Päivittäen paremmaksi - kirjastojärjestelmä 2010-luvulle
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valtimon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Sepänkatu 6
75700
Kirjaston puhelin : 
04010 41131
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valtimo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valti
Y-tunnus : 
0207709-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Arja Pesonen
Puhelin : 
04010 41130
Sähköposti : 
arja.pesonen@valtimo.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoitus on valmistautua kirjastojärjestelmän vaihdokseen v. 2014. Uusi järjestelmä tulee olemaan yhteinen koko Pohjois-Karjalassa.

Yksittäiselle kunnankirjastolle, joka ei kuulu mihinkään kimppaan, ja jossa on vähän henkilökuntaa, uuteen järjestelmään siirtyminen on vaativa tehtävä, jonka suorittamiseen tarvitaan koko henkilökunnan panos. Koska tehtävä myös lisää kaikkien työmäärää, tarvitaan toimiva aikataulutus.

Valtimon järjestelmä on täysin erilainen kuin muilla Pohjois-Karjalan kirjastoilla, mikä vaatii toimenpiteiltä ja suunnittelulta ylimääräistä paneutumista ja luovuutta. Muutos tulee olemaan suuri, eikä vähiten uudenlaiseen yhteistyöhön opeteltaessa.

Hankerahoitusta haetaan yhden työntekijän palkkaamiseen neljän (4) kuukauden ajaksi.

Tavoitteet:

-suunnitelman laatiminen järjestelmän vaihtoon

-henkilöstön motivoiminen

-järjestelmän vaihtoon liittyvien ongelmakohtien kartoittaminen ja ratkaiseminen

-uuteen järjestelmään tutustuminen ja valmistautuminen

 

Kirjaston omavastuu: 1 kk työpanos, työtilat, tietoliikenneyhteydet

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Palkkasimme työntekijän hankeajaksi hoitamaan päivittäisiä rutiineja, jotta henkilökunta voi keskittyä valmistamaan kirjastoa ja kirjastoaineistoa uutta järjestelmään varten. Henkilökunta tutustui myös uuden kirjastojärjestelmän demoversioon, ja se osoittautuikin työläämmäksi kuin luultiin, sillä kirjastojärjestelmä muuttui hankeaikana kokonaan toiseksi.  Työntekijä osoittautui kullan arvoiseksi, koska työmäärä lisääntyi ihan yllättäen. Ehdimme myös suunnitella kirjaston siirtymistä uuteen järjestelmään, ja osallistua ennakoitua paremmin yhteisiin suunnittelukokouksiin muiden järjestelmään liittyvien kirjastojen kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Toiminta uuteen järjestelmään siirtymiseksi jatkui, ja jatkuu edelleen tämän hankeajan jälkeen. Työntekijän palkkaaminen osoitti, että työvoimaa tarvitaan edelleen, ja saimme loppuvuodeksi määräaikaisen työntekijän kunnan kustantamana.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 449
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 449
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, k. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013