Pedagoginen informaatikko kouluyhteistyön laajentamiseksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
0193691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
0504621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Mäntynummen kirjasto aloitti toimintansa Mäntynummen koulukeskuksen yhteydessä uusissa tiloissa 10.9.2012. Uudenmaan ELY-keskus myönsi avustuksen pedagogisen informaatikon palkkaamiseen yhden lukuvuoden ajaksi.  Projektin  aikana saavutettiin erinomaisia tuloksia koulujen ja kirjaston yhteistyön käynnistämisessä, uusien menetelmien löytymisessä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukseen sekä lukuharrastuksen  ja mediakasvatuksen edistämisessä.

Hyvän kokemuksen perusteella anomme avustusta vielä yhdeksi lukuvuodeksi pedagogisen informaatikon palkkaamiseen. Tällä kertaa informaatikko toimisi pääkirjastossa ja koordinoisi kirjaston ja koulun yhteistyötä sieltä käsin. Pääkirjaston lisäksi hänen tehtävänsä olisi tukea kirjaston ja koulun yhteistyötä myös Lohjan seitsemässä lähikirjastossa ja kahdessa kirjastoautossa. Pedagoginen informaatikko veisiMäntynummen kirjaston projektin yhteydessä kehitetyt uudet menetelmät muihin Lohjan kirjastoihin. Tavoitteena on lisätä myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä  projektin aikana.

Kuluvan vuoden alussa Lohjan kaupunginkirjastoon liitettiin kolme uutta kirjastoa ja kirjastoauto kuntaliitosten myötä. Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kunnankirjastot muuttuivat lähikirjastoiksi ja Nummi-Pusulan kirjastoauto tuli hallinnollisesti Virkkalan kirjaston alaisuuteen. Erityisesti uusissa kirjastoissa pedagogisen informaatikon tukea tarvitaan kirjaston ja koulun yhteistyön kehittämisessä.

Kulttuuripalveluiden tulosalueella aloitetaan toteuttamaan ensi vuoden alusta Kulttuuripolku-toimintamallia, jossa kirjastolla on oma  roolinsa päiväkotien ja koulujen yhteistyössä lukuharrastuksen edistämisessä ja kirjastonkäytön ja tiedonhaun opettamisessa. Pedagogisen informaatikon tehtäviin kuuluisi mm. kirjaston tarjonnan tuotteistaminen osaksi Kulttuuripolku-hanketta.

Mäntynummen kirjasto valittiin yhdessä Muijalan alakoulun kanssa Lukuinto-projektin pilotoijaksi. Myös kirjaston yhteydessä toimiva Linderin alakoulu on liittymässä projektiin. Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja kirjasto on ollut aktiivisesti mukana. Pedagoginen informaatikko tarvittaisiin lisäresurssiksi, jotta kirjasto voisi antaa laajentuvaan Lukuinto-hankkeeseen tarvittavan panostuksen. Kirjaston henkilöstöresurssia on leikattu taloudellisten syiden vuoksi kuluvan vuoden aikana ja uusien projektien toteuttaminen ja laajentaminen on erittäin haasteellista.

Pedagoginen informaatikko tarvitaan, jotta Kulttuuripolku-toimintamalliin kirjattu päiväkotien, koulujen ja kirjaston yhteistyö saadaan toteutumaan kaikissa Lohjan kirjastoissa eri vuosiluokilla  koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Kulttuuripolku-hankkeeseen kaupunki on saanut avustusta Kuulto-hankerahoista toiminnan  yleiseen suunnitteluun, mutta sitä ei ole käytetty kirjaston osuuteen.

Pedagogista informaatikkoa tarvitaan myös, jotta Lukuinto-hanke onnistuisi ja sitä voitaisiin laajentaa Lohjalla koko kaupungin  toimintamalliksi.  Myös kuntaliitoksen kautta Lohjan kaupunginkirjastoon liitetyt uudet kirjastot tarvitsevat tukea koulun ja kirjaston yhteistyön toteuttamiseen.

 

Kustannusarvio:

-          pedagogisen informaatikon palkka 1.8.2014-31.5.2015, 10 kk yht. 30 700 €

-          oma rahoitus sisältää kirjastotohenkilöstön työpanoksen  kirjaston ja koulun yhteistyöhön valmisteluineen  12 000 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan kaupungin kulttuuripalvelut, koulutoimi, päivähoito

Aiemmat hankkeet: 

Kombikirjastossa kohdataan, UudELY 15.3.2012

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektin aikana on tuotettu runsaasti materiaalia sekä kirjaston henkilökunnan että opettajien käyttöön. Materiaali sijaitsee kaupungin intrassa yhteisesti käytössä olevassa tiedostossa. Aineistoa on kirjastonkäytön- ja tiedonhaun opetustuntien pitämiseen sekä kirjavinkkilistoja eri luokille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Avustusta haettiin lukuvuodeksi 2014-2015 pedagogisen informaatikon palkkaamiseen, jotta vuosina 2012-2013 projektirahalla toteutettu pedagogisen informaatikon luoma yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa voisi jatkua ja laajentua kaikkiin Lohjan kouluihin. Lukuvuosi oli myös Lukuinto-teemavuosi, joten pedagogisen informaatikon toivottiin jatkavan Lukuinto-pilottivuoden aikana aikaan saatua yhteistyötä ja toimivan kirjaston puolelta teemavuoden yhteyshenkilönä. Tavoitteena oli kehittää uusia toimintamuotoja kirjaston järjestämään opetukseen ja lukuharrastuksen edistämiseen sekä tuottaa kirjastojen käyttöön materiaalia kirjavinkkauksesta ja opetuksesta. Tavoitteena oli tarjota Kulttuuripolku-ohjelman mukaisesti kirjastokäyntejä esikoululaisille sekä vuosiluokille 1,2,5 ja 7. Toimintamalli oli otettu käyttöön hieman aiemmin, joten pedagogisen informaatikon haluttiin osaltaan luovan siihen toimivia käytäntöjä ja materiaaleja. Pedagoginen informaatikko kävi paljon alakouluilla pitämässä vinkkauksia ja myös opetustunteja. Yläkoululaiset sen sijaan kävivät useimmiten kirjastoissa.

Projektin tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin. Vaikka pedagoginen informaatikko lopetti projektinsa kuukautta suunniteltua aiemmin, 30.4.2015, hän sai tehtävänsä valmiiksi. Lukuinto-vuoden tärkeimmät tavoitteet oli saavutettu. Säästynyt palkkaraha käytettiin sitten syksyllä 2015 ajalla 1.9.-20.12.2015 2 päivää viikossa tehtävään pedagogisen informaatikon työhön.

Pedagogisen informaatikon työpanos koettiin erittäin merkitykselliseksi sekä kirjastoissa että kouluilla. Projektin toteuttaminen vaikutti osaltaan siihen, että pedagogisen informaatikon toimi perustettiin v. 2016 alusta alkaen vakinaisena.

Tavoitteena oli järjestää jokaiselle suomenkieliselle koululle ohjelmaa. Tämä toteutui hyvin, sillä vain kaksi koulua 28:sta jäi ilman toimintaa. Seitsemää Lohjan lähikirjastoa tuli tukea kouluyhteistyössä. Lähes jokaisessa kirjastossa vierailtiin pitämässä opetusta tai vinkkaamassa. Erityisesti laaja vinkkaustoiminta oli merkityksellistä jo Lukuinto-teemavuodenkin vuoksi. Mediakasvatusta sisältyi myös projektiin.

