Paras paikka: suunnittelulla kohti avointa ja asiakaslähtöistä kirjastotilaa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16, PL 197
11100
Yhteyshenkilön nimi : 
Olli Setälä
Puhelin : 
0197584680
Sähköposti : 
olli.setala@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Suunnitteluhanke tilamuutosten kartoittamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kirjastotilojen toiminnallinen jalostaminen uuden kirjastolain tavoitteiden hengessä. Kyseessä on tilojen kokonaissuunnittelu, joka kattaa sekä arkkitehtisuunnittelun että sisustussuunnittelun. Teema 3.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurataan hankkeen pysymistä aikataulussa niin, että suunnittelu on valmis vuoden 2019 loppuun mennessä. Pidetään kirjaa arkkitehtitoimiston hankkeseen käyttämistä työtunneista. Hankkeen aikana järjestetään osallistamiskeskusteluita, joissa asiakkaiden ja henkilökunnan edustajat arvioivat suunnitelmia heidän ja kirjaston kannalta. Hankkeen lopuksi kaupungin tilakeskus ja kirjaston edustajat arvioivat suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta ja vaikuttavuutta kirjaston tilojen kehittämiseen.

Kuvaus : 

Tilamuutosten toteutuksesta sekä tilasuunnittelun ohjauksesta vastaa Riihimäen kaupungin tilakeskus ja tilasuunnittelusta yksityinen arkkitehtitoimisto yhteistyössä Riihimäen kaupunginkirjaston kanssa. Suunnitteluprosessin eri vaiheissa osallistetaan sekä henkilökuntaa että asiakkaita erilaisten osallistamismenetelmien avulla. Osallistaminen yhdistetään kaikkeen suunnitteluun: toimintoihin, tilaratkaisuihin ja sisustukseen sekä niihin liittyen opasteisiin, esteettömyyteen ja kokoelmiin. Myös uusien tietoteknisten laitteiden ja apuvälinen miettiminen on tärkeä osa tilojen kokonaissuunnittelua. Suunnitelman tekeminen aloitetaan keväällä 2018 varastotilojen suunnittelulla ja sitä jatketaan vuoden 2019 loppuun saakka.

Tilamuutoksien toteutuksen rakennus- ja LVIAS-teknisiin töihin varataan erikseen rahoitusta tilakeskuksen vuosittaisiin kunnossapito-ohjelmiin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Myöhemmin valittava yksityinen arkkitehtitoimisto
Aloituspäivämäärä : 
01/06/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi