Palveluja lapsille ja lapsiperheille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Urjalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tampereentie 4, PL 42
31760
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Leppäkoski
Puhelin : 
040 335 4264
Sähköposti : 
kati.leppakoski@urjala.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 3. Elinikäinen oppiminen. Lapsiperheille ja lapsille suunnatut kirjastopalvelut.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uusien asiakkaiden määrä, kirjaston kävijämäärä, tapahtumien ja esitysten määrä 

Kuvaus : 

Kirjaston asiakkaille ja eri yhteistyökumppaneille tehdään kysely palveluista, joille nähdään tarvetta. Näin kartoitetaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita liittyen kirjastossa järjestettävään toimintaan. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat neuvola ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Urjalan yhdistys. Lisäksi mm. päiväkodit, esikoulut, kerhot ja seurakunta nähdään mahdollisiksi yhteistyökumppaneiksi. Kirjaston tarkoituksena on jalkautua hankkeen aikana yhteistyökumppaneiden toimipaikkoihin.

Palvelujen tarpeen kartoituksen lisäksi hankkeen aikana tehdään pienille lapsille sopivia lukulistoja, joita markkinoidaan kirjaston lisäksi yhteistyökumppaneiden toimipaikoissa. Lisäksi pienille lapsille sekä lapsiperheille järjestetään kirjavinkkausta, satutunteja ja tapahtumia. Kirjavinkkaustoimintaa voidaan järjestää myös kouluikäisille lapsille ja nuorille. Kirjavinkkarit voivat käydä myös kouluilla.

Hankkeen aikana tapahtumia voivat järjestää kirjaston henkilökunnan ohella myös erilaiset yhteisöt ja esiintyjät. Tapahtumien teemat pohjautuvat asiakkaille ja eri yhteistyökumppaneille tehtävän kyselyn tuloksiin. Mahdollisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi esitykset, lorupajat ja satutunnit. Sijainen hankitaan muun henkilökunnan osallistuessa tapahtumien järjestämiseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Neuvolat, MLL Urjalan yhdistys, seurakunta, kerhot, päiväkodit, esikoulut
Aloituspäivämäärä : 
01/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi