Osallistava tapahtumatuotanto - BB-talo kirjastossa!
År 2011 Hyvä käytänne   


Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Salpausselänkatu 33
45100
Bibliotekets telefonnummer : 
020 615 4292
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-kod : 
FI-Kom
FO-nummer : 
Y0161075-9
Projektbeskrivning : 

Jeboulandia oli nuorten suunnittelema ja yhdessä toteutettu tapahtuma Big Brotherin hengessä. Nuoret haluttiin osallistumaan paneelikeskusteluun ja antamaan palautetta kotikaupunkinsa kulttuuripalveluista ja -tapahtumista.

Tapahtuman suunnittelu lähti liikkeelle kirjaston hankkeesta, jossa haluttiin saada nuoria ideoimaan kotikaupungin kulttuuripalveluja ja -tapahtumia. Pääosassa oli paneelikeskustelu sekä väittely, mutta hankkeessa haluttiin myös kerätä ideoita ja mielipiteitä Kouvolan kulttuuritarjonnasta.

Kohderyhmänä olivat 13-15 -vuotiaat nuoret, joille Mediamaja tarjosi puitteet ja tekniikan tapahtuman järjestämiselle. Järjestäjien joukossa on hyvä olla tapahtuman kohderyhmän edustajia, tällä tavoin voidaan välttää monta tapahtumatuotannon sudenkuoppaa ja tapahtumasta tulee kohderyhmänsä näköinen.

Haasteita:

  • Miten kohderyhmää tavoitetaan ja saadaan mukaan suunnitteluun ja järjestelyihin?
  • Miten hetkittäin kaoottiselta vaikuttavaa prosessia voi yrittää hallita ja johdatella haluamaansa suuntaan?
  • Miten päästä yli vallitsevasta epävarmuuden tunteesta, kun suunnitteluprosessi elää jatkuvasta ja tuntuu, etteivät langat pysy enää käsissä?

Nuorten järjestäjien hankinta tuntui aluksi olevan hankalaa, mutta onneksi erään kirjastotyöntekijän tytär kuului kohderyhmään. Tämän kautta suunnittelupalaveriin saatiin innokas kaveriporukka tyttöjä. Osansa taisi olla myös suunnittelupalavereiden herkullisella tarjoilulla.Tapahtumarungon hahmottaminen tuntui myös aluksi hankalalta, koska me aikuiset ja nuoret puhumme "eri" kieltä. Puetaan siis sama asia hieman populäärimpään muotoon ja järjestetään kirjaston oma Big Brother! Se on selkeä formaatti, jonka ainakin järjestäjäporukka sisäisti välittömästi. Me aikuiset taisimme joutua pari jaksoa katsomaan, jotta pääsimme edes vähän kärryille, mistä ryhmässä puhutaan.

Oma Big Brother-ilta sai järjestäjäporukan innostumaan ideoinnista. Esiintyjistäkin oli villejä ideoita, joita ajoitti lähinnä budjetti. Lopulta tytöt itse neuvottelivat Niko Saarisen (BB-julkkis) salaiseksi Big Brotheriksi, jonka henkilöllisyys paljastettiin vasta illan päättyessä. Yhdessä ideoitiin myös sisustusta, tarjoilua ja ohjelmaa. Meidän aikuisten tehtävänä oli pidellä ohjia käsissä ja hommaa kasassa. Hankkeen tavoitteet (paneelikeskustelu, kysymykset kulttuuripalveuista) ujutettiin illan ohjelman sekaan.

Päiväkirjahuoneessa BB kyseli Kouvolan seudun kulttuuripalveluihin liittyviä kysymyksiä, jotka taltioitiin ja kirjoitettiin puhtaaksi. Paneelikeskustelu osana illan ohjelmaa oli myös antoisa, samoin illan päätteeksi käyty vapaamuotoinen keskustelu, jota Niko Saarinen johti.

Haastavaa meille aikuisille oli se, että jokaisen suunnittelupalaverin jälkeen suunnitelmat tuntuivat lähtevän aina uusille urille. Tehtävämme oli toimia sivustaseuraajina, kommentoida asioita käytännön järjestelyiden kannalta ja tarvittaessa myös johdattaa prosessia. On erittäin tärkeää, että jollain on olemassa visio ja löyhä käsikirjoitus tapahtuman kulusta.

Osallistamisen kannalta on yhtä lailla tärkeää, että tästä visiosta ja käsikirjoituksesta on pystyttävä joustamaan, jos suunnittelu tuntuu lähtevän hedelmälliselle sivupolulle. Nuorten huimalta kuulostavia ideoita ei saa tuomita verekseltään, koska monesti ne ovat juuri niitä asioita, joiden vuoksi he ovat valmiita ponnistelemaan ja venymään. Nuorten suusta saattaisi helposti päästä lausahdus: "Meidän piti saada järjestää oma tapahtuma, mutta te tulette tänne ja sanelette mitä me teemme!? Omalta mukavuusalueelta poistuminen tarjoaa monesti uudenlaisia ja yllättäviä näkökulmia,usein ne ovat erittäin hyviä.

Käytännön järjestelyissä oli paljon huomioitavaa, kyseisessä casessa mm. ikärajoitus, nollatoleranssi, jne. Tiedotus kohdennettiin vain alueen 8- ja 9-luokkalaisille. Tapahtumaan järjestettiin valvottu narikka, eikä nollatoleranssi kyseisessä casessa tuottanut ongelmia.

Projektet börjar : 
11/12/2011
Projektet avslutas : 
11/12/2011
 


Finansiering av ansökan

Förverkligad finansiering