Palokan aluekirjaston toimintamalli
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jyväskylän kaupunginkirjasto
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Vapaudenkatu 39 - 41
40100
Kirjaston puhelin : 
014-266 4099
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.tiedottaja@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
kirjastotoimenjohtaja Johanna Vesterinen
Puhelin : 
014-2664093
Sähköposti : 
johanna.vesterinen@jkl.fi
Kuvaus : 

Palokan aluekirjaston toimintamalli

 Taustatietoja

Jyväskylän Palokan noin 15 000 asukkaan taajamaan valmistuu kevään 2012 aikana uusi aluekirjasto, kirjasto avataan elokuussa 2012. Aluekirjaston kanssa samassa kiinteistössä tulevat toimimaan perusasteen koulu (luokka-asteet 3 – 9) sekä kansalaisopisto. Lisäksi koulukeskuksen ulkoliikunta-alueita tullaan käyttämään lähiliikuntapaikkoina. Tätä nykyä Palokan aluekirjasto toimii noin 300 m²:n väistötiloissa, kun uudessa kirjastossa tilaa tulee olemaan noin1 700 m². Vuosittaisen kävijämäärän odotetaan olevan noin 100 000 – 120 000.

Kirjaston kiinteä yhteys perusasteen kouluun sekä Palokan alueella sijaitsevan nuorisotilaan tulee voimakkaasti heijastumaan kirjastopalvelujen muotoutumiseen. Uusi kirjasto houkuttelee käyttäjiä niin tilojen kuin uusien toimintamahdollisuuksien kautta. On odotettavissa, että nimenomaan nuoret, noin 11 – 17–vuotiaat ottavat kirjaston omakseen. Päivittäin kirjaston kanssa samassa pihapiirissä on noin 500 lasta ja nuorta.

Palokan aluekirjasto tulee olemaan Jyväskylän ensimmäinen 2000-luvulla rakennettu uusi kirjasto. Sen halutaan olevan myös toiminnoiltaan tätä aikaa vastaava paikka, missä on mahdollisuus sekä tehdä ja osallistua että käyttää tilaa perinteiseen kirjastotoimintaan. Asiakaskunta tulee olemaan heterogeeninen ja ikähaitari lavea. Tilaan on suunniteltu mm. Stage-esiintymisalue, pelitiloja, atk-luokka yhteiskäytettäväksi koulun ja kansalaisopiston kanssa sekä lehtisali, jota on mahdollista käyttää kirjaston ollessa muutoin suljettu. Kirjastosalin muunneltavuus on huomioitu esimerkiksi liikuteltavin hyllyin.

Hankkeen tarkoitus

Nyt haettavan avustuksen avulla luodaan Jyväskylään uudentyyppinen kirjastomalli yhteistyössä kaupungin opetuspalvelujen ja nuorisopalvelujen kanssa. Kirjastohenkilökunnan valmiuksia nuorten kohtaamiseen ja kanssa olemiseen halutaan parantaa etukäteen, jo ennen kirjaston avaamista. Tässä apuna tullaan käyttämään nuorisopalvelujen asiantuntijuutta täsmäkoulutuksen järjestäjänä. Tavoitteena on saada osaamista nuorisotyön perusteisiin ja välineitä haastavien tilanteiden varalle.

 Samalla halutaan saada nuoret mukaan kehittämään Palokan kirjasto omanlaisekseen. Siltana käytetään tässäkin nuorisopalvelujen osaamista: tarkoitus on palkata nuorisotyöntekijä työskentelemään yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa kirjaston toiminnan käynnistymisen alkuvaiheeseen.

Opetuspalvelujen kanssa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä jo kevään 2012 aikana. Koulun kanssa laaditaan suunnitelma eri luokka-asteiden kirjastonkäytön opetuksesta. Apuna tässä käytetään keväällä 2011 valmistunutta Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen informaatiolukutaidon edistämisen suunnitelmaa. Opetushenkilökunnan kanssa on suunniteltu järjestettävän yhteistä koulutusta muun muassa medialukutaidon ja monikulttuurisen työn alueilta.

Kansalaispiston kanssa yhteistyötä tullaan tekemään muun muassa järjestämällä lyhytkursseja eri aihealueilta, kuten digikuvauksesta, kuvankäsittelystä, tiedonhankinnasta tai vaikkapa villasukan kudonnasta. Kirjastotilaa on mahdollista käyttää tehokkaasti nimenomaan mainittujen lyhytkurssien ja työpajojen järjestämiseksi.

Koska Palokan aluekirjasto sijoittuu ideaalisesti keskelle vireää taajamaa, tullaan kirjastotilaa käyttämään monipuolisesti ja –alaisesti. Siksi on tärkeää ottaa alueen asukkaat ja yhteisöt mukaan kehittämistyöhön jo ennen avaamista. Asukkaiden ideailtoja pyritään järjestämään kevään aikana ja näitä jatketaan myös avaamisen jälkeen. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia tapahtumia tiloissaan, jonka sisällön tuottavat asiakkaat ja asukkaat. Kirjasto puolestaan haluaa tarjota eri-ikäisille asiakkailleen vierailuja, kirjailtoja, konsertteja ja muita elämyksiä.

Pelkkä kirjasto itsessään ei riitä ainoaksi vetonaulaksi, vaan tueksi tarvitaan markkinointia ja tiedottamista uudesta toimintatavasta. Palokan aluekirjasto on Jyväskylän ensimmäinen hyppy 2000-luvulle tilojen, mutta myös uusien toimintojen osalta. Tilojen ensikertaisen varustamisen, kalustamisen ja käyttökuntoon saattamisen kustannusarvio on 602 000 euroa.

Yhteistyökumppanit

- Kaupungin opetuspalvelut ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto sekä kaupungin muut toimialat soveltuvin osin

- Palokan alueen asukasyhdistys sekä muut toimijat (kolmas sektori, yhdistykset, yritykset, viranomaistahot)

 Hankkeen seuranta

Hankkeen seurannasta vastaavat kirjastotoimenjohtaja ja Palokan aluekirjaston johtaja. Lisäksi hankkeen toteutumista seurataan yhteistyökumppaneiden kanssa säännöllisesti.

 Hankkeen kustannusarvio

Jyväskylän kirjastopalvelujen osuus hankkeesta on henkilöstökustannukset kirjastotyöntekijöiden osalta sekä työhuone-, toimistotarvike- ja atk-kustannukset. Haettavan avustuksen kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

 - Nuorisotyöntekijän palkkakustannukset 5 kuukauden ajalta sisältäen sivukulut, 13 500 euroa

- Nuorisopalveluilta ostettava koulutuskokonaisuus, 2 000 euroa

- Asiantuntijapalkkiot, kuten kirjailijavieraat, eri alojen kouluttajat, 5 000 euroa

- Asiakkaiden esittämien kehitysideoiden toteuttaminen sekä asiakasiltojen järjestäminen, 5 000 euroa

- Jyväskylän kirjastopalvelujen omavastuuosuus: henkilöstöresurssit sivukuluineen (5 x kuukauden kokonaistyöpanos), 13 500 euroa sekä työhuone-, toimisto- ja atk-kustannukset, 3 000 euroa. Yhteensä 16 500 euroa

Haettavan avustuksen suuruus: 25 500 euroa.

Hankkeen aloitus: kevät 2012

Hankkeen päättyminen: loppuvuosi 2013

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yleistä hankkeen toteutuksesta:

Erityisesti hankkeessa on panostettu koulun ja nuorisotoimen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Hankerahoituksella palkattiin Palokan aluekirjastoon kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa 5.11.2012 – 15.3.2013 kehittämistehtäviin ja toimimaan nuorisotyöntekijöinä kirjastossa.
Päätehtäviä olivat kartoittaa toiminnan mahdollisuuksia uuden kirjaston tiloissa, luoda yhteistyöverkostoa koulun ja nuorisotoimen kanssa, järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia ja konkreettisesti tavoittaa alueen nuoria. He muun muassa järjestivät tapaamisia yhteisyökumppaneiden kanssa, toteuttivat kyselyitä alueen nuorten keskuudessa (esim. Mitä lautapelejä haluaisit pelata kirjastossa? / Mitä toivoisit kirjastolta -kehittämiskysely) ja loivat yhteiset toimintasäännöt nettitila Rentoon yhdessä lasten ja nuorten kanssa. He osallistuivat myös koululaisten siesta-välitunnin käytännön organisointiin yhdessä koulun ja koululaisten kanssa.

Hankerahoituksella palkattiin toinen em. yhteisöpedagogeista 9.–20.12.2013 laatimaan Palokan aluekirjaston, Palokan alueen nuorisotoimen ja alueen koulujen yhteistyösuunnitelma vuodeksi 2014.

Koulutustilaisuudet:

Yleisten kirjastojen henkilökunnalle suunnattuja koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi (yht. 10 t). Molemmat koulutukset olivat avoimia kaikille Keski-Suomen yleisille kirjastoille ja ne järjestettiin Palokan aluekirjaston tiloissa. Yhteensä koulutuksiin osallistui 34 kirjastotyöntekijää.

 • Nuoret kirjastossa – kokemuksia ja kohtaamisia, 15.5.2013 klo 9–16.
  Miten kirjasto on mukana nuoren elämässä? Miten kohdata nuori kirjaston asiakkaana? Miten rakennetaan nuorten osallisuutta sekä yhteistyötä kirjastossa nuorten kanssa?

Sisältö: nuoret kirjaston käyttäjinä, kirjasto oppimisympäristönä ja kohtaamispaikkana nuorille, kirjaston toimintatavat ja menetelmät nuorten kohtaamiseen ja tavoittamiseen. Ohjattua keskustelua, ideointia, käytäntöjen jakamista, harjoituksia.

Kouluttajina Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) lehtori Maarit Honkonen-Seppälä, projektipäällikkö-lehtori Marjo Kolehmainen ja yhteisöpedagogiopiskelija (AMK) Tuomas Rapp.

 • Viiden tähden olohuone - mitä on sosiaalinen kirjasto?  25.11.2013 klo 12–15
  Sisältö: elämyskasvatuksen ja kirjastopedagogiikan mahdollisuudet kirjaston tilassa, lukuinnon nostattaminen erilaisilla kirjastoon soveltuvilla menetelmillä ja se, miten kirjat voivat alkaa elää uudella tavalla, kun niiden ympärille käsikirjoitetaan elämyksiä. Koulutus sisälsi runsaasti konkreettisia esimerkkejä aiheesta ja siihen liittyi myös yhteistyömuodot eri toimijoiden kanssa.

  Kouluttajana toimii yliopettaja, FT Laura Hokkanen Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Tapahtumat

Hankkeeseen liittyviä tapahtumia Palokan aluekirjaston tiloissa järjestettiin kaikkiaan 7. Osallistujia näissä tapahtumissa oli yhteensä 255.

 • 29.11. ja 12.12.2012 Fifa-peliturnaukset  kirjaston Huvi-pelitilassa.
 • 6.2.13 Mediailta kirjastossa. Yhteinen keskustelutilaisuus ja nettipeleihin tutustuminen lapsille ja vanhemmille. Kutsuttuna alustajana mediapsykologian asiantuntija, PsT Anu Mustonen.
 • 14.2.13 Fifa-peliturnaus Huvi-pelitilassa + ystävänpäiväkorttien askartelua kirjastossa
 • 14.3.13 Musailta kirjastossa, paikalliset nuorten bändit Harjumaa orkesteri ja duo Ilari & Beni esiintyivät
 • 14.11.2013 klo 12 ja klo 13 kirjailijavieraana Salla Simukka
 • 22.11.2013 klo 10 ja klo 12 kirjailijavieraana ja kirjavinkkarina Anneli Kanto

Toimenpiteet ja vaikutukset:

Hankerahoituksella toteutetut toimenpiteet ovat vastanneet odotuksia ja huomattavasti edesauttaneet Palokan aluekirjastoa kehittämään toimintaansa uusissa, monikäyttöisiksi suunnitelluissa tilossa. Ensimmäinen toimintavuosi 2012 - 2013 uudessa kirjasto- ja koulurakennuksessa on ollut monella tasolla tilan ja toimintojen haltuun ottamista. Asiantuntijoiden panostuksella olemme tavoittaneet yhteistyökumppaneita sekä pystyneet luomaan yhteistyön ja erilaisten käytänteiden muotoja erityisesti alueen koulujen ja nuorisotoimen kanssa.

Koulutuksista ja nuorisotyöntekijöiden kanssa toimiessaan kirjaston työntekijät ovat saaneet uusia välineitä, ideoita ja osaamista nuorten kohtaamisessa. Uuden kirjaston tiloja ja niiden toimivuutta erilaisissa tapahtumissa on testattu. Nuorisotyöntekijöiden työpanos on ollut tärkeä tekijä toimintaresurssien näkökulmasta. 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa Palokan aluekirjasto pyrkii edelleen kehittämään toimintaansa erityisesti alueen koulujen ja nuorisotoimen kanssa hankkeessa saatujen hyvien keinojen ja luotujen yhteistyöverkostojen avulla.

Vuodeksi 2014 laadittu yhteistyösuunnitelma auttaa toteuttamaan mm. tapahtumatuotantoa käytännössä ja antaa rungon tulevaan suunnitteluun. Kirjasto tapahtumatilana on alueen käyttäjille uusi asia ja kehittyäkseen vaatii edelleen työtä ja markkinointia.

Kirjastossa työskentelevälle nuorisotyöntekijälle/yhteisöpedagogille olisi hankkeen kokemusten perusteella selkeästi tarvetta kirjastopalveluiden tuottamisessa nuorille yleisemminkin. Toivottavasti tulevaisuudessa se on mahdollista toteuttaa esimerkiksi kuntaorganisaation sisäistä yhteistyötä kehittämällä. 

Yhteistyötoimet vaativat hankkeen kokemuksen mukaan resursseja ja kirjaston rooli yhteistyössä tulisi olla hyvin aktiivinen. Tärkeää olisi saada yhteistyömuodot osaksi esim. koulujen ja nuorisotoimen toiminnan rakenteita. 

Aloituspäivämäärä : 
25/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
25/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€42 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 068
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 068

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
34henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
255henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000
 
okm
avi