Osallistavalla suunnittelulla muuntuva tila Myllykosken kirjastoon
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Myllykosken kirjasto
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 33
45101
Kirjaston puhelin : 
020 615 4745
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.myllykoski@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0161075
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Talvisto
Puhelin : 
0206154747
Sähköposti : 
eija.talvisto@kouvola.fi
Kuvaus : 

Myllykosken lähikirjaston tavoitteena on uusiutumalla pitää yllä asukkaidensa aktiivisuutta ja lisätä yhteisöllisyyttä varsinkin nyt, kun taajama tulee olemaan uudessa tilanteessa vuoden 2012 alkaessa, jolloin suurin työnantaja Myllykosken paperitehdas lopettaa toimintansa.  Hankkeen toivotaan omalta osaltaan mahdollistavan taajaman elävänä ja virkeänä pysymisen.

Entisen Anjalankosken kaupungin pääkirjaston, nyt uuden Kouvolan lähikirjastona toimivan Myllykosken kirjaston atk-luokka on ollut melko käyttämättömänä sen jälkeen, kun laitteet vanhentuneena poistettiin.  Luokasta on tarkoitus tehdä muuntuva huone moneen tarkoitukseen. Nuorten omatoimisen käytön mahdollistava sekä kirjastonkäytön opetukseen ja mediakasvatukseen soveltuva tila varustetaan ajanmukaisin laittein.  Yökirjastotoimintaa herätellään uudelleen henkiin yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden ja Walkers ry:n kanssa.   Satuhuonekäyttöä parannetaan sisustusratkaisun.  Taajaman 6000 asukkaan tarpeita ajatellen tila suunnitellaan lisäksi siten, että se olisi houkutteleva ja ajanmukainen myös aikuisväestön kokous- ja koulutustilana. Markkinointia aktivoidaan sekä kouluille että paikallisille järjestöille. 

Lähikoulun oppilaiden toiveet kirjastolle ja aktiivinen opettaja olivat sysäys hankkeelle.  Oheisen kuvan pienoismallissa oppilaiden sisustussuunnitelmat ovat jo alullaan. Varsinainen suunnittelutyö teetetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijalla.  Osallistamalla nuoret hankkeeseen uusitulle tilalle toivotaan myös aktiivisia käyttäjiä.

Avustusta haetaan sekä osallistavan tila-  että toimintasuunnittelun  menetelmiin kouluttautumisen ja itse toiminnan kuluihin, tilan varustamiseen sekä mediakasvatukseen että pelitoimintaan sopivin laittein.  Omakustannusosuus koostuu  kirjastohenkilöstön työstä sekä tilan muutoksen ja kalustamisen kustannuksista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Saviniemen koulu, opettaja Petrus Lyyra,  Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut, Walkers ry ja Myllykosken kirjastonjohtaja Eija Talvisto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tilasuunnittelu lähti kangerrellen käyntiin. Osallistavaa suunnittelua halusimme kuitenkin käyttää, vaikka sen toteuttamiskeinoja oli mietitty ennakkoon vain vähän. Saimme lopulta  kaksi opiskelijaa suunnittelemaan tilaa. Heidän lisäkseen osallistimme "yhteistyöluokkaamme" Saviniemen ala-asteelta pyytämällä heiltä kuvitusaiheita seinille. Seinämaalausten toteuttajiksi saimme kolme opiskelijaa Anjalankosken opistosta. Yhteistyöluokka sai valita värit tilaan hankittaviin Fatboy-säkkituoleihin. Monitoimitila valmistui pienin askelin, tekniikka uusittiin ja kalusteita hankittiin.  Varhaisnuoret ottivat paikan pian omakseen: osa tulee heti koulun jälkeen pelaamaan, osa näyttää tekevän läksyjä, syövän eväitä tai lueskelevan. Kuluvan vuoden alusta tuolijumpan vetäjä löysi paikan ja on saanut käyntiin uuden aktiivisesti osallistuvan ryhmän. Säännölliset satutuokiot sekä kirjastonkäytön opetus jatkuvat entistä värikkäämmässä tilassa. Vähitellen sana kirjastomme ilmaisesta monitoimitilasta on levinnyt eri toimijoiden keskuuteen.  Muuntuvaa tilaa on jo ehditty käyttää mm. tähtitaivaan katseluun ja lähiseudun patsaisiin tutustumiseen dataprojektorin kautta, kevät- ja kesäaskartelutyöpajoihin sekä erilaisiin kokouksiin.  Muuntuva tila toteutui, tosin enimmäkseen nuorten maun mukaisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Monitoimitilalta puuttuu vielä iskevä nimi.  Kunhan se keksitään, niin aloitamme aktiivisen markkinoinnin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 316
Oma rahoitus yhteensä: 
€316


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000