Palveluneuvoja tuotemarkkinointiin
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Salpausselänkatu 33
45100
Bibliotekets telefonnummer : 
020 61 54744
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-kod : 
FI-Kom
FO-nummer : 
0161075-9
Ansvarsperson : 
Tuija Lindström/määräaikainen palveluneuvoja Outi Kauppala
Telefonnummer : 
020 6154750
E-post : 
tuija.lindstrom@kouvola.fi
Projektbeskrivning : 

Perinteiset kirjastopalvelut tunnetaan, mutta rinnalle tulleet uudet palvelumme voivat jäädä pimentoon. Palkkaamme kaupallisen koulutuksen saaneen henkilön tai opiskelijan lähimarkkinointiin haarukoimaan koulujen lisäksi paikallisia seuroja,yhdistyksiä, korttelikoteja, joiden kokouksiin viedään kirjastotietoa. Käytännönläheisiä paketteja kohderyhmille, myös aineistovinkkausta ja markkinointimateriaalin tuottamista.

Asiakkaita lähestytään aktiivisesti paitsi kirjastoissa myös oppilaitoksissa ja verkkosivuilla.

Palveluneuvojan perehdytys työhönsä ja jatkuva seuranta tehdään kirjastohenkilökunnan toimesta  kirjastoissa. Työ vaati kirjastossa käytettävien laitteiden teknistä osaamista ja niiden käytön opastamista, kiinnostusta alaan sekä kykyä järjestää kirjastossa ja muualla infotilaisuuksia.

Avustusta haetaan aktiivisen lähimarkkinoinnin toteuttamiseen: palveluneuvojan palkkaukseen. Omakustannusosuus tulee kirjaston muun henkilöstön työpanoksesta sekä materiaalikuluista.  

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Tapahtumamainokset, flaijerit ja erilaisille kohderyhmille suunnatut aineistolistat, joita voidaan käyttää vinkkauksissa.

Kouvolan kirjaston powerpoint-esitys, jota voidaan täydentää/karsia tarpeen mukaan.

YouTubeen Mediamajaa markkinoiva video "Orvokki, Kouvolan rap-mummo"

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Palveluneuvoja tavoitti henkilökohtaisesti ja ryhmissä  vajaan puolen vuoden aikana 1685 asiakasta. Tavoitteena oli markkinoida varsinkin kirjaston uusia palveluja, mutta asukkaiden tapaaminen kentällä osoitti, että myös perinteiset palvelut olivat jääneet monille vieraiksi tai unohtuneet.

Kirjastomarkkinointi otettiin hyvin vastaan ja usein tapahtuma poiki toisen tapahtuman. Kauppakeskus Veturissa pop up-kirjasto sai kauppakäytävillä joulun alla näkyvät paikat ilmaiseksi neljä eri kertaa.  Eri teemoin ja aineistoin varustettu palveluneuvoja tavoitti käynneillään 290 asiakasta. Vaikka lainoja ei liioin kertynyt, tietoa jaettiin runsaasti esitteiden muodossa.

Kouvolan seudun ammattiopiston eri toimipisteisiin viedyt pop up-kirjastot olivat yritys tavoittaa kirjastossa vähän asioivia nuoria. Eri linjojen kiinnostus kirjastoasiaa kohtaan vaihteli suuresti ja esim. yllättävästi liiketalouden opiskelijat eivät olleet kirjastosta kiinnostuneita, sen sijaan helikopteriasentajat ja maa- ja metsätalousopiskelijat olivat.

Harvat seurat ja yhdistykset ottavat yhteyttä kirjastoon omatoimisesti halutessaan kirjastopalveluista tietoa seuraansa tai paikan päälle kirjastoon. Palveluneuvojan ansiosta nämä yhteydenotot lisääntyivät. 

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Hanke osoitti, että palveluneuvojalle olisi työsarkaa edelleen. Vähenevän henkilöstön on hankala irrottautua arjen työstä ulos kylille, mutta kirjastoon ovat kaikki tervetulleita edelleen. Meillä ei kuitenkaan ole aikaa paneutua yksittäisiin ryhmiin sillä tasolla, millä palveluneuvojamme tehtävänsä suoritti.  

Ytterligare information: 

HANKERAPORTTI                                                                               Kouvola 30.1.2014

PALVELUNEUVOJA TUOTEMARKKINOINTIIN

KOUVOLAN KAUPUNGINKIRJASTOSSA 19.8.2013 – 31.1.2014

Palveluneuvojan tehtävänä oli markkinoida kirjaston uusia palveluja niin, että toiminta suuntautui pääosin kirjastolaitoksen ulkopuolelle. Uusia palveluita ovat esimerkiksi verkkokirjasto ja sen kautta käytettävät sähköiset palvelut. Hankkeen varrella havaittiin, että työtä riittää myös perinteisten palveluiden tunnetuksi tekemisessä.

Palveluneuvoja kävi kertomassa kirjaston palveluista Korttelikodeissa, Ikäasemalla ja muutamien yhdistysten jäsentapahtumissa. Kerran kuussa palveluneuvoja esitteli ajankohtaista aineistoa ja kirjaston palveluja kaupungin Hyvinvointipisteessä. Kirjasto oli mukana useilla paikallisilla messuilla.

Kirjaston Mediamajan markkinointiin tehtiin yhteistyössä Mediamajan kanssa video ”Orvokki, Kouvolan rap-mummo”, joka julkaistiin YouTubessa ja kirjaston sähköisillä kanavilla.

Kymenlaakson kirjastojen verkkokirjasto Kyyti.fi uudistui syksyllä niin, että sen käyttö tuli sujuvaksi myös älypuhelimilla ja tableteilla. Palvelumarkkinoija kiersi 10 Kouvolan kirjastossa markkinoimassa asiakkaille verkkokirjastoa ja opastamassa sen käytössä. Näissä tapahtumissa otettiin myös vastaan palautetta palvelun käyttäjiltä, ja välitettiin se verkkosivun ylläpitäjälle.

Suuren yleisön ulottuville kirjaston palveluja vietiin kauppakeskuksen käytävälle pystytetyllä pop up –kirjastolla. Tämä toteutettiin neljä kertaa joulukuun aikana kauppakeskus Veturissa. Tarkoituksena oli tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka käyvät kirjastossa vain harvoin tai eivät ollenkaan. Lainaaminen ja palautukset jäivät vähäisiksi, mutta tapahtumissa jaettiin paljon esitteitä ja tietoa kirjaston palveluista ja tapahtumista, sekä keskusteltiin ihmisten kanssa. Pop up –kirjasto sai runsasta ja myönteistä julkisuutta paikallisessa sanomalehdessä ja maakuntaradiossa.

Pop up –kiertuetta pidettiin myös Kouvolan seudun ammattiopiston nuorisoasteen koulutusta antavissa toimipisteissä (8 kpl). Päivän kestävillä pikku kirjastoilla haluttiin näyttää, että kirjastossa on uutta ja ajanmukaista aineistoa, kuten monenlaisia harrastekirjoja ja konsolipelejä. Näin ehkä mielikuva kirjastosta muuttuisi niillä, jotka eivät juuri kirjastossa käy. Pop up –kirjastossa kävi useita opiskelijaryhmiä, kun opettajat toivat heidät osana opetusta tutustumiskäynneille.

Palveluneuvoja osallistui myös useisiin kirjastoissa pidettäviin tilaisuuksiin. Palvelujen ja tapahtumien markkinoinnissa käytettiin ilmaisia kanavia, kuten verkkokirjaston sivuja, Kouvolan kirjaston Facebook-sivua ja Twitter-tiliä, sekä itse tuotettua mainosmateriaalia.

Hankkeen avulla kirjasto saatiin näkymään kirjaston ulkopuolella. Kaupunkilaisille välitettiin kuvaa modernista kirjastosta muun muassa sähköisine palveluineen. Palveluneuvoja pystyi osallistumaan tilaisuuksiin ja järjestämään tapahtumia, joihin ei muuten olisi liiennyt henkilökuntaa eikä aikaa. Työsarkaa olisi vielä paljon, muun muassa yhdistysten ja oppilaitosten kanssa.

Omarahoitusosuudessa 2657 € Outi Kauppalalle maksettua palkkaa kuluineen sekä 2000 € arvioitu muun henkilökunnan työosuus.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
31/03/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€28 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€19 657
Egen finansiering: 
€4 657

Statistik:
Utbildningar: 
30kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
865henkilö/person
Antalet evenemang: 
28kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
820henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen.