Parhaassa iässä: tapahtumatoiminnasta osaamista ja yhteistä iloa juhlavuosiin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Imatran kaupungin mediapankki
Imatran kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastokatu 1
55100
Kirjaston puhelin : 
0206176600
Kirjaston sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Imaap
Y-tunnus : 
0159216-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Huuhtanen
Puhelin : 
0206176600
Sähköposti : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Hankkeen tavoite: 

Imatran pääkirjasto ja kulttuuritalo Virta täyttivät 30 vuotta 2016 ja vuonna 2017 vietettiin Suomen satavuotisjuhlia. Hankkeen tavoitteena oli saada juhlavuosiin runsaasti laadukkaita ilmaistapahtumia, kehittää ja ryhdistää kirjaston tapahtumatoimintaa sekä edistää kuntalaisdemokratiaa ja osallisuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä sekä niiden yleisömäärät.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Imatran kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta on viime vuosina lisääntynyt ja kirjastolta osataan jo odottaa monipuolista tarjontaa. Vuoden aikana kirjastosta on siirtynyt eläkkeelle sekä yksi kirjastonhoitaja että yksi kirjastovirkailija eikä tilalle ole voitu palkata yhtäkään työntekijää. Tulevan vuoden aikana on odotettavissa kolmen kokoaikaisen kirjastoammattilaisen eläkkeelle jääminen. Tämän vuoksi luentojen, teemapäivien ja säännöllisesti kokoontuvien ryhmien järjestäminen käy kirjastolle yhä haastavammaksi.

Ilahduttavaa tapahtumien tuottamisessa on ollut paikallisten esiintyjien ja pienimuotoisten harrastuskerhojen saama suosio. Lähikulttuurille on tilausta. Onnistuneet tilaisuudet ja kerhotoiminta ruokkivat omaa ideointia, asiakastoiveita sekä tarjouksia uusilta tapahtumajärjestäjiltä. Tänä syksynä käynnistynyt lapsille ja perheille suunnattu Kontaten kirjastoon –hanke on puolestaan osoittanut, että kirjastoon mahtuu toimintaa vaikka joka päivälle, kunhan yksikin työntekijä pystyy keskittymään kunnolla sen suunnitteluun, toteutukseen ja tiedotukseen.

Vuonna 2012 kirjastoa käytti 28,5 % ja viime vuonna 30,7 % imatralaisista. Käyttäjien osuutta on saatu kasvatettua, mutta valtakunnallisesti luku on edelleen pieni. Tarvitaan pitkäjänteistä tiedottamista ja aktiivista toimintaa, jotta kuntalaiset saadaan tuntemaan oman kirjaston tarjontaa ja palveluja. Tässä hankkeessa kohderyhmäksi otetaan erityisesti nuoret aikuiset. Jos ja kun aktiivisessa työiässä olevat ihmiset ehtivät kirjastoon, ottavat he tavalla tai toisella mukaan myös omat lapsensa sekä vanhempansa. Työpaikkojen puute on yhä suurempi ongelma, Imatralla työttömiä on tällä hetkellä jo 16,4 % väestöstä. Erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville kirjastonkäyttö on usein tärkeää kouluttautumisen ja työllistymisen sekä mielenterveyden ja elämänlaadun kannalta.

Ensi sekä seuraava vuosi ovat kirjastolle tärkeitä juhlavuosia. Vuonna 2016 Kulttuuritalo Virta ja pääkirjasto täyttävät 30 vuotta. Vuotta 2017 vietetään otsikolla Suomi 100. Kaupungin kireän taloustilanteen vuoksi kulttuuripalveluihin ei saada määrärahaa 30-vuotisjuhlien järjestämiseen. Kirjastossa juhlia vietetään tuottamalla mahdollisimman hyvää arkea asiakkaille sekä henkilökunnalle. Juhlavuodet tarkoittavat meille iloa, osallisuutta, yhteisyyttä ja tasa-arvoista tekemistä. Kirjaston haluaa käyttää merkkivuodet luku- ja kielitaidon parantamiseen sekä demokratian ja osallisuuden edistämiseen.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on parantaa luku- ja kielitaitoa ja edistää demokratiaa ja osallisuutta. Tapahtumatoiminnan kokeiluhanke tuo perustoiminnan rinnalle monipuolista toimintaa ja tapahtumia. Vaikka osa hankkeen tapahtumista on ennestään tuttua toimintaa, on painotus erilaisten tapahtumamuotojen kokeilussa ja uusien asiakkaiden tavoittamisessa. On tarpeen tehdä kirjaston toimintaa ja palveluja näkyviksi myös heille, jotka eivät niitä tunne tai ovat ne ehtineet unohtaa.

Keskeistä hankkeessa on vahvistaa yhteistyösuhteita ja kolmannen sektorin roolia niin, että hankkeen jälkeen useimmat tapahtumat tuottaa kirjaston ulkopuolinen taho ja kirjaston roolina on tilojen tarjoaminen sekä tapahtumatoiminnan koordinointi ja siitä tiedottaminen.

Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat ainakin kaupunginmuseo, työväenopisto, teatteri Imatra ja imatralaiset harrastajateatterit, kirjoittajayhdistys Paltta, monikulttuurikeskus Kipinä, Intopajat ry, Saimaan ammattiopisto, Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys, Martat, paikalliset kulttuurijärjestöt, taiteilijat ja käsityöläiset sekä muita paikallisyhdistyksiä.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeessa tuotetaan ohjelmaa ja sisältöä kulttuuritalo Virran juhlavuoteen ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Merkkivuosia vietetään lähellä kaupunkilaisia tuomalla arkeen mahdollisimman paljon lähikulttuuria ja osallistavaa toimintaa.

Heti hankkeen aluksi tuotetaan julisteita, kirjanmerkkejä ja muita materiaaleja, joiden avulla markkinoidaan kirjaston 30-vuotisjuhlaa. Henkilökunnan työasuiksi hankitaan yhtenäisiä huiveja ja/tai työliivejä.

Hanketta suunnittelemaan ja koordinoimaan palkataan työntekijä, jolla on koulutuksen, työhistorian sekä harrastusten kautta mahdollisimman monipuolista osaamista. Hanketyöntekijältä odotetaan tietoa toiminnallisista menetelmistä, kokemusta ryhmien ohjaamisesta, kirjallisuuden tuntemusta, kielitaitoa, tietotekniikan osaamista ja vielä harrastuneisuutta kädentaitoihin. Ryhmiä vetämään ja yksittäisiä tapahtumia toteuttamaan haetaan vapaaehtoistyövoimaa ja palkataan osaajia tarpeen mukaan. Hanketyöntekijä suunnittelee ja käynnistää yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Kirjaston henkilökunta osallistuu vahvasti suunnitteluun sekä on mukana hankkeen tiedottamisessa ja toteutuksessa.

Hankkeessa jatketaan jo aloitettuja toimintamuotoja sekä kokeillaan uusia tapahtumia. Kaikkeen toimintaan pyritään yhdistämään kirjallisuutta sekä tiedonlähteiden ja medioiden käyttötaitoja. Uusien kävijöiden tavoittamiseksi hanke vierailee yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa kertomassa kirjaston palveluista ja vinkkaamassa tarjonnasta. Hankkeen aikana viedään toimintaa ja tapahtumia pääkirjaston lisäksi myös lähikirjastoihin ja erilaisiin kokoontumispaikkoihin.

Hankkeeseen voi sisältyä esimerkiksi:
- lukupiiri, ääneen lukemista (lukumaraton?), kirjavinkkausta, runoraati, lukudraamaa
- kirjastodeitit, tutustumista uusiin ihmisiin kirjojen ääressä
- kirjoittajien ohjausta
- kielikahvila, keskustelukerhot (kielten opiskelu, kotoutuminen, vieraisiin kulttuureihin tutustuminen)
- elokuvaillat (klassikkoelokuvat, nojatuolimatkailu, teemaillat eri aiheista)
- lautapeli-illat
- harrastustyöpajoja (neuletyöt, korujen teko, askartelu, koristelu, kierrätys)
- vertaiskurssit sosiaalisen median käyttöön sekä käyttäjien live-tapaamiset
- uuden teknologian käytön edistämistä
- kirjastokummit-ryhmä ideoimaan ja toteuttamaan vapaaehtoistoimintaa
- kampanja asiakastoiveiden ja –palautteen keräämiseksi
- muuta asiakasraadin ideoimaa toimintaa

Vaikka hanke käynnistyy vuoden 2016 alussa, hanketyöntekijä palkataan vastaa elokuun 2016 alussa ja pääkirjaston syntymäpäivien vietto painottuu syksyyn. Hankeaika jatkuu joulukuuhun 2017 ja hanke huipentuu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhliin. Jotta rahoitus saadaan riittämään koko hankeajalle, työntekijä palkataan osa-aikaisena tai työsopimus tehdään kahdessa osassa toimintakuukausille. Osa hankkeen rahoituksesta varaudutaan käyttämään tuntityöntekijöiden palkkaamiseen ja palvelujen ostoon.

Kirjaston vakinaisen henkilöstön työaikaa käytetään hankkeen toimintakausina suunnitteluun, viestintään, yhteistyöhön ja toteutukseen vähintään yhden henkilön työajan verran. Kustannuksia syntyy myös palkkioista, toiminnassa käytettävistä materiaaleista sekä matkakorvauksista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Imatran kaupunki/kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, Monikulttuurikeskus Kipinä ry
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hanke toteutettiin yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, kaupunginmuseon, työväenopiston, Teatteri Imatran ja Imatran harrastajateattereiden, kirjoittajayhdistys Paltan, monikulttuurikeskus Kipinän, Saimaan ammattiopiston, Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen, Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksen, Marttojen, paikallisten kulttuurijärjestöjen ja muiden yhdistysten sekä yksittäisten taiteilijoiden ja käsityöläisten kanssa.

Aiemmat hankkeet: 

Lappeenrannan maakuntakirjaston hanke Vuosi 2013 - Yhtä juhlaa montun reunalla

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen aikana järjestimme aiempaa laadukkaampia ja suurempia tapahtumia. Keskeisiä tapahtumia olivat Pääkirjaston 30-vuotissynttärit helmikuussa 2016 sekä Suomi100-etkot joulukuussa 2017. Molempiin päiviin haettiin ja saatiin monipuolinen kattaus paikallisten toimijoiden osaamista. Syntymäpäivillä seurattiin monipuolista musiikkiohjelmaa pitkin päivää ja eri puolilla kirjastoa sekä juotiin koko kylän yhteiset kakkukahvit. Etkoilla keskityttiin erilaisiin harrastuksiin ja ilta huipentui sirkuskoululaisten tulishow'hun ulkoauditoriossa. Myös Monikulttuurikeskus Kipinän synttärit vietettiin onnistuneesti kirjastossa. Yksittäisistä esiintyjistä ja luennoitsijoista suurimman suosion saivat Anna Kortelainen ja Paleface. Paikallisten muusikoiden Protestilaulut vappuna 2017 keräsivät kahvilan täyteen kaiken ikäisiä imatralaisia. Lasten lauantait vakiintuivat joka kuukausi toistuvaksi, mutta sisällöiltään uusiutuvaksi toiminnaksi. Hankeaikana lasten suosikkiesiintyjät olivat nukketeatteri Karolus sekä paikalliset taikurit. 

Toistuvia tapahtumia ja kerhoja järjestettiin vaihtelevasti oman henkilökunnan voimin, ulkopuolelta tilattuna sekä yhdistysten ja harrastajien paikalle tuomina. Vaihtelevalla menestyksellä on kokoonnuttu kielikahvilaan, lukupiiriin, kirjoittajaryhmään, ompeluseuroihin, harrastusesittelyihin, lautapeli- ja shakkikerhoihin ja elokuvailtoihin. Suurin osa tapahtumista oli pääkirjastossa, mutta myös molemmissa lähikirjastoissa oli hankkeen tiimoilta järjestettyä ohjelmaa kuten kaupunginmuseon kanssa järjestetyt muisteluillat oman asuinalueen historiasta.

Kirjaston käyttäjäraatiin ei asiakkailta löytynyt kiinnostusta, mutta ideoita, palautetta ja tapahtumia on onnistuttu keräämään käyttäjiltä silti hienosti. Jatkossa kirjasto on mukana kaupungin ja kulttuuripalvelujen osallisuutta parantavissa tapahtumissa ja ryhmissä. Hankesuunnitelmassa mainitut kirjastodeitit ovat vielä järjestämättä, mutta vireillä.

Vaikka tapahtumat olivat monimuotoisia ja sisällöiltään kovin vaihtelevia, saatiin fokus pidettyä kirjaston sisällöissä ja palvelujen esittelyssä. Tapahtumat lisäsivät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Monipuolinen tapahtumatoiminta ja aktiivinen tiedotus lisäsi kirjaston kiinnostavuutta ja toi sitä kautta uusia kävijöitä ja palvelun käyttäjiä.

Hankeavustusta saatiin alle puolet haetusta ja avustuspäätöksen aikaan pääkirjaston 30-vuotissyntymäpäivät oli jo vietetty. Niinpä hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa omarahoitteisena eikä ko. vuoden tapahtumakuluja kirjattu projektiin.  suunnittelua ja aikataulutusta varten palkattiin koordinaattoriksi hanketyöntekijä ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja työsopimusta jatkettiin myöhemmin. Kirjaston vakinaisen henkilöstön työaikaa käytettiin hankkeen toimintakausina suunnitteluun, viestintään, yhteistyöhön ja toteutukseen yhden henkilön työajan verran.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston verkkosivut uudistettiin vuonna 2017.

Kirjasto lisäsi lehti-ilmoittelua sekä tehosti somen käyttöä merkittävästi hankkeen aikana. 

Tapahtumat olivat mukana kulttuuritalon sekä koko kaupungin julkaisemissa ohjelmissa ja muussa tiedotuksessa.

Valtakunnallinen kirjastotunnus otettiin aktiivisesti käyttöön.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Keskeistä hankkeessa oli yhteistyösuhteiden ja kolmannen sektorin roolin vahvistuminen tapahtumien järjestämisessä. Hankkeen jälkeen yhä suurempi osa kirjaston tapahtumista tuotetaan yhteistyössä niin, että kumppanit tuovat ohjelmasisältöjä ja osaamistaan ja kirjasto tarjoaa tilat, koordinoinnin sekä tiedottamista. Hankkeen aikana yhteistyö ja yhteisten tapahtumien järjestäminen vakiintuivat ainakin kaupunginmuseon, työväenopiston, teatteri Imatran ja teatteriharrastajien, monikulttuurikeskus Kipinän, Marttojen sekä Lappeenrannan seudun eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Kirjoittajayhdistys Paltta ja Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys tekivät tiivistä yhteistyötä kirjaston kanssa jo ennen hanketta ja toiminta jatkuu. 

Toisaalta hanke antoi mahdollisuuden kerrankin tilata estradille myös laajemmin tunnettuja esiintyjiä. Kirjaston brändi tapahtumanjärjestäjänä vahvistui selvästi sekä kuntalaisten että muiden tapahtumajärjestäjien suuntaan. Nyt muutkin tapahtumatuottajat seuraavat paremmin tarjontaamme ja haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme. 

Kirjaston sisällä tapahtumatoiminta on hankkeen ansiosta saanut uutta ryhtiä ja uskallusta. Tuottamisen ja tiedottamisen vastuut ovat selvillä ja vuosikello ajassa, viimeinkin kevät- sekä syyskauden ohjelmat suunnitellaan ajoissa, jolloin ehditään mukaan kulttuuripalvelujen ja koko kaupungin yhteisiin ohjelmiin ja tiedotteisiin.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Käytämme tilannetta ja syntyneitä suhteita hyväksemme ja jatkamme tiivistä yhteistyötä tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. 

Hankkeen aikana kokeiltiin monenlaisia tapahtumia ja kerhoja, joista monet onnistuivat. Nämä uudet ja hyviksi havaitut "tuotteet" pidetään edelleen valikoimissa ja keksitään niitä lisää. Erittäin lupaava esimerkki yhteistyön ja kuntalaisten osallistumisen voimasta on alkuvuodesta käynnistyneet lemmikkiesittelyt: lähikirjastossa aloitetut frettien esittelyt olivat niin suosittuja, että toimintaa laajennettiin pääkirjastoon. Kevät huipentui ohjelmalliseen frettien kevätpiknikiin, josta paikallislehti kirjoitti viehkeän ennakkojutun ja joka keräsi paikalle yli 50 hengen yleisön.

Kirjasto vahvistaa edelleen rooliaan tapahtumatuottajana sekä uskaltaa panostaa ja riskeerata esiintyjävalinnoissa sekä toimintamuotojen kokeilemisessa. Vaalimme yhteistyötä ja pidämme paikkamme kaupungin yhteisissä tuotanto- ja tiedotusryhmissä. Tämä antaa meille paremmat mahdollisuudet tuoda esiin kirjaston sisältöjä ja palveluja, löytää ja kasvattaa lukijoita sekä tukea demokratiaa ja osallisuutta. 

 

Lisätietoa: 

Toteutuneissa kustannuksissa on ilmoitettu vain projektin kirjanpitoon vietyö toiminta: vuodelta 2016 ainoastaan projektisuunnittelijan palkat ja vuodelta 2017 tapahtumien esiintymispalkkiot (palkkoina sekä palvelujen ostoina) ja muut laskutetut järjestämiskustannukset. Siten raportista puuttuu kokonaan vuosien 2016-2017 vakinaisen henkilökunnan hankkeeseen tekemät työtunnit sekä vuoden 2016 osalta tapahtumien esiintymispalkkiot ja muut järjestämiskustannukset. 

Aloituspäivämäärä : 
04/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€31 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€28 049
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 049
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
443kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
6 795henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi