Paikat kuntoon palvelumuotoilulla
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Pöytyän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyröntie 16
21800
Bibliotekets telefonnummer : 
040 6722 968
Bibliotekets e-postadress : 
kyron.kirjasto@poytya.fi
ISIL-kod : 
FI-Potki
FO-nummer : 
1929519-5
Ansvarsperson : 
Laila Uusitalo
Telefonnummer : 
040 143 5701
E-post : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjaston asiakaslähtöistä toimivuutta ja esteettömyyttä palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun avulla pyritään parantamaan kirjastojen visuaalista ilmettä sekä kirjastojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Kirjaston ulkopuolisen asiantuntijan toivotaan näkevän uusin silmin palvelujen ja toimintojen mahdollisia ongelmakohtia. Tärkeä tavoite on tilojen mahdollisimman sujuva käyttö omatoimikirjastoaikaan vähitellen siirryttäessä. Esteettömyydessä otetaan huomioon paitsi fyysinen esteettömyys, myös kirjaston verkkopalveluiden esteetön käyttö.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Uusien työtapojen määrä, muutokset kirjastokäyntien määrässä, asiakaspalautteen kerääminen kirjaston palveluista ja uudesta visuaalisesta ilmeestä

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää palvelumuotoilun asiantuntijaa kirjastojen olemassa olevien tilojen järjestämisessä sellaisiksi, että ne palvelisivat asiakasta mahdollisimman hyvin ja jotta aineiston löytyminen niistä olisi mahdollisimman selkeää ja helppoa. Tilasuunnittelussa käytettävyys, mukavuus ja selkeys ovat erityisen tärkeitä, kun Pöytyän kirjastoissa vähitellen otetaan käyttöön omatoimikirjastoratkaisut.

Palvelumuotoilun periaatteena on keskittyä siihen, miten palvelu koetaan eri kontaktipisteiden kautta, mm. asiakaspalvelun, aineiston sijoittelun ja visuaalisen ilmeen kautta. Palvelumuotoilija tarkkailee kirjaston toimintaa ja tekee parannusehdotuksia kirjaston palveluihin, aineiston ja osastojen sijoitteluun sekä toimivuuteen erityisesti omatoimiaukioloa silmällä pitäen. Palvelumuotoilussa kiinnitetään huomiota tiloihin, esineisiin, prosesseihin ja ihmisiin, ja sen tarkoituksena on asiakaskokemuksen parantaminen. Kokemukseen liittyvät palvelun käytettävyys, tehokkuus, miellyttävyys ja vuorovaikutus. Palvelumuotoilussa on myös huomioitava kaikki kanavat, joita asiakas käyttää palvelun saavuttamiseksi: asiakaspalvelu kasvokkain sekä muissa palvelukanavissa, kuten verkossa ja mobiililaitteilla sekä toimivuus omatoimiaukiolojen aikana.

Pöytyän ja Auran kirjastojen visuaalinen ilme tuodaan nykyaikaan uudistamalla kirjastojen verkkosivut, yhdenmukaistamalla hyllynpäätyopasteet, kyltit, esitteet ja muu visuaalinen materiaali. Palvelumuotoilun avulla kehitettävän markkinoinnin tavoitteena on kehittää tapoja, joilla tavoitettaisiin mahdollisimman monet kuntalaiset ja soveltaa parannettua visuaalista ilmettä käytännössä. Markkinoinnin tueksi laaditaan kirjastojen toimintaa esitteleviä materiaaleja sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Esitteiden painatuskuluista vastaa kirjasto. Palvelumuotoilun asiantuntija pystyy tarjoamaan ulkopuolista näkökulmaa siihen, miten kirjaston palvelua tulisi kehittää ja miten palveluista kerrottaisiin kuntalaisille.

Asiantuntija laatii toimipisteisiin palvelumuotoilusuunnitelmat. Tavoitteena on, että kirjaston henkilökunta omaksuisi asiantuntijoilta palvelumuotoilun perusteet tilojen suunnitteluun, viestintään ja markkinointiin, joita voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuudessa. Tiloja muokataan palvelumuotoilun ja pohjalta, jotta ne toimisivat mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa.

AIKATAULU:

syksy 2017: Asiakaskunnan tarpeiden selvittäminen

Syksy 2017-vuodenvaihde 2017/2018 : Sopivan asiantuntijan palkkaus, toimeksianto mainostoimistolle visuaalisesta ilmeestä.

Kevät 2018: Palvelumuotoilusuunnitelman teko

Kesä ja syksy 2018: Arvioidaan hankkeen onnistumista asiakaskyselyin

Samarbetspartner/s: 
Auran kirjasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Auran kirjasto, Urpontie 2, 21380 Aura. Yhteyshenkilö Laila Uusitalo

Tidigare projekt: 

Palvelumuotoilun poluilla

Palvelukonsepti kuntoon

Projektet börjar : 
01/08/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 600
Egen finansiering: 
€2 200
Budget sammanlagt: 
€12 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0