Palautusautomaatin hankinta
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, kirjaamo
06100
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Rossi
Puhelin : 
+358 404899737
Sähköposti : 
asko.rossi@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Porvoo pääkirjastossa on vuodesta 2007 lähtien ollut lajitteleva palautusautomaatti. Automaatin käyttöaste on ollut yli 80 prosenttia palautuksista, vuonna 2016 automaatin läpi meni 295256 palautusta kun palautusten kokonaismäärä oli pääkirjastossa 360256 teosta. Nykyinen käytössä oleva laite on kotimainen ATP Tuomas-automaatti, jonka huolto- ja korjauskulut kasvavat koko ajan. Pääkirjaston tiloja uudelleenorganisoidaan juuri. Suunnitelma muutoksista valmistuu 2017 aikana. Tavoitteena on kohentaa merkittävästi työn ergonomiaa mm. niin, että mm. palautusten käsittelyvaiheita vähennetään. Markkinoilla olevat modernit palautusautomaatit voivat mahdollistaa uudenlaiset työprosessit.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tehtäviä työprosessien ja tilamuutosten vaikuttavuutta arvioidaan työhyvinvoinnin mittareilla sekä asiakastyytyväisyyden mittareilla. Laitteen toimivuutta arvioidaan vertaamalla tehtyjen huoltokutsujen määrää aiempiin vuosiin.

Kuvaus : 

Vuoden 2017 loppuun mennessä viimeistellään pääkirjaston tilauudistusten suunnitelma. Tällä hetkellä sitä tehdään kaupungin arkkitehtien ja palvelumuotoilun yhteistyökumppaneiden kanssa. Suunnitelman valmistuttua määritellään lajittelevan palautusautomaatin hankinnan kriteerit ja se kilpailutetaan.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Helle-kirjastokimpan muut kirjastot
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€43 450
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 550
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Palautusautomaatin uusiminen on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.

 
okm
avi