Ota kirjavinkistä vaari
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kiteen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Opintie 9
82500
Bibliotekets telefonnummer : 
040 105 1128
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-kod : 
FI-Kitee
FO-nummer : 
0168900-6
Ansvarsperson : 
Sinikka Panttila
Telefonnummer : 
040 105 1152
E-post : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lukupiirien kokoontumiskerrat: 21 kertaa

Kirjailijavierailut ja lausuntatapahtumat: 6 kertaa

Lukupiirien ja tapahtumien osallistujamäärät: 278

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen ja syventäminen tuomalla kirjallisuuden sisältöjä esiin eri keinoin. Kiteen kirjastossa ei ole aikaisemmin järjestetty aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia, mutta nyt on tarkoitus laajentaa vinkkaus koskemaan myös heitä. Kirjavinkkausta toteutetaan paitsi kirjaston tiloissa myös kirjaston ulkopuolella erilaisille ryhmille, ja aikuisten vertaisvinkkausta kokeillaan, samoin kuin ääneen lukemista. Vinkatuista kirjoista kootaan näyttelyitä, jolloin ne tulevat kaikkien asiakkaiden nähtäville. Kirjailijavierailuja järjestetään. Projekti toteutetaan pääosin ostopalveluna.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen ja syventäminen tuomalla kirjallisuuden sisältöjä esiin eri keinoin. Kiteen kirjastossa ei ole aikaisemmin järjestetty aikuisille suunnattuja kirjavinkkauksia, mutta nyt on tarkoitus laajentaa vinkkaus koskemaan myös heitä. Kirjavinkkausta toteutetaan paitsi kirjaston tiloissa myös kirjaston ulkopuolella erilaisille ryhmille, ja aikuisten vertaisvinkkausta kokeillaan, samoin kuin ääneen lukemista. Vinkatuista kirjoista kootaan näyttelyitä, jolloin ne tulevat kaikkien asiakkaiden nähtäville. Kirjailijavierailuja järjestetään. Projekti toteutetaan pääosin ostopalveluna.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kiteen ja Kesälahden kirjastoissa koontui säännöllisesti lukupiiri, jossa jaettiin kokemuksia valituista kirjoista. Piirin vetäjä antoi kirjavinkkejä ja rohkaisi myös osallistujia vinkkaamaan lukemiaan kirjoja toisilleeen. Kirjapiirissä käsitellyistä ja vinkatuista kirjoista ja aiheista järjestettiin laajoja kirjanäyttelyitä ja laadittiin vinkkilistoja. Joensuun seutukirjaston kirjavinkkaajat vierailivat lukupiirissä ja antoivat opastusta vinkkaukseen. Lukupiirit kokoontuivat yhteensä 21 kertaa ja osallistujia oli 5-10 / kerta.

Lukupiiriläiset tekivät mm. retken Luston kirjastoon ja kävivät esiintymässä palvelukodissa.

Lausuntatilaisuuksia järjestettiin kolme ja niissä kävi yhteensä 75 osallistujaa. Kirjailijavierailijoina olivat Päivi Nenonen, Juha Pohjonen ja Markus Lehtipuu. Kirjailijavierailuihin osallistui yhteensä 78 henkeä.

Hankkeen myötä on saatu laajennettua kirjallisuuden harrastamista ja kirjanäyttelytoiminta on monipuolistunut ja vakiintunut. Kirjasto on saanut näkyvyyttä tapahtumien järjestäjänä paikallisessa mediassa ja Facebookissa.

 

Fortsatta åtgärder: 

Lukupiirit jatkavat kokoontumista, kirjanäyttelyitä ja kirjailijavierailuja järjestetään.

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€5 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 819
Egen finansiering: 
€567
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
10henkilö/person
Antalet evenemang: 
27kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
287henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.