Ovet auki ja katto korkealla; Kinnulan kunnankirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kinnulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 45
43900
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Kauppinen
Puhelin : 
0444596257
Sähköposti : 
pirkko.kauppinen@kinnula.fi
Hankkeen tavoite: 

Kinnulan kunnankirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi vuosien 2018-2019 aikana. Tarkoituksena on jo olemassa olevien kirjastopalveluiden parantaminen, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen, sekä asiakaslähtöisen palvelun kehitäminen siten, että asiakkailla on mahdollisuus käyttää palveluja heille sopivana ajankohtana.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seuranta
Hankkeen dokumentaatioon tallennetaan kaikki hankkeen toteutusta koskeva aineisto, kuten
- ko. hakemus / projektisuunnitelma
- muistiot, kokouspöytäkirjat
- muut kirjalliset tuotokset
- loppuraportit
- käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden arvioinnit
- henkilökunnan arvioinnit
- muut mahdolliset dokumentit ja myös sähköisessa muodossa oleva aineisto

Vaikuttavuus
Projektin toteutumisen jälkeen omatoimikirjaston käyttöä, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä seurataan
- fyysiten käyntien
- lainausmäärien
- automaattien käytön
- kirjaston käyttöajankohtien
- erilaisten käyttö-/asiaks-/euro -vertailujen kautta.
Käyttöönoton jälkeen toteutetaan käyttäjäkysely aikavälillä 6-12 kk.

Loppuraportointi ja hyväksyminen (sivistyslautakunta / muu päätöksenteko).

Kuvaus : 

Toteutukseen liittyvät toimenpiteet:

Hankkeseen liittyy käyttöympäristöselvitys, sekä tehtäväluettelon ja vastuukysymysten läpikäynti.
Toimintaympäristön toteutus;
- laitehankinnat mm.(palautus-/lainausautomaatti, näyttö, kortinlukija, kirjoittimet, palautushylly)
- aineiston varustaminen RFID-tarroituksella (tarvittavat välineet, ohjelma ja portit)
- kulunvalvontalaitteet, valaistus
- lainauspöydän uusiminen
- muut tekniset ratkaisut
- laite- ja ohjelmistoasennukset
- toimivuustestaukset

Henkilökunnan toimintaympäristö;
- koulutus mahdollisiin uusiin ohjelmiin ja työtapoihin
- mahdollisten työprosessimuutosten huomioinen henkilöstön työnkuvissa / työvuoroissa

Tiedotus, markkinointi ja viestintä;
- asiakkaille ja käyttäjille
- muille yhteistyökumppaneille, hallintokunnille, kirjastoille
- kuntalaisille ja päättäjille
- esitteet ja tiedotteet
- paikallislehti. alueuutiset, muu media

Hankkeen toteutus:
- aloitus kevät 2018
- lopetus 12 / 2019

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Muut Keski-kirjastot
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000