Ovet auki! Haapamäen kyläkirjaston kehittämishanke
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Keuruun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Pitäjäntuvantie 5, PL 81
42700
Ansvarsperson : 
Johanna Hämäläinen
Telefonnummer : 
0400 168 415
E-post : 
johanna.hamalainen@keuruu.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on Haapamäen kirjaston kehittäminen avoimempaan ja saavutettavampaan suuntaan omatoimikäytön ja toiminnan uusien linjausten avulla. Hanke liittyy läheisimmin teemaan 3, Elinikäinen oppiminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mittarit vaikuttavuuden arviointiin:

1) Kävijämäärät ensimmäisen puolen vuoden omatoimikäytön ajalta (verrattuna edelliseen puoleen vuoteen): oletuksena vähintään 20% kasvu.
2) Puolen vuoden omatoimikäytön jälkeen toteutettu asiakaskysely: toimintaan tyytyväisiä asiakkaita vähintään 70%
3) Noin puolen vuoden omatoimikäytön jälkeen toteutettu ammatillinen seurantapalaveri rakennuksen muiden toimijoiden (perusopetus, iltapäivätoiminta, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kansalaisopisto) kanssa.

Projektbeskrivning : 

Tekniset lähtökohdat omatoimisuuden kehittämiselle ovat hyvät: kirjastossa on jo lainaus- ja palautusautomaatti ja tiloissa on valmiudet valvontakameroille, liiketunnnistinvalaisimet ym. perusvalmiudet.

Omatoimiasiointi ja sen seuranta vaativat seuraavat hankinnat ja panostukset:
-Kaksi kirjautumisyksikköä (toinen esteettömään ulko-oveen, toinen kirjastoon vievään sisäoveen)
-tarvittavat ohjelmistolisenssit ja asennustyöt
-valvontakamerat (joista yksi liitetty kirjautumisohjelmistoon ja loput koulun kamerajärjestelmään)
-kävijälaskuri
-pienet muutostyöt kirjaston palvelutiskiin

Aikataulu:
syksy 2017-talvi 2018 palvelutiskin muutostyöt, kävijälaskurin ja mahdollisesti osan valvontakameroista hankinta ja asennus, omatoimilaitteiston kilpailutus/tarjouspyynnöt
huhti-touko 2018 omatoimiratkaisujen hankinta ja asennus, hanketyöntekijä aloittaa työt, avoin keskustelutilaisuus kyläläisille
kesä 2018 omatoimiaukiolojen ja käytäntöjen testaus
syksy 2018-talvi 2019 seuranta ja mahdolliset muutokset käytöntöihin

Omatoimikirjaston suunnittelua ja toteutusta tehdään ensi vaiheessa yhteistyössä koulun ja kaupungin tilapalvelun kanssa. Käytäntöjen hiomisessa mukana ovat myös muut koulun tiloja käyttävät tahot, ja sekä asiakkaiden että muiden yhteistyökumppaneiden kanssa käydään avointa keskustelua koko prosessin ajan. Kyläläisille järjestetään kevään aikana myös avoin keskustelu- ja palautetilaisuus.

Samarbetspartner/s: 
Haapamäen yhtenäiskoulu, Keuruun kaupungin tilapalvelu,
Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€25 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000