Ovet auki ja katto korkealla; Kinnulan kunnankirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kinnulan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Keskustie 45
43900
Ansvarsperson : 
Pirkko Kauppinen
Telefonnummer : 
0444596257
E-post : 
pirkko.kauppinen@kinnula.fi
Projektets målsättning: 

Kinnulan kunnankirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi vuosien 2018-2019 aikana. Tarkoituksena on jo olemassa olevien kirjastopalveluiden parantaminen, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen, sekä asiakaslähtöisen palvelun kehitäminen siten, että asiakkailla on mahdollisuus käyttää palveluja heille sopivana ajankohtana.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Seuranta
Hankkeen dokumentaatioon tallennetaan kaikki hankkeen toteutusta koskeva aineisto, kuten
- ko. hakemus / projektisuunnitelma
- muistiot, kokouspöytäkirjat
- muut kirjalliset tuotokset
- loppuraportit
- käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden arvioinnit
- henkilökunnan arvioinnit
- muut mahdolliset dokumentit ja myös sähköisessa muodossa oleva aineisto

Vaikuttavuus
Projektin toteutumisen jälkeen omatoimikirjaston käyttöä, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä seurataan
- fyysiten käyntien
- lainausmäärien
- automaattien käytön
- kirjaston käyttöajankohtien
- erilaisten käyttö-/asiaks-/euro -vertailujen kautta.
Käyttöönoton jälkeen toteutetaan käyttäjäkysely aikavälillä 6-12 kk.

Loppuraportointi ja hyväksyminen (sivistyslautakunta / muu päätöksenteko).

Projektbeskrivning : 

Toteutukseen liittyvät toimenpiteet:

Hankkeseen liittyy käyttöympäristöselvitys, sekä tehtäväluettelon ja vastuukysymysten läpikäynti.
Toimintaympäristön toteutus;
- laitehankinnat mm.(palautus-/lainausautomaatti, näyttö, kortinlukija, kirjoittimet, palautushylly)
- aineiston varustaminen RFID-tarroituksella (tarvittavat välineet, ohjelma ja portit)
- kulunvalvontalaitteet, valaistus
- lainauspöydän uusiminen
- muut tekniset ratkaisut
- laite- ja ohjelmistoasennukset
- toimivuustestaukset

Henkilökunnan toimintaympäristö;
- koulutus mahdollisiin uusiin ohjelmiin ja työtapoihin
- mahdollisten työprosessimuutosten huomioinen henkilöstön työnkuvissa / työvuoroissa

Tiedotus, markkinointi ja viestintä;
- asiakkaille ja käyttäjille
- muille yhteistyökumppaneille, hallintokunnille, kirjastoille
- kuntalaisille ja päättäjille
- esitteet ja tiedotteet
- paikallislehti. alueuutiset, muu media

Hankkeen toteutus:
- aloitus kevät 2018
- lopetus 12 / 2019

Samarbetspartner/s: 
Muut Keski-kirjastot
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€40 000
Egen finansiering: 
€10 000
Budget sammanlagt: 
€50 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000