Päivittäen paremmaksi - kirjastojärjestelmä 2010-luvulle
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Valtimon kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Sepänkatu 6
75700
Bibliotekets telefonnummer : 
04010 41131
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@valtimo.fi
ISIL-kod : 
FI-Valti
FO-nummer : 
0207709-5
Ansvarsperson : 
Arja Pesonen
Telefonnummer : 
04010 41130
E-post : 
arja.pesonen@valtimo.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoitus on valmistautua kirjastojärjestelmän vaihdokseen v. 2014. Uusi järjestelmä tulee olemaan yhteinen koko Pohjois-Karjalassa.

Yksittäiselle kunnankirjastolle, joka ei kuulu mihinkään kimppaan, ja jossa on vähän henkilökuntaa, uuteen järjestelmään siirtyminen on vaativa tehtävä, jonka suorittamiseen tarvitaan koko henkilökunnan panos. Koska tehtävä myös lisää kaikkien työmäärää, tarvitaan toimiva aikataulutus.

Valtimon järjestelmä on täysin erilainen kuin muilla Pohjois-Karjalan kirjastoilla, mikä vaatii toimenpiteiltä ja suunnittelulta ylimääräistä paneutumista ja luovuutta. Muutos tulee olemaan suuri, eikä vähiten uudenlaiseen yhteistyöhön opeteltaessa.

Hankerahoitusta haetaan yhden työntekijän palkkaamiseen neljän (4) kuukauden ajaksi.

Tavoitteet:

-suunnitelman laatiminen järjestelmän vaihtoon

-henkilöstön motivoiminen

-järjestelmän vaihtoon liittyvien ongelmakohtien kartoittaminen ja ratkaiseminen

-uuteen järjestelmään tutustuminen ja valmistautuminen

 

Kirjaston omavastuu: 1 kk työpanos, työtilat, tietoliikenneyhteydet

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Palkkasimme työntekijän hankeajaksi hoitamaan päivittäisiä rutiineja, jotta henkilökunta voi keskittyä valmistamaan kirjastoa ja kirjastoaineistoa uutta järjestelmään varten. Henkilökunta tutustui myös uuden kirjastojärjestelmän demoversioon, ja se osoittautuikin työläämmäksi kuin luultiin, sillä kirjastojärjestelmä muuttui hankeaikana kokonaan toiseksi.  Työntekijä osoittautui kullan arvoiseksi, koska työmäärä lisääntyi ihan yllättäen. Ehdimme myös suunnitella kirjaston siirtymistä uuteen järjestelmään, ja osallistua ennakoitua paremmin yhteisiin suunnittelukokouksiin muiden järjestelmään liittyvien kirjastojen kanssa.

Fortsatta åtgärder: 

Toiminta uuteen järjestelmään siirtymiseksi jatkui, ja jatkuu edelleen tämän hankeajan jälkeen. Työntekijän palkkaaminen osoitti, että työvoimaa tarvitaan edelleen, ja saimme loppuvuodeksi määräaikaisen työntekijän kunnan kustantamana.

Projektet börjar : 
02/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€8 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 449
Egen finansiering: 
€3 449
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, k. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013