Palveluja lapsille ja lapsiperheille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Urjalan kirjasto
Bibliotekets adress : 
Tampereentie 4, PL 42
31760
Ansvarsperson : 
Kati Leppäkoski
Telefonnummer : 
040 335 4264
E-post : 
kati.leppakoski@urjala.fi
Projektets målsättning: 

Teema 3. Elinikäinen oppiminen. Lapsiperheille ja lapsille suunnatut kirjastopalvelut.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Uusien asiakkaiden määrä, kirjaston kävijämäärä, tapahtumien ja esitysten määrä 

Projektbeskrivning : 

Kirjaston asiakkaille ja eri yhteistyökumppaneille tehdään kysely palveluista, joille nähdään tarvetta. Näin kartoitetaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita liittyen kirjastossa järjestettävään toimintaan. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat neuvola ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Urjalan yhdistys. Lisäksi mm. päiväkodit, esikoulut, kerhot ja seurakunta nähdään mahdollisiksi yhteistyökumppaneiksi. Kirjaston tarkoituksena on jalkautua hankkeen aikana yhteistyökumppaneiden toimipaikkoihin.

Palvelujen tarpeen kartoituksen lisäksi hankkeen aikana tehdään pienille lapsille sopivia lukulistoja, joita markkinoidaan kirjaston lisäksi yhteistyökumppaneiden toimipaikoissa. Lisäksi pienille lapsille sekä lapsiperheille järjestetään kirjavinkkausta, satutunteja ja tapahtumia. Kirjavinkkaustoimintaa voidaan järjestää myös kouluikäisille lapsille ja nuorille. Kirjavinkkarit voivat käydä myös kouluilla.

Hankkeen aikana tapahtumia voivat järjestää kirjaston henkilökunnan ohella myös erilaiset yhteisöt ja esiintyjät. Tapahtumien teemat pohjautuvat asiakkaille ja eri yhteistyökumppaneille tehtävän kyselyn tuloksiin. Mahdollisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi esitykset, lorupajat ja satutunnit. Sijainen hankitaan muun henkilökunnan osallistuessa tapahtumien järjestämiseen.

Samarbetspartner/s: 
Neuvolat, MLL Urjalan yhdistys, seurakunta, kerhot, päiväkodit, esikoulut
Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000