Osaava ja ystävällinen asiakaspalvelu kirjastotyön ydintä
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 16
88901
Kirjaston puhelin : 
08-61555380
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
ISIL-tunnus : 
kuhmo
Y-tunnus : 
0186204-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
08-61555380
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa koko kirjaston henkilökunta sekä tiedonhaussa että kirjaston aineiston sisällön tuntemuksessa. Aineiston paremman tuntemuksen kautta voidaan tuottaa räätälöityjä paveluja kirjaston eri käyttäjäryhmille. Kirjasto voi järjestää eri ikäryhmille tarkoitettua kirjavinkkausta, kirjastonkäytön opetusta ja erilaisia aineistonäyttelyitä. Kirjaston verkkosivuille viedään kirjasuosituslistoja sekä esitellään ja suositellaan kirjastoaineistoa. Kirjaston asiakaspaveluun saadaan aktiivisempi ja kehittävämpi ote henkilökunnan aineistotuntemuksen kasvun myötä. Uusien sosiaalisten medioiden aktiivisemmalla käytöllä saadaan nuoria asiakkaita houkuteltua kirjaston asiakkaiksi. Osaavan asiakaspalvelun perusta on tuotteiden (kirjastossa aineiston) hyvä tuntemus. Henkilökunnnan perehtyessä tarkemmin kirjastoaineistoon ja uusiin tiedonhakumenetelmiin saadaan asiakaspalveluun syvyyttä ja asiantuntemus paranee. Tavoitteena on myös kehittää uusia paveluja, jotta saatasiin uusia kirjastonkäyttäjiä. Nykyisten kirjastopalvelujen entistä näkyvämpi esilletuonti on tärkeää.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
20/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0