Päivä kirjastovirkailijana! Kirjastopalvelut tutuksi alakoululaisille
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoitus on vertaisoppimisen kautta tutustuttaa alakoululaisia kirjastonkäyttöön ja – palveluihin. 

Ideana on järjestää kirjastossa tutustumispäiviä, jolloin oppilailla on mahdollisuus sisältäpäin nähdä, millaista työ kirjastossa on. Kirjastossa oppilaat saavat käytännössä tutustua kirjastotyöhön ja he pääsevät omatoimisesti kokeilemaan sitä. Samalla heitä ohjataan käyttämään myös kirjaston uutta lainausautomaattia.  Vertaisoppimisen kautta oppilaat pääsevät jakamaan tietouttaan ja kokemuksiaan toisilleen.

Hanketta toteuttamaan palkataan hanketyöntekijä kahdeksi kuukaudeksi kokopäiväisesti tai pidemmäksi aikaa puolipäiväisesti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

3-4-luokkalaisten kirjastopäivinä oppilaat kurkistivat kirjastossa tehtävään työhön, joka ei näy päälle päin asiakkaille. Kirjastohistorian kautta he saivat kuvaa työn muutoksesta ja omakohtaisen kokemuksen kautta he saivat tuntua työtehtäviin, joita esiteltiin ja kokeiltiin yhdessä. Lopuksi he saivat jakaa oppimaansa toisilleen. Mukaansa he saivat vihkosen johon oli koottu uusia heille suunnattuja aineistoja.

Jatkotoimenpiteet: 

Itsetekemisen ja kokemisen mahdollisuuksien tarjoaminen koululaisille on tärkeää jatkossakin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 356
Oma rahoitus yhteensä: 
€356

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
85henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi