Osaamisen kehittäminen 2020
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nokian kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Nuijamiestentie 9
37120 Nokia
Kirjaston puhelin : 
044-9061232
Kirjaston sähköposti : 
airi.nummelin@nokiankaupunki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nokia
Y-tunnus : 
0205717-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Airi Nummelin
Puhelin : 
044-9061232
Sähköposti : 
airi.nummelin@nokiankaupunki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kahdeksan Pirkanmaan kirjastoa Hämeenkyrö, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Valkeakoski ja Virrat halusivat aloittaa osaamisen kehittämiseen liittyvän yhteishankkeen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutus ja seminaari

Kuvaus : 

Kahdeksan Pirkanmaan kirjastoa Hämeenkyrö, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Valkeakoski ja Virrat halusivat aloittaa osaamisen kehittämiseen liittyvän yhteishankkeen. Yhteistä kunnille on se, että ne kuuluvat maakunnan yhteiseen PIKI-kirjastojen kimppaan. Muutoin kunnat ovat hyvin eri kokoisia, omaleimaisia ja sijaitsevat eri etäisyyksin kasvukeskuksista. Osalla kunnista on käytössä Populus-niminen henkilöstöhallinnon ohjelma, joka sisältää rakenteen osaamistasoista. Niitä kuitenkin käytetään lähinnä kehityskeskustelun apuna esimiehen ja alaisen välillä. Missään hankkeen kirjastoista ei ole työstetty aihetta määrätietoisemmin pidemmälle. Koska koulutusmäärärahat vain pienenevät, tulee entistä tarkemmin harkita, mikä ovat koulutuksissa keskeistä ja suunnata koulutus osin avainhenkilöille ja osin koko henkilökunnalle.

Koko henkilöstö on saatava koulutuksen piiriin, jotta motivaatio osaamisen kehittämiseen kasvaa. Educa-instituutin kouluttaja Heljä Hätönen on käytettävissä seminaarissa, jossa selvitetään osaamiseen liittyvät osatekijät, osaaminen erityisesti kirjasto- ja tietopalvelualalla sekä annetaan käytännön työkaluja kirjastoille. Seminaaripaikaksi on sovittu Virrat, jonne matkataan busseilla. Toukokuun 28. 2014 on arkipyhän aatto, jolloin kirjastot voivat olla helpommin kiinni kehittämispäivän vuoksi. Seminaarin jälkeen asiaa työstetään kunnissa ja osin ammattialakohtaisesti seutukunnallisesti. Kuntien muodostama ohjausryhmä koordinoi hanketta. Hanke myös päättyisi seminaariin joulukuussa 2015 Kangasalla. Tämä seminaari on tarkoitus vetää omin avuin. Hankkeen tuloksena kirjastot voivat käyttää osaamistyökalua erilaisiin rekrytointitilanteisiin sekä myös arjen johtamistilanteisiin. Suurin osa hankkeesta kysyy henkilökunnan panostusta ajallisesti ja kustannusten suhteen. Tämä edellyttää kuntien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hämeenkyrö, Ruovesi, Virrat, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Kangasala
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Orivesi, Mänttä-Vilppula, Hämeenkyrö, Kangasala, Virrat, Ruovesi.

Valkeakoski jättäytyi pois ennen hankkeen alkua.

Aiemmat hankkeet: 

Mikkelin kirjaston hankeraportti on hieman samankaltainen

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Oli tärkeätä, että kuntien kirjastojen johtajat kokoontuivat aluksi tiiviisti pohtimaan osaamista ja koulutukseen liittyviä asioita. Havaittiin, että organisaatioissa suhtauduttiin näihin vaihtelevasti. Mm. henkilöstöhallinnon Populus-ohjelman osaamisosioita ei oltu otettu käyttöön, vaikka ohjelma sellaisen työkalun sisältääkin. Myös suhtautuminen työelämän edellyttämään koulutussuunnitelmaan suhtauduttiin joskus myös välinpitämättömästi. Joka tapauksessa johtajat kokivat tärkeäksi ja prosessiin kuuluvaksi keskustelun. Hankkeessa vaativaa olivat erilaisten järjestelyjen hahmottamiset ja täysipainoisen ja samalla innovoivan oppimistapahtuman luominen. Keskeistä oli myös sopivien alustajien löytäminen. Kirjastojen henkilökunta saattoi osallistua mittavasti ja kokopäiväisesti yhdessä pohtimaan työelämäosaamista ja suhteuttamaan sitä tuleviin muutoksiin.Heljä Hätösen alustus ja työryhmien vetäminen keväällä 2014 Virroilla oli innostava hankkeen aloitusseminaari. Tämän jälkeen kussakin kirjastossa palattiin osaamiskartoituksiin ja kehittämisasioihin julkaisun Osaamiskartoituksesta kehittämiseen 2, pohjalta. Tämän lisäksi tehtiin koulutuspäivän tuotosten pohjalta kerättyjen tiivistelmien mukaan arviointia omasta osaamisesta, osaamisen tarpeellisuudesta omassa tehtävässä, sen tarpeellisuudesta vielä vuonna 2020. Lisäksi lomakkeelle saattoi ilmoittaa oman konkreettisen koulutustarpeen. Tiedolla on merkitystä esimiehille, jotka suunnittelevat kunnan koulutussuunnitelmia laajemmin. Hanke myös päättyi seminaariin Kangasalla lokakuussa 2015. Anssi Tuulenmäki alusti innovoiden osallistujia jatkamaan kehittämistyötä. Pikaisesti koottujen työryhmien tuotoksista syntyikin ideoita, joita toteutettaneen omissa kirjastoissa. Itse asiassa tämä oli kouluttajan edellytys. Hänen mukaansa ideointi on turhaa, ellei joitakin asioita toteuteta välittömästi. Avuksi ideointiin hankittiin kuhunkin kirjastoon samanlainen kirjallisuuspaketti, joka on kaikkien saatavissa ja luettavissa milloin vain tulevissa koulutuksissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Raportista tiedotetaan ainakin Pirkanmaan kirjastojen yhteisissä tilaisuuksissa. Kahden vuoden hankkeesta jäi osaamista työmenetelmistä ja rohkeutta tehdä isojakin seudullisia hankkeita. Osaaminen on kirjastoalalla varsinkin ydinkysymys, sillä tietotyö ja monenlainen verkostoituminen ja asiakkaiden mukaan ottaminen kehittämistyössä on välttämätöntä.

Aloituspäivämäärä : 
28/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 590
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 209
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 242
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
140henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014