Osallistamalla ja yhteistyöllä asiakkaiden näköinen pääkirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kouvolan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Salpausselänkatu 33
45100
Ansvarsperson : 
Leena Tuomala
Telefonnummer : 
020 615 6416
E-post : 
leena.tuomala@kouvola.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on saada kuntalaiset aktiivisesti mukaan uuden pääkirjaston suunnitteluun. Keskeinen tavoite on kehittää ja ottaa käyttöön osallistavan suunnittelun menetelmiä ja lisätä henkilöstön osaamista niiden käytöstä. Ensisijaisesti hanke liittyy teemaan 2 Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Hanke limittyy myös teemoihin 3 ja 4.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen ohjausryhmä seuraa säännöllisesti hankkeen vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista.

Käytettävät mittarit:
- Suunnitteluun osallistuneiden asiakkaiden ja henkilökunnan jäsenten määrä
- Erilaiset kokeilut osallistavista menetelmistä
- Yhteistyökumppaneiden saaminen osallistavan suunnittelun toteuttamiseen

Projektbeskrivning : 

Pääkirjaston tilojen ja toimintojen uudelleen suunnittelu toteutetaan palkkaamalla projektityöntekijäksi osallistavan suunnittelun ja palvelumuotoilun osaaja, joka toimii työparina vakituiseen henkilöstöön kuuluvan kirjastoalan ammattilaisen kanssa. Hankkeessa tutustutaan muiden kirjaston käyttämiin osallistavan suunnittelun menetelmiin tekemällä muun muassa tutustumismatkoja. Suunnitteluun osallistetaan laajasti Kouvolan kirjastojen henkilökuntaa. Näin suunnittelu toimii samalla koulutuksena vakituiselle kirjastohenkilöstölle, ja uusien menetelmien osaaminen jää kirjastoon. Uudistukset voidaan toteuttaa pääkirjaston peruskorjauksen tai uuden kirjastorakennuksen suunnittelun yhteydessä.

Keskeistä hankkeessa on asiakkaiden osallistaminen. Hankkeen myötä henkilöstö tutustuu erilaisiin kirjastoissa ja muissa organisaatioissa käytettyihin osallistavan suunnittelun menetelmiin. Hankkeessa etsitään rohkeasti kokeilemalla Kouvolan kirjastoon sopivia osallistavan suunnittelun menetelmiä.

Hankkeessa osallistetaan nuoria yhteistyössä Kouvolan nuorisopalveluiden kanssa, jotta nuorille saadaan suunnitelluksi toimiva ja mieluinen tila kirjastoon. Yhteistyössä Kouvolan yhteisöpalveluiden kanssa suunnittelutyöhön saadaan osallistumaan myös työikäisten ja ikääntyneiden käyttäjien aikuisryhmiä. Uudella suunnittelulla kirjastotila mahdollistaa myös täysin uusien yhteistyökumppaneiden toimimisen tiloissa rinnakkain.

Yhteistyökumppani hankkeessa on XAMK, jolla on osaamista ja kiinnostusta tutkia ja kehittää kansalaisten demokraattista osallisuutta yhteiskunnan palveluihin kirjastoympäristössä. Nyt haettavan hankkeen lisäksi suunnittelemme XAMK:n kanssa yhteistyötä myös sosiaalisen kirjaston toimintamalleja hyödyntävässä hankkeessa (Kolumbus - sosiaalinen kirjasto).

Hanke alkaa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2019 lopussa.

Samarbetspartner/s: 
XAMK, Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut, Kouvolan kaupungin yhteisöpalvelut
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kunttu Selja, Kouvolan kaupunginkirjasto. Niskapohja Marko, Kouvolan kaupunginkirjasto. Leena Tuomala, Kouvolan kaupunginkirjasto. Yhteistyökumppaneiden edustaja. 

Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€29 000
Egen finansiering: 
€8 000
Budget sammanlagt: 
€37 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€23 000