvoilla) voi kiertää ympäri koulua.  

Teksti: Ylilehtori Laura Hokkanen. Mikkelin amk.

 

 

                                                          Herrain joulu, talonpojan kekri

 

Kekri on ollut suomalaisten ikivanha syyskauden juhla, joka periytyy jo pakanalliselta ajalta. Se on ollut maalaisyhteisön tärkein, jouluakin tärkeämpi juhla, jonka juuret ovat vanhassa eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa. Kekrinä juhlittiin sadonkorjuun päättymistä sekä vanhan vuoden loppumista ja uuden vuoden alkamista. Kekri on ollut talon väen yhteinen juhla, työnjuhla ja irtiotto arjesta ja se oli hyvä syy herkutella uuden sadon antimilla.  

Sillä ei ollut alkujaan kalenteriin sidottua ajankohtaa, vaan sitä saatettiin viettää saman kylän eri taloissa eri aikaan sen mukaan, milloin kukin talo oli saanut syystyöt loppuun suoritetuksi. 1800-luvulta lähtien sen ajan­kohdaksi vakiintui pyhäin­miesten­päivä marraskuun alussa ja näin siitä tuli myös vainajien muistopäivä, vaikka sitä kekri ei alun perin ollut. Kekrinä alkoi palvelusväen vapaaviikko ja käytiin kotiseudulla sukulaisia tapaamassa. Runtuviikon jälkeen moni vaihtoi työpaikkaa ja siirtyi uuteen taloon.  

Kekrinä pöydän piti olla koreana aamusta yöhön, jotta ruoka ei olisi talosta seuraavana vuonna loppunut.

Kekri on osunut syyskauden teurastusaikaan ja silloin herkuteltiin tuoreella lihalla, varsinkin lammasruoilla: kekripässin päällä, lammaskeitolla ja lampaan paistilla. Muita kekriruokia olivat makkarat, veririeskat, talkkuna, uuden sadon viljasta tehty puuro ja leipä sekä juurekset.  

Kekriin on liittynyt monia taikoja, uskomuksia ja sääennustuksia. Kekripukeiksi tai kekrittäriksi naamioituneet hahmot kiersivät talosta taloon pyytäen kestitystä. Kekripukeista on tullut nuuttipukkeja, kun monet kekriin liittyvistä vanhoista pakanallisista tavoista siirtyivät myöhemmin kristilliseen joulun tai uuden vuoden viettoon.  

Viime vuosina kekrin viettoa on elvytetty monin tavoin. Raision kirjastossa kekriä juhlistetaan viikolla 44 ruokakulttuuriluennoilla ja –näyttelyllä ja koululaisten teemapäivällä sekä muinaispidoilla Timalissa.

Teksti: FM Marja Hartola, johdastus Kekrinviettoon enenn pitojen alkamista.

 

WALKING DÖDÖ, Friisilän alakoulun 5 M-luokan koostama kummitustarina.

 

 On pyhäinpäivän aatto. Muu perhe on mennyt juhliin ja tulee takaisin kotiin vasta myöhään. Sinä halusit jäädä kotiin ja katsoa elokuvia. Olet siis yksin kotona.

 

 1. Talo on ollut ennen kummitustalo ja se on kauhea ja nariseva. (kolme adjektiivia). Muutitte sinne vasta pari viikkoa aikaisemmin.
 2. Taloa ympäröi puutarha, joka on ihan kiva päivänvalossa, mutta pimeän aikaan et halua mennä sinne, koska siellä oli vanha hautausmaa, jonne oli haudattu entisajalla kaikenlaisia murhaajia. (Miksi puutarha on pelottava?)
 3. Elokuva loppuu ja päätät mennä nukkumaan. Et ole vielä aivan tottunut kaikkiin talon ääniin, joten nimeät ne mielessäsi sängyssä maatessasi. Kuulet rappusten narinaa, lähestyviä askeleita ja tuulikellot hyrrää. (Kolme tavallista kodin ääntä).
 4. Nukahdat ja näet untajossa kävelen pimeässä metsässä, jossa on pimeää. Yhtäkkiä eteen hyppää jättiläishämähäkki. Kaadun ja alan huutaa. Eläin ei anna armoa, se upottaa terävät leuat lihaani. (Mitä pelottavaa unessa tapahtuu?)
 5. Äkkiä säpsähdät hereille. On vielä pimeää ja olet varma, ettet ole nukkunut kauaa. Yrität nukahtaa uudelleen miettimällä sinä olet puistossa ystävien kanssa, sinne tulee Thoor ! Olet innoissasi! (Jokin mukava asia.)
 6. Et kuitenkaan ehdi nukahtaa uudelleen, sillä juuri silloin kuulet killer clown (hiljaa) poks. (Millainen ääni?) Et ole koskaan kuullut tuollaista ääntä talossa etkä ole edes varma, mistä ääni on peräisin.
 7. Ääni kuuluu uudestaan ja tällä kertaa kovempaa. Päätät mennä tutkimaan asiaa. Varmuuden vuoksi nappaat huoneesi nurkassa olevan pesäpallomailan aseeksesi. Aiot myös soittaa isällesi, mutta tajuat ettet voi koska puhelimesi on siskollasi, joka on äidin ja isän mukana. (Mikset?)
 8. Tajuat että ääni kuuluu alakerrasta ja suuntaat sinne. Olet iloinen, että olit päättänyt jättää valon päälle eteiseen isää ja äitiä varten. Eteisessä on musta kissa, pelletaulu ja nappeja. (kolme esinettä), muttei mitään, mistä kuulemasi ääni voisi olla peräisin.
 9. Ehdit jo ajatella, että vain kuvittelit äänen, mutta sitten se kuuluu uudestaan. Tällä kertaa aivan eteisen ikkunan takaa. Näet ikkunasta vain peilikuvasi, koska valot ovat päällä. Menet sammuttamaan valot ja kun näet mitä ikkunalasin toisella puolella on, sinusta tuntuu samalta kuin silloin kun olisit haamujen ympäröimänä. (Jokin pelottava tapahtuma),
 10. Aivan ikkunan takana puutarhassa on kolme olentoa. Ensimmäinen niistä on mustiin pukeutunut tumma hahmo, jonka kasvoja en näe. Se kävelee pelottavasti ympäri pihaa. (Kuvaile olentoa).
 11. Toinen olento on Toinen olento näyttää hauskalta, sillä on keltaiset housut ja vihreä paita.
 12. Kolmas olento on se on lohikäärme ja se on pitkä ja vihreä.
 13. Näyttää siltä kuin olennot haluaisivat tulla sisälle, mutta sinä et halua päästää niitä, Et tee niihin tarkempaa tuttavuutta vaan juokset kohti kellarin rappusia, Takaatasi kuuluu vihainen karjaisu (Millainen ääni?). Pääset kellariin asti, suljet oven j kasaat sen eteen vanhoja ruumiita, hautoja ja aseita.
 14. Kellarissa on aivan pimeää. Sinulta menee hetki löytää valokatkaisija. Näet usvaa, aivan kuin siitä olisi muodostunut ihminen. Kellari on muutenkin karmiva paikka.
 15. Yläpuoleltasi alkaa kuulua hiippailua (Millainen ääni?) ja sen jälkeen musiikkia. Musiikki on pelottavaa (Millaista musiikkia?). Sinä et pidä (Pidätkö musiikista?)
 16. Mietit itseksesi, että ainakaan olennot eivät pääse luoksesi kellariin ja kuulostaa siltä, etteivät ne edes yritä. Istut lattialle ja yrität rauhoittua. Äkkiä huomaat, että vastakkainen seinä alkaa näyttää todella kummalliselta. Se näyttää rikotulta ja palaneelta, suoraan sanottuna kamalalta.
 17. Seinän läpi leijailee läpinäkyvä ihminen. Sillä on mustat viikset, punaiset hiukset ja ruskea parta, sillä on myös mustat vaatteet. (Millaiset vaatteet?)
 18. Alat etsiä pakoreittiä. Yrität paeta ikkunasta, mutta se ei onnistu, koska ikkuna on lukittu ja en löydä avainta. (Miksei?)
 19. Vastakkaisesta seinästä ilmestyy toinen aave ja sitten vielä kolme. Ne kaikki suuntaavat yläkertaan suoraan oven ja sen edessä olevien tavaroiden läpi. Kierrät huoneen vielä kerran, mutta tajuat lopulta, että ainoa reitti pois talosta on menemällä yläkertaan ja olentojen ja aaveiden ohi. Sinä hiivit pelokkaasti ja ympärillesi vilkuillen ylös rappusia. (Millä tavalla menet rappuset ylös?) ja sanot hiljaa itsellesi: tämä on vain unta. (Millaista ääntä pidät mennessäsi?).
 20. Eteisen lattialla on verta joka vie ulos. En uskaltanut mennä mutta minua kiinnosti. Minä vain juoksin pois. (Mitä sellaista, joka saa sinut säikähtämään?) etkä heti tajua ruveta juoksemaan ovesta ulos.
 21. Sitten näet keittiöön, jossa aiemmin näkemäsi olennot olivat kaikki kuolleita (Mitä tekevät?). Musiikki kuuluu sieltä.
 22. Takaasi kuuluu hahha (millainen ääni?). Käännyt ja näet, miten aaveet käpättävät olohuoneessa, (Mitä tekevät?).
 23. Sinä heräät pelottavasta unesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa yhdistyi luontevalla tavalla moni oppiaine - mm. käsityö, ympäristöoppi, historia ja liikunta. Alakoulun oppilaat saivat tuhdin tietopaketin Kekrin juhlinnasta. Kirjastossakaan ei juhlittu Halloweenia kuten ennen, vaan Kekriä.

Kirjaston asiakkaat saivat tietoa Kekristä yleisöluennon ja vitriininäyttelyn myötä.

Valmis Kekri-paketti on nyt alakoulujen käytössä. Se löytyy myös kirjaston verkkosivuilta. Kouluille tiedotetaan Kekri-paketista ja toivotaan kaikkien koulujen myös hyödyntävän valmista Kekri-suunnitelmaa.

Toiveena on suomalaisen Kekrin juhlinnan lisääntyminen kouluissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kekri-pakettia käytetään alakouluissa, sen käyttöä seuratan säännöllisin kyselyin.

 

Aloituspäivämäärä : 
15/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 304
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
185henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
156henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi