Paras paikka: suunnittelulla kohti avointa ja asiakaslähtöistä kirjastotilaa
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppakatu 16, PL 197
11100
Ansvarsperson : 
Olli Setälä
Telefonnummer : 
0197584680
E-post : 
olli.setala@riihimaki.fi
Projektets målsättning: 

Suunnitteluhanke tilamuutosten kartoittamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kirjastotilojen toiminnallinen jalostaminen uuden kirjastolain tavoitteiden hengessä. Kyseessä on tilojen kokonaissuunnittelu, joka kattaa sekä arkkitehtisuunnittelun että sisustussuunnittelun. Teema 3.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Seurataan hankkeen pysymistä aikataulussa niin, että suunnittelu on valmis vuoden 2019 loppuun mennessä. Pidetään kirjaa arkkitehtitoimiston hankkeseen käyttämistä työtunneista. Hankkeen aikana järjestetään osallistamiskeskusteluita, joissa asiakkaiden ja henkilökunnan edustajat arvioivat suunnitelmia heidän ja kirjaston kannalta. Hankkeen lopuksi kaupungin tilakeskus ja kirjaston edustajat arvioivat suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta ja vaikuttavuutta kirjaston tilojen kehittämiseen.

Projektbeskrivning : 

Tilamuutosten toteutuksesta sekä tilasuunnittelun ohjauksesta vastaa Riihimäen kaupungin tilakeskus ja tilasuunnittelusta yksityinen arkkitehtitoimisto yhteistyössä Riihimäen kaupunginkirjaston kanssa. Suunnitteluprosessin eri vaiheissa osallistetaan sekä henkilökuntaa että asiakkaita erilaisten osallistamismenetelmien avulla. Osallistaminen yhdistetään kaikkeen suunnitteluun: toimintoihin, tilaratkaisuihin ja sisustukseen sekä niihin liittyen opasteisiin, esteettömyyteen ja kokoelmiin. Myös uusien tietoteknisten laitteiden ja apuvälinen miettiminen on tärkeä osa tilojen kokonaissuunnittelua. Suunnitelman tekeminen aloitetaan keväällä 2018 varastotilojen suunnittelulla ja sitä jatketaan vuoden 2019 loppuun saakka.

Tilamuutoksien toteutuksen rakennus- ja LVIAS-teknisiin töihin varataan erikseen rahoitusta tilakeskuksen vuosittaisiin kunnossapito-ohjelmiin.

Samarbetspartner/s: 
Myöhemmin valittava yksityinen arkkitehtitoimisto
Projektet börjar : 
01/06/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€16 000
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€20 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000