Palveleva ja avoin lähikirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hankasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 41
41520
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Kanniainen
Puhelin : 
014-2671305
Sähköposti : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa kehitetään Hankasalmen Aseman ja Niemisjärven lähikirjastojen itsepalveluvalmiutta.
Hanke liittyy teemaan 3: Elinikäinen oppiminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukioloaikojen lisääntyminen
Lasten ja nuorten aineistojen lainamäärän kasvu
Kokonaislainamäärän kasvu (Aseman kirjaston osalta)
Uudet yhteistyön muodot koulun ja päiväkodin kanssa

Kuvaus : 

Palveleva ja avoin lähikirjasto -hankkeessa kehitetään Aseman ja Niemisjärven lähikirjastojen palvelukonseptia. Molemmat lähikirjaston toimivat peruskoulujen yhteydessä. Hankkeessa kirjastotilat muunnetaan asiakaspalveluaikojen ulkopuolella itsepalveluperiaatteella toimiviksi. Niemisjärven kirjastoon hankitaan lainausautomaatti ja kirjaston ovet avataan samassa rakennuksessa sijaitsevan koulun ja päiväkodin asiakkaille. Aseman kirjasto muunnetaan paitsi koululaisille myös koko taajaman asiakkaille avoinna olevaksi itsepalvelukirjastoksi. Hankkeen laitteistohankintoihin kuuluvat molempien kirjastojen lainausautomaatit. Lisäksi Aseman kirjastoon hankitaan omatoimikirjasto-ohjelmisto laitteistoineen sekä valvontakamerapari.

Aseman ja Niemisjärven kirjastoissa työskentelee yksi kirjastovirkailija, joten laitteistohankinnoilla lisätään yksintyöskentelyyn liittyvää turvallisuutta. Lainausautomaatti- ja omatoimikirjastohankinnat mahdollistavat myös sen, ettei lähikirjastojen ovia tarvitse sulkea vuosilomista, sairauslomista ja koulutuspäivistä johtuvien poissaolojen ajaksi.

Yksin työskentelevän kirjastovirkailijan työaikaa vapautuu lainaus- ja palautusrutiineista vaativampiin kirjastoammatillisiin tehtäviin kuten tietopalveluun sekä kokoelma- ja kouluyhteistyöhön.

Uudistuneiden kirjastojen käyttöönottamista juhlistetaan kutsumalla koululaisten (ja mahdollisuuksien mukaan myös päiväkodin lasten) iloksi kirjailijavieraita. Kirjailijavierailuja järjestetään eri luokka-asteiden oppilaille.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu omatoimikirjaston muista pakollisista kuluista: kirjaston henkilökunnan työajan ja matkakulujen lisäksi SIP-rajapinnoista, lisävalvontakameroista ja kaiuttimista sekä kirjastoihin tarvittavista lisäkalusteista.

Hanke saa jatkoa vuosina 2020-2021, kun Hankasalmen kirjastojen aineistot varustetaan RFID-tunnisteilla. Kirjastopalvelujen RFID-tunnistetekniikkaan liittyviä hankintoja samoin kuin omatoimikirjaston sähkötöitä ei ole otettu huomioon hankkeen budjetissa eikä omarahoitusosuudessa. Kustannuksiin ei ole laskettu mukaan myöskään hälytysportteja tai RFID-palautushyllyjä. Ne sisältyvät kunnan omarahoitusosuuteen, mikäli niitä päädytään hankkimaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi