Ovet auki! Haapamäen kyläkirjaston kehittämishanke
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keuruun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pitäjäntuvantie 5, PL 81
42700
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Hämäläinen
Puhelin : 
0400 168 415
Sähköposti : 
johanna.hamalainen@keuruu.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on Haapamäen kirjaston kehittäminen avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan omatoimikäytön ja toiminnan uusien linjausten avulla. Hanke liittyy läheisimmin teemaan 3, Elinikäinen oppiminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit vaikuttavuuden arviointiin:

1) Kävijämäärät ensimmäisen puolen vuoden omatoimikäytön ajalta (verrattuna edelliseen puoleen vuoteen): oletuksena vähintään 20% kasvu.
2) Puolen vuoden omatoimikäytön jälkeen toteutettu asiakaskysely: toimintaan tyytyväisiä asiakkaita vähintään 70%
3) Noin puolen vuoden omatoimikäytön jälkeen toteutettu ammatillinen seurantapalaveri rakennuksen muiden toimijoiden (perusopetus, iltapäivätoiminta, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kansalaisopisto) kanssa.

Kuvaus : 

Tekniset lähtökohdat omatoimisuuden kehittämiselle ovat hyvät: kirjastossa on jo lainaus- ja palautusautomaatti ja tiloissa on valmiudet valvontakameroille, liiketunnnistinvalaisimet ym. perusvalmiudet.

Omatoimiasiointi ja sen seuranta vaativat seuraavat hankinnat ja panostukset:
-Kaksi kirjautumisyksikköä (toinen esteettömään ulko-oveen, toinen kirjastoon vievään sisäoveen)
-tarvittavat ohjelmistolisenssit ja asennustyöt
-valvontakamerat (joista yksi liitetty kirjautumisohjelmistoon ja loput koulun kamerajärjestelmään)
-kävijälaskuri
-pienet muutostyöt kirjaston palvelutiskiin

Aikataulu:
syksy 2017-talvi 2018 palvelutiskin muutostyöt, kävijälaskurin ja mahdollisesti osan valvontakameroista hankinta ja asennus, omatoimilaitteiston kilpailutus/tarjouspyynnöt
huhti-touko 2018 omatoimiratkaisujen hankinta ja asennus, hanketyöntekijä aloittaa työt, avoin keskustelutilaisuus kyläläisille
kesä 2018 omatoimiaukiolojen ja käytäntöjen testaus
syksy 2018-talvi 2019 seuranta ja mahdolliset muutokset käytöntöihin

Omatoimikirjaston suunnittelua ja toteutusta tehdään ensi vaiheessa yhteistyössä koulun ja kaupungin tilapalvelun kanssa. Käytäntöjen hiomisessa mukana ovat myös muut koulun tiloja käyttävät tahot, ja sekä asiakkaiden että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa käydään avointa keskustelua koko prosessin ajan. Kyläläisille järjestetään kevään aikana myös avoin keskustelu- ja palautetilaisuus.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Haapamäen yhtenäiskoulu, Keuruun kaupungin tilapalvelu,
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi