Palveleva ja avoin lähikirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hankasalmen kirjasto
Bibliotekets adress : 
Keskustie 41
41520
Ansvarsperson : 
Sari Kanniainen
Telefonnummer : 
014-2671305
E-post : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa kehitetään Hankasalmen Aseman ja Niemisjärven lähikirjastojen itsepalveluvalmiutta.
Hanke liittyy teemaan 3: Elinikäinen oppiminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Aukioloaikojen lisääntyminen
Lasten ja nuorten aineistojen lainamäärän kasvu
Kokonaislainamäärän kasvu (Aseman kirjaston osalta)
Uudet yhteistyön muodot koulun ja päiväkodin kanssa

Projektbeskrivning : 

Palveleva ja avoin lähikirjasto -hankkeessa kehitetään Aseman ja Niemisjärven lähikirjastojen palvelukonseptia. Molemmat lähikirjaston toimivat peruskoulujen yhteydessä. Hankkeessa kirjastotilat muunnetaan asiakaspalveluaikojen ulkopuolella itsepalveluperiaatteella toimiviksi. Niemisjärven kirjastoon hankitaan lainausautomaatti ja kirjaston ovet avataan samassa rakennuksessa sijaitsevan koulun ja päiväkodin asiakkaille. Aseman kirjasto muunnetaan paitsi koululaisille myös koko taajaman asiakkaille avoinna olevaksi itsepalvelukirjastoksi. Hankkeen laitteistohankintoihin kuuluvat molempien kirjastojen lainausautomaatit. Lisäksi Aseman kirjastoon hankitaan omatoimikirjasto-ohjelmisto laitteistoineen sekä valvontakamerapari.

Aseman ja Niemisjärven kirjastoissa työskentelee yksi kirjastovirkailija, joten laitteistohankinnoilla lisätään yksintyöskentelyyn liittyvää turvallisuutta. Lainausautomaatti- ja omatoimikirjastohankinnat mahdollistavat myös sen, ettei lähikirjastojen ovia tarvitse sulkea vuosilomista, sairauslomista ja koulutuspäivistä johtuvien poissaolojen ajaksi.

Yksin työskentelevän kirjastovirkailijan työaikaa vapautuu lainaus- ja palautusrutiineista vaativampiin kirjastoammatillisiin tehtäviin kuten tietopalveluun sekä kokoelma- ja kouluyhteistyöhön.

Uudistuneiden kirjastojen käyttöönottamista juhlistetaan kutsumalla koululaisten (ja mahdollisuuksien mukaan myös päiväkodin lasten) iloksi kirjailijavieraita. Kirjailijavierailuja järjestetään eri luokka-asteiden oppilaille.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu omatoimikirjaston muista pakollisista kuluista: kirjaston henkilökunnan työajan ja matkakulujen lisäksi SIP-rajapinnoista, lisävalvontakameroista ja kaiuttimista sekä kirjastoihin tarvittavista lisäkalusteista.

Hanke saa jatkoa vuosina 2020-2021, kun Hankasalmen kirjastojen aineistot varustetaan RFID-tunnisteilla. Kirjastopalvelujen RFID-tunnistetekniikkaan liittyviä hankintoja samoin kuin omatoimikirjaston sähkötöitä ei ole otettu huomioon hankkeen budjetissa eikä omarahoitusosuudessa. Kustannuksiin ei ole laskettu mukaan myöskään hälytysportteja tai RFID-palautushyllyjä. Ne sisältyvät kunnan omarahoitusosuuteen, mikäli niitä päädytään hankkimaan.

Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€25 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000