Pandacon - vuosittainen fantasiatapahtuma Ähtärissä
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Ranta
Puhelin : 
0406766337
Sähköposti : 
kati.ranta@ahtari.fi
Hankkeen tavoite: 

Pandacon on vuosittain toistuvaksi suunniteltu tapahtuma, jonka teemoina ovat anime, manga, länsimaiset sarjakuvat, fantasiakirjallisuus sekä pelit. Tapahtumassa on teemoihin liittyvää ohjelmaa, kuten keskustelupaneeleja sekä luentoja, cosplay-kisoja, myyntipöytiä sekä taidepajoja. Tapahtuman kohdeyleisönä ovat erityisesti nuoret. Hankkeen teema on numero 2: aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan tapahtuman kävijämäärän perusteella, tapahtuman aikana kerättävien palautteiden perusteella sekä tapahtuman medianäkyvyyden perusteella.

Kuvaus : 

Keväällä 2018 aloitetaan tapahtuman pohjustus yhteistyökumppaneiden kanssa: päätetään tapahtuman tarkempi ohjelma ja etsitään esiintyjät sekä oheistoimijat. Etsitään myös tuottaja, joka vastaa tapahtuman toteuttamisesta hankkeen loppusuoralla eli syksyllä 2019. Kulttuuritoimi vastaa hankkeen markkinoinnista ja sopimuksista oheistoimijoiden kanssa. Nuorisotoimi vastaa talkootyövoimasta sekä hakee esiintyjiä tapahtumaan paikallisten nuorten joukosta. Kirjasto tarjoaa tiloja ja vastaa tiloissaan toteutettavasta ohjelmasta. Yläkoulu ja lukio tarjoavat tapahtumalle lisätiloja ja vastaavat niiden valvonnasta. Asiakkaat voivat vaikuttaa tapahtuman sisältöön vastaamalla ennakkoon toteutettavaan asiakaskyselyyn.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ähtärin nuoriso- ja kulttuuritoimi sekä Ähtärin yhteiskoulu ja lukio
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 800