Palvelun uudet ulottuvuudet
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Myrskylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 5
07600
Kirjaston puhelin : 
040 181 2020
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@myrskyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Myrsy
Y-tunnus : 
0203282-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400 320 787
Sähköposti : 
jan.nystrom@myrskyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on itsepalvelumahdollisuuden avulla parantaa Myrskylän kirjaston asiakaspalvelua.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vähintään 20% asiakkaista käyttää itsepalvelua tarkkailuajankohtana.

Myrskylän kirjaston aukioloajat pitenevät hankkeen päättymiseen mennessa

Kuvaus : 

Myrskylän kirjasto on perinteinen yhden henkilön kirjasto. Kirjastonhoitajan on tällaisessa kirjastossa oltava todellinen yleisosaaja, joka hallitsee kaiken: kirjastonjohtajan töistä ja uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta kaukolainaukseen, kuvakirjojen suosittelemisesta sähköisten palveluiden käytön opastamiseen ikäihmisille. Sisätyöpäiviä ei pienessä kirjastossa tunneta, seuraavan vuoden talousarvio valmistuu vasemmalla kädellä kun oikealla tehdään aineistohakuja. Mielestämme pienenkään kirjaston kirjastonhoitajan ei kuitenkaan tarvitse olla lainaus- ja palautusautomaati, tällainen kun on aivan oikeasti keksitty.

Myrskylän kirjasto on investoimassa uusiin kalusteisiin vuonna 2017. Kirjastotiloihin on tarkoitus toteuttaa uusi esteetön sisäänkäynti, jolloin osa kirjastoa on mahdollista ottaa itsepalvelukäyttöön. Nykyinen palvelutiski tullaan uusimaan ja se halutaan tehdä sellaiseksi, että voidaan tarjota hyviä neuvonta ja opastuspalveluja, ei lainaus ja palautuspisteeksi. Automaatin hankinta tukisi kirjaston muutosta esteettömämpään ja käyttäjäystävällisempään suuntaan. Avoimen lähdekoodin Koha kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön Myrskylässä kesällä 2017. Automaatin ja kirjastojärjestelmän rajapinnan ohjelmointi tehdään osana kirjastojärjestelmän käyttöönottoa.

Osa aukioloajasta voisi olla itsepalveluaikaa. Jos rutiininomaiset lainaus ja palautustoiminnot voisi hoitaa itsepalveluna, henkilökunnalla olisi myös mahdollisuus palveluaikana paremmin keskittyä vaativiin tietopalvelukysymyksiin, tiedonhaun opastukseen ja muuhun neuvontatyöhön sekä jalkautua kirjastotiloihin. Itsepalvelumahdollisuus olisi myös tärkeä asiakkaiden yksityisyyden ja kirjastossa asioimisen mutkattomuuden kannalta. Työhyvinvointia parantaisi jos ainoa työntekijä voisi aukioloaikoina pitää helpommin taukoja.

Hankkeen toteutus aloitetaan keväällä 2017 suunnittelemalla automaatille optimaalinen sijoituspaikka. Automaatin hankinta käynnistyy kesällä 2017 ja automaatti asennetaan syksyllä 2017. Henkilökunnan ja asiakkaiden koulutusta automaatin käyttöön jatketaan vuoden 2018 aikana. Vuoden lopussa tehdään hankeen loppuarviointi.

Haemme avustusta lainaamiseen ja palauttamiseen soveltuvan automaatin ja tarvittavien lisälaitteiden hankintaan. Omarahoitusosuus koostuu suunnitteluun ja asiakkaiden ja henkilökunnan koulutukseen käytetystä työstä ja materiaalikustannuksista sekä kalusteen hankkimiskustannuksista.

Kustannuslaskelma:

Haettava avustus:

Automaatin hankintahinta 3500€

Yhteensä 3500 €

Omarahoitusosuus:

Automaatin kaluste 600€

Henkilökunnan työpanos: Palkkakustannus 30h x 18€ = 540

edellisen sivukulut (31%) =167

Koulutus ja tiedotusmateriaali 100€

Yhteensä: 1407€

Hankkeen kaikki kustannukset 4907€

 

Aiemmat hankkeet: 

Itsepalvelumahdollisuudella lisää laatua pienen kirjaston toimintaan. Pukkilan kunnankirjasto

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Myrskylän kirjasto on perinteinen yhden henkilön kirjasto. Kirjastonhoitajan on tällaisessa kirjastossa oltava todellinen yleisosaaja, joka hallitsee kaiken: kirjastonjohtajan töistä ja uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta kaukolainaukseen, kuvakirjojen suosittelemisesta sähköisten palveluiden käytön opastamiseen ikäihmisille. Sisätyöpäiviä ei pienessä kirjastossa tunneta, seuraavan vuoden talousarvio valmistuu vasemmalla kädellä kun oikealla tehdään aineistohakuja. Mielestämme pienenkään kirjaston kirjastonhoitajan ei kuitenkaan tarvitse olla lainaus- ja palautusautomaati, tällainen kun on aivan oikeasti keksitty.

Automaatti kilpailutettiin ja hankittiin syksyllä 2017. Helle- kirjastojen Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönoton myöhästymisen takia sitä ei kuitenkaan ole vielä voitu ottaa käyttöön, vaan asennus tapahtuu vuoden 2018 aikana. Kirjastoon on hankittu uusi infotiski ja lasten osasto on siirretty käyttäjäystävällisempään paikkaan ja sinne on hankittu uudet kalusteet.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Automaatin hankinta on kiinnostanut monia kirjaston käyttäjiä jotka ovat nähneet, ei vielä käytössä olevan automaatin kirjastossa. Automaatti sopii hyvin kirjaston uuteen tilakonseptiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Automaatti tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuudessa on uuden lainaustiskin hankintakustannus, se kuuluu elimelliseti yhteen automaatin kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 407
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 907
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 211
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500