Ota kirjavinkistä vaari
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Opintie 9
82500
Kirjaston puhelin : 
040 105 1128
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitee
Y-tunnus : 
0168900-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
040 105 1152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukupiirien kokoontumiskerrat: 21 kertaa

Kirjailijavierailut ja lausuntatapahtumat: 6 kertaa

Lukupiirien ja tapahtumien osallistujamäärät: 278

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen ja syventäminen tuomalla kirjallisuuden sisältöjä esiin eri keinoin. Kiteen kirjastossa ei ole aikaisemmin järjestetty aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia, mutta nyt on tarkoitus laajentaa vinkkaus koskemaan myös heitä. Kirjavinkkausta toteutetaan paitsi kirjaston tiloissa myös kirjaston ulkopuolella erilaisille ryhmille, ja aikuisten vertaisvinkkausta kokeillaan, samoin kuin ääneen lukemista. Vinkatuista kirjoista kootaan näyttelyitä, jolloin ne tulevat kaikkien asiakkaiden nähtäville. Kirjailijavierailuja järjestetään. Projekti toteutetaan pääosin ostopalveluna.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen ja syventäminen tuomalla kirjallisuuden sisältöjä esiin eri keinoin. Kiteen kirjastossa ei ole aikaisemmin järjestetty aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia, mutta nyt on tarkoitus laajentaa vinkkaus koskemaan myös heitä. Kirjavinkkausta toteutetaan paitsi kirjaston tiloissa myös kirjaston ulkopuolella erilaisille ryhmille, ja aikuisten vertaisvinkkausta kokeillaan, samoin kuin ääneen lukemista. Vinkatuista kirjoista kootaan näyttelyitä, jolloin ne tulevat kaikkien asiakkaiden nähtäville. Kirjailijavierailuja järjestetään. Projekti toteutetaan pääosin ostopalveluna.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kiteen ja Kesälahden kirjastoissa koontui säännöllisesti lukupiiri, jossa jaettiin kokemuksia valituista kirjoista. Piirin vetäjä antoi kirjavinkkejä ja rohkaisi myös osallistujia vinkkaamaan lukemiaan kirjoja toisilleeen. Kirjapiirissä käsitellyistä ja vinkatuista kirjoista ja aiheista järjestettiin laajoja kirjanäyttelyitä ja laadittiin vinkkilistoja. Joensuun seutukirjaston kirjavinkkaajat vierailivat lukupiirissä ja antoivat opastusta vinkkaukseen. Lukupiirit kokoontuivat yhteensä 21 kertaa ja osallistujia oli 5-10 / kerta.

Lukupiiriläiset tekivät mm. retken Luston kirjastoon ja kävivät esiintymässä palvelukodissa.

Lausuntatilaisuuksia järjestettiin kolme ja niissä kävi yhteensä 75 osallistujaa. Kirjailijavierailijoina olivat Päivi Nenonen, Juha Pohjonen ja Markus Lehtipuu. Kirjailijavierailuihin osallistui yhteensä 78 henkeä.

Hankkeen myötä on saatu laajennettua kirjallisuuden harrastamista ja kirjanäyttelytoiminta on monipuolistunut ja vakiintunut. Kirjasto on saanut näkyvyyttä tapahtumien järjestäjänä paikallisessa mediassa ja Facebookissa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lukupiirit jatkavat kokoontumista, kirjanäyttelyitä ja kirjailijavierailuja järjestetään.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 819
Oma rahoitus yhteensä: 
€567
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
27kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
287henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi