Paikat kuntoon palvelumuotoilulla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyröntie 16
21800
Kirjaston puhelin : 
040 6722 968
Kirjaston sähköposti : 
kyron.kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
040 143 5701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjaston asiakaslähtöistä toimivuutta ja esteettömyyttä palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun avulla pyritään parantamaan kirjastojen visuaalista ilmettä sekä kirjastojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Kirjaston ulkopuolisen asiantuntijan toivotaan näkevän uusin silmin palvelujen ja toimintojen mahdollisia ongelmakohtia. Tärkeä tavoite on tilojen mahdollisimman sujuva käyttö omatoimikirjastoaikaan vähitellen siirryttäessä. Esteettömyydessä otetaan huomioon paitsi fyysinen esteettömyys, myös kirjaston verkkopalveluiden esteetön käyttö.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uusien työtapojen määrä, muutokset kirjastokäyntien määrässä, asiakaspalautteen kerääminen kirjaston palveluista ja uudesta visuaalisesta ilmeestä

Kuvaus : 

Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää palvelumuotoilun asiantuntijaa kirjastojen olemassa olevien tilojen järjestämisessä sellaisiksi, että ne palvelisivat asiakasta mahdollisimman hyvin ja jotta aineiston löytyminen niistä olisi mahdollisimman selkeää ja helppoa. Tilasuunnittelussa käytettävyys, mukavuus ja selkeys ovat erityisen tärkeitä, kun Pöytyän kirjastoissa vähitellen otetaan käyttöön omatoimikirjastoratkaisut.

Palvelumuotoilun periaatteena on keskittyä siihen, miten palvelu koetaan eri kontaktipisteiden kautta, mm. asiakaspalvelun, aineiston sijoittelun ja visuaalisen ilmeen kautta. Palvelumuotoilija tarkkailee kirjaston toimintaa ja tekee parannusehdotuksia kirjaston palveluihin, aineiston ja osastojen sijoitteluun sekä toimivuuteen erityisesti omatoimiaukioloa silmällä pitäen. Palvelumuotoilussa kiinnitetään huomiota tiloihin, esineisiin, prosesseihin ja ihmisiin, ja sen tarkoituksena on asiakaskokemuksen parantaminen. Kokemukseen liittyvät palvelun käytettävyys, tehokkuus, miellyttävyys ja vuorovaikutus. Palvelumuotoilussa on myös huomioitava kaikki kanavat, joita asiakas käyttää palvelun saavuttamiseksi: asiakaspalvelu kasvokkain sekä muissa palvelukanavissa, kuten verkossa ja mobiililaitteilla sekä toimivuus omatoimiaukiolojen aikana.

Pöytyän ja Auran kirjastojen visuaalinen ilme tuodaan nykyaikaan uudistamalla kirjastojen verkkosivut, yhdenmukaistamalla hyllynpäätyopasteet, kyltit, esitteet ja muu visuaalinen materiaali. Palvelumuotoilun avulla kehitettävän markkinoinnin tavoitteena on kehittää tapoja, joilla tavoitettaisiin mahdollisimman monet kuntalaiset ja soveltaa parannettua visuaalista ilmettä käytännössä. Markkinoinnin tueksi laaditaan kirjastojen toimintaa esitteleviä materiaaleja sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Esitteiden painatuskuluista vastaa kirjasto. Palvelumuotoilun asiantuntija pystyy tarjoamaan ulkopuolista näkökulmaa siihen, miten kirjaston palvelua tulisi kehittää ja miten palveluista kerrottaisiin kuntalaisille.

Asiantuntija laatii toimipisteisiin palvelumuotoilusuunnitelmat. Tavoitteena on, että kirjaston henkilökunta omaksuisi asiantuntijoilta palvelumuotoilun perusteet tilojen suunnitteluun, viestintään ja markkinointiin, joita voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Tiloja muokataan palvelumuotoilun ja pohjalta, jotta ne toimisivat mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa.

AIKATAULU:

syksy 2017: Asiakaskunnan tarpeiden selvittäminen

Syksy 2017-vuodenvaihde 2017/2018 : Sopivan asiantuntijan palkkaus, toimeksianto mainostoimistolle visuaalisesta ilmeestä.

Kevät 2018: Palvelumuotoilusuunnitelman teko

Kesä ja syksy 2018: Arvioidaan hankkeen onnistumista asiakaskyselyin

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Auran kirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Auran kirjasto, Urpontie 2, 21380 Aura. Yhteyshenkilö Laila Uusitalo

Aiemmat hankkeet: 

Palvelumuotoilun poluilla

Palvelukonsepti kuntoon

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi