Paikallishistoriat verkkoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12
28100
Kirjaston puhelin : 
(02)6215800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
+358445018756
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston tärkeä tehtävä on paikallisidentiteetin vahvistaminen. Porin kulttuuritoimen, johon kirjastotoimi hallinnollisesti kuuluu, yhtenä strategisena painopisteenä on lisätä porilaisten ja satakuntalaisten arvostusta ja tuntemusta omaleimaista kulttuuriaan ja kulttuuriperintöään kohtaa. Tätä tavoitetta kirjasto toteuttaa kehittämällä Poria ja Satakuntaa koskevaa tietopalvelua ja digitaalisia sisältöjä. Projektin tarkoituksena on digitoida keskeinen Satakunnan historiaa käsittelevä painettu aineisto. Satakunta on historiallinen maakunta. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjastoon on aina 1930 lähtien kerätty Satakunta-kokoelmaa, jossa on Poria ja Satakuntaa koskevaa aineistoa. Kaikissa Satakunnan kunnankirjastoissa on myös omaa kuntaa koskevat kotiseutukokoelmat. Satakunnan kuntien historia-kirjallisuutta on maakuntakirjaston Satakunta-kokoelmassa 15-20 hm. Paikallishistoriallisen painetun ja muun aineiston sisällöllinen arvo niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti on mittaamaton. Suuri osa kirjoista on julkaistu vuosikymmeniä sitten, joten ne ovat häviämässä. Paikallishistoriallinen kirjallisuus ja muu paikallishistoriallinen aineisto kuuluu kirjastojen pysyvästi käytetyimpien aineistojen joukkoon. Kirjasto tuottaa aktiivisesti palvelujaan myös verkon kautta käytettäväksi. Digitoimalla aineistoa kirjaston palvelutarjonta laajenee ja paranee merkittävästi. Digitoitu aineisto tulee käyttöön Digi.kirjasto.fi –palvelun kautta ja siten myös Finnaan. Kirjastojen kotiseutukokoelmat ovat varsinkin koulujen opetuksessa liian vähän tunnettu ja käytetty oppimateriaali. Digitaaliset oppimateriaalit tulevat nyt vauhdilla myös koulujen opetukseen. Lisäksi Porin yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston alainen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, jolle erityisesti maakuntakirjaston ylläpitämään Satakunta-kokoelmaan sisältyvä historia-aineisto on sekä keskeinen tiedonlähde että tutkimuskohde.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Projektin kulku: 1. Kartoitetaan keskeiset digitoitavat painetut Satakunnan historian lähteet - toteutunut 2. Kartoitetaan jo digitoidut aineistot - toteutunut 3. Selvitetään tekijänoikeudet - toteutunut 4. Neuvotellaan sopimukset tekijänoikeuksien omistajien kanssa -toteutunut 5. Digitoidaan sopimusten mukainen aineisto -toteutunut 6. Aineisto asetetaan käytettäväksi Digi.kirjasto.fi –palvelussa -toteutunut 7. Markkinoidaan palvelu kouluille, oppilaitoksille, tutkijoille ja muille käyttäjille paikallisesti ja valtakunnallisesti -toteutus aloitetaan kevään 2017 aikana 8. Ylläpidetään ja kehitetään palvelua - toteutetaan osana kirjaston palveluja

Kuvaus : 

Kirjaston tärkeä tehtävä on paikallisidentiteetin vahvistaminen. Porin kulttuuritoimen, johon kirjastotoimi hallinnollisesti kuuluu, yhtenä strategisena painopisteenä on lisätä porilaisten ja satakuntalaisten arvostusta ja tuntemusta omaleimaista kulttuuriaan ja kulttuuriperintöään kohtaa. Tätä tavoitetta kirjasto toteuttaa kehittämällä Poria ja Satakuntaa koskevaa tietopalvelua ja digitaalisia sisältöjä.  

Projektin tarkoituksena on digitoida keskeinen Satakunnan historiaa käsittelevä painettu aineisto.  Satakunta on historiallinen maakunta. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjastoon on aina 1930 lähtien kerätty Satakunta-kokoelmaa, jossa on Poria ja Satakuntaa koskevaa aineistoa. Kaikissa Satakunnan kunnankirjastoissa on myös omaa kuntaa koskevat kotiseutukokoelmat. Satakunnan kuntien historia-kirjallisuutta on maakuntakirjaston Satakunta-kokoelmassa 15-20 hm.

 Paikallishistoriallisen painetun ja muun aineiston sisällöllinen arvo niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti on mittaamaton. Suuri osa kirjoista on julkaistu vuosikymmeniä sitten, joten ne ovat häviämässä.

 Paikallishistoriallinen kirjallisuus ja muu paikallishistoriallinen aineisto kuuluu kirjastojen pysyvästi käytetyimpien aineistojen joukkoon. Kirjasto tuottaa aktiivisesti palvelujaan myös verkon kautta käytettäväksi. Digitoimalla aineistoa kirjaston palvelutarjonta laajenee ja paranee merkittävästi. Digitoitu aineisto tulee käyttöön Digi.kirjasto.fi –palvelun kautta ja siten myös Finnaan.

 Kirjastojen kotiseutukokoelmat ovat varsinkin koulujen opetuksessa liian vähän tunnettu ja käytetty oppimateriaali.  Digitaaliset oppimateriaalit tulevat nyt vauhdilla myös koulujen opetukseen. Lisäksi Porin yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston alainen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, jolle erityisesti maakuntakirjaston ylläpitämään Satakunta-kokoelmaan sisältyvä historia-aineisto on sekä keskeinen tiedonlähde että tutkimuskohde.

 Projektin kulku:

  1. Kartoitetaan keskeiset digitoitavat painetut      Satakunnan historian lähteet
  2. Kartoitetaan jo digitoidut aineistot
  3. Selvitetään tekijänoikeudet
  4. Neuvotellaan sopimukset tekijänoikeuksien      omistajien kanssa
  5. Digitoidaan sopimusten mukainen aineisto
  6. Aineisto asetetaan käytettäväksi Digi.kirjasto.fi      –palvelussa
  7. Markkinoidaan palvelu kouluille, oppilaitoksille,      tutkijoille ja muille käyttäjille paikallisesti ja valtakunnallisesti
  8. Ylläpidetään ja kehitetään palvelua

Projektia varten palkataan vastaava projektityöntekijä 12 kk ajaksi (vaiheet 1,2,3,4,7), sekä avustava projektityöntekijä 8 kk ajaksi (vaiheet 5 ja 6). Maakuntakirjaston pysyväksi tehtäväksi jää vaihe 8.

Projektia varten joudutaan ostamaan esim. juridisia palveluja. Lisäksi tulee markkinointi -, kokous- ja matkustuskuluja.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Satakunnan yleiset kirjastot
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Satakunnan kaikki yleiset kirjastot.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjaston tärkeä tehtävä on paikallisidentiteetin vahvistaminen. Porin kulttuuritoimen, johon kirjastotoimi hallinnollisesti kuuluu, yhtenä strategisena painopisteenä on lisätä porilaisten ja satakuntalaisten arvostusta ja tuntemusta omaleimaista kulttuuriaan ja kulttuuriperintöään kohtaa. Tätä tavoitetta kirjasto toteuttaa kehittämällä Poria ja Satakuntaa koskevaa tietopalvelua ja digitaalisia sisältöjä. Projektin tarkoituksena on digitoida keskeinen Satakunnan historiaa käsittelevä painettu aineisto. Satakunta on historiallinen maakunta. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjastoon on aina 1930 lähtien kerätty Satakunta-kokoelmaa, jossa on Poria ja Satakuntaa koskevaa aineistoa. Kaikissa Satakunnan kunnankirjastoissa on myös omaa kuntaa koskevat kotiseutukokoelmat. Satakunnan kuntien historia-kirjallisuutta on maakuntakirjaston Satakunta-kokoelmassa 15-20 hm. Paikallishistoriallisen painetun ja muun aineiston sisällöllinen arvo niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti on mittaamaton. Suuri osa kirjoista on julkaistu vuosikymmeniä sitten, joten ne ovat häviämässä. Paikallishistoriallinen kirjallisuus ja muu paikallishistoriallinen aineisto kuuluu kirjastojen pysyvästi käytetyimpien aineistojen joukkoon. Kirjasto tuottaa aktiivisesti palvelujaan myös verkon kautta käytettäväksi. Digitoimalla aineistoa kirjaston palvelutarjonta laajenee ja paranee merkittävästi. Digitoitu aineisto tulee käyttöön Digi.kirjasto.fi –palvelun kautta ja siten myös Finnaan. Kirjastojen kotiseutukokoelmat ovat varsinkin koulujen opetuksessa liian vähän tunnettu ja käytetty oppimateriaali. Digitaaliset oppimateriaalit tulevat nyt vauhdilla myös koulujen opetukseen. Lisäksi Porin yliopistokeskuksessa toimii Turun yliopiston alainen kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, jolle erityisesti maakuntakirjaston ylläpitämään Satakunta-kokoelmaan sisältyvä historia-aineisto on sekä keskeinen tiedonlähde että tutkimuskohde.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Digitointia varten hankittiin digitointilaite. Sitä käytettiin joidenkin kirjojen digitoimiseen. Myös muita kirjastossa olleita laitteita on käytetty hyväksi. Erillisen digitoijan palkkaamisen sijaan hankittiin reilusti yli puolet digitoidusta aineistosta ostopalveluna Kansalliskirjaston Digitointikeskukselta. Skannattujen kirjasivujen jälkikäsittely vaati vielä erillisen ohjelman hankinta, jolla suoritettiin tekstintunnistus. Skannausten käsittely tapahtui IrfanView-ohjelmalla (tiedostojen muokkaus), ScanTailor-ohjelmalla (kuvan rajaus, laadun parannus) sekä FineReader-ohjelmalla (tekstintunnistus ja valmiin PDF-tiedoston luonti haluamalla resoluutiolla). PDF-XChange-Viewer –ohjelmalla muokattiin sisällysluetteloita ja lisättiin välisivuja sellaisiin teoksiin, joita jouduttiin tarjoamaan eri osissa tiedostokoon vuoksi. Valmiit PDF-tiedostot ladattiin digi.kirjastot.fi -alustaan, johon luotiin samalla kokoelmarakenne niitä varten. Digitoidut kirjat voidaan selata digi.kirjastot.fi -sivustolla, johon ne on tallennettu nykyisten kuntien mukaan alueittain. Kirjat ovat pääosin PDF-muotoisia, joitakin harvoja on myös saatu digitoitu Epub-muotoon. Kirjat tulevat myös näkyviin kansallisessa Finna-verkkokirjastossa, joka lisää niiden näkyvyyttä huomattavasti asiasta kiinnostuneille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Satakunnan paikallishistoriallisia monografioita on Porin kaupunginkirjaston Satakunta-kokoelmassa noin 600 nimekettä. Näistä valittiin digitoitavaksi kuntien ja kaupunkien kunta- ja kaupunkihistoriateokset, jotka on julkaistu pääosin 1900-luvulla. Lisäksi valittiin Satakunnan historia –kirjasarja, jota julkaistiin vuodesta 1952 vuoteen 2014 asti. Digitoitaviin teoksiin sisältyy myös Helsingin yli-opiston Satakuntalainen osakunta/Satakunnan historiallisen seuran julkaistu Satakunta: kotiseutu-tutkimuksia -kirjasarja. Jotta saatiin mahdollisimman hyvä koko maakuntaa käsittävä kattavuus, mukaan valittiin myös vanhempia ja uudempia pienempimuotoisia paikallishistorioita, jotka ovat pää-asiassa paikallisten yhdistysten yhteispanostuksena syntyneet. Yhteensä teoksia projektin aikana digitoitiin 61 kpl. Tämän lisäksi selvitettiin Satakunta: kotiseutututkimuksia –sarjan tekijänoikeuksien haltijat. Sarja on jo digitaalisessa muodossa, mutta Satakunnan historiallisen seuran julkaisemat osat eivät vielä ole vapaassa käytössä. Tämän projektin puitteessa voidaan nekin avata vapaaseen käyttöön kustantajan luvalla. Digitoitavien teosten valinta perustuu pääasiassa Porin kaupunginkirjaston Satakuntakokoelmaan. Lisäksi seulottiin muiden Satakunnan kirjastojen kotiseutukokoelmissa olevia kirjoja. Tästä muodostettiin valintalista, johon sisältyi 223 teosta. Teoksia luokitettiin yhdestä viitteen niiden tärkeyden kannalta. Lista lähetettiin myös kaikkiin Satakunnan kirjastoihin kommentoitavaksi. Projektin puitteissa saatiin suurimpaan osaan ykköstason kirjoja lupia digitaaliseen julkaisemiseen. Kaikkiin tämän projektin puitteissa digitaalisena julkaistuihin kirjoihin on saatu tekijöiltä luvat. Teki-jöiltä on pyydetty kirjallinen lupa teoksen digitoidun version julkaisemiseen. Kuitenkin joissain tapauksissa kuvien oikeudenhaltijoita ei voitu tavoittaa. Missä vain on ollut mahdollista löytää kuvien tai piirustusten oikeudenhaltijat, on heiltä pyydetty lupa. Ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa tavoitettu heitä. Joskus tekijä on jättänyt kokonaan merkitsemättä kuvituksen tekijänoikeudet. Teoksissa on käytetty kuitenkin pääasiassa dokumentaarista kuvamateriaalia. Tämän takia ja myös saadun kokemuksen mukaan, ettei kukaan tavoitetuista kuvaoikeuksien haltijoista on kieltänyt hänen kuvien julkaisemisesta, päätettiin julkaisemaan myös niitä kirjoja, joissa osaan kuvaoikeuksien haltijoita ei tavoitettu. Jokaisen sellaisen julkaisun ohella julkaistaan teksti, joka kehottaa ottamaan yhteyttä siinä tapauksessa, että joku katsoo omia julkaisuoikeuksiaan tulleen loukatuksi. Kirjojen uudelleenjulkaisemisesta ei ole kenellekään maksettu korvauksia.

Jatkotoimenpiteet: 

• Markkinoidaan palvelu kouluille ja oppilaitoksille sekä tutkijoille ja muille käyttäjille kullekin kohderyhmälle parhaiten soveltuvalla tavalla. • Kokoelma mainostetaan sekä kirjastossa että muille Satakunnan muistiorganisaatioille • Projektissa muodostunut kokoelma ylläpidetään ja täydennetään mahdollisuuksien mukaan • Yksittäisten yritysten ja seurojen paikallishistorioita ja -historiikkeja voidaan tarvittaessa myös digitoida ja tallentaa samalle alustalle • Luodaan kokoelmalle oma esittelysivusto, joka lisää sen näkyvyyttä

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
28/02/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€84 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€112 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€82 664
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 664
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€66 000

Hakemus täyttää OKM:N kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Kotiseutuaineiston saavutettavuuden ja käytettävyyden parantaminen maakunnallisella tasolla.

 
okm
avi