Perinteisten kirjavinkkausten ja opetustuntien lisäksi projektiin sisältyi muutakin uudenlaista toimintaa. Mäntynummen yhtenäiskoululla järjestettiin Mykistävä kirjallisuusilta, jossa koulun puolella esiteltiin lapsille ja vanhemmille kirjoja ja kirjaston puolella oli kirjanäyttelyitä eri aiheista. Kävijöitä oli 129. Muijalan koululla järjestettiin lapsen ja vanhemman yhteinen toiminnallinen lukupiiri. Lapset olivat lukeneet vanhempineen saman kirjan ja koulun väki järjesti kirjaan liittyviä toimintapisteitä. Yhdellä pisteellä oli ohjaajana pedagoginen informaatikko. Hän myös vinkkasi illan lopussa lastendekkareita kirjastoautossa, joka oli tullut vierailemaan koululla. Osallistujia oli 40. Lukki-kirjastojen yhteinen projekti Virtuaalinen joulukalenteri videovinkkeineen valmistui syksyllä 2015. Pedagoginen informaatikko vinkkasi videolle itsekin kaksi kirjaa ja mainosti vinkkausvideoita koulukäynneillään. Runopaja pidettiin 5.2. Runebergin päivänä, joka oli myös kansainvälinen Harry Potter -päivä. Pedagoginen informaatikko ohjasi runomuotoisten loitsujen kirjoittamista. Osallistujia oli 69. Asemanpellon koululle informaatikko pyydettiin Pedagogiseen kahvilaan. Siellä oli mukana yhteensä 15 opettajaa, joille informaatikko antoi vinkkejä lukuinnon kasvattamiseen vinkaten myös uutuuskirjoja. Keväällä 2015 toteutui jo edellisestä syksystä asti suunnitteilla ollut Lukuinto-juhlaviikko 20.-24.4.2015. se huipentui Lohjan suurimmassa kulttuurisalissa, Laurentius-salissa pidettyyn pääjuhlaan, jossa sivistysjohtaja piti juhlapuheen, Lohjan teatteri esitti katkelmia menossa olevasta Pieni Merenneito -näytelmästä, koululaiset esittivät Lukuinto-räpin, taiteilija Eija Ahvo esiintyi ja näytettiin videokooste teemavuoden tapahtumista. Mukana oli myös kirjailijan, Netta Walldénin puheenvuoro. Salissa oli noin 400 koululaista ja ohjelma striimattiin kouluille. Lähes jokaisella koululla ja kirjastossa oli ohjelmaa juhlaviikon aikana, mm. lukudiplomijuhla, lukumaraton, oppilaiden pitämiä satutunteja, Harry Potter -tietovisa, iltasatutunti, lukupiiri aikuisille, toiminnallinen lukupiiri lapsi-vanhempi -pareille, varjoteatteria ja luokkien esittämiä kirjallisia draamaesityksiä.

Syksyllä 2015 varsinaisen projektin päättymisen jälkeen toiminta oli hieman erilaista. Esikoululaisille järjestettiin ns. eskarileikkejä. Se on toimintamuoto, joka sisältää kirjastonkäytönopetusta, mediakasvatusta ja hiljentymistä tarinoiden kuunteluun. Päivä kirjastossa -toimintaa järjestettiin syksyn aikana, jolloin työskenneltiin pienissä ryhmissä erilaisissa pisteissä. Suunnitteluun osallistuivat kirjaston henkilökunnan lisäksi opettajat. Syksyllä järjestettiin opettajien ja kirjaston välinen yhteistyöpalaveri, jossa ideoitiin lukuvuoden toimintaa. Tällöin sovittiin mm. pidettäväksi uutuuskirjaesittelyjä ns. kirja-agenteille. Tällöin kirjaston henkilökunta esittelee kirjoja agenteille, jotka sitten kertovat luokissaan uutuuksista. Syksyn aikana järjestettiin kirjastonkäytön opetusta, satutunteja, kirjailijavierailuja, nukketeatteriesityksiä jne.

Projektin aikana oli 201 erilaista koulutustilaisuutta tai tapahtumaa ja se tavoitti 5126 koululaista tai opettajaa. Kirjaston arvostus yhteistyökumppanina kasvoi merkittävästi.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin aikana laadittuja aineistoja hyödynnetään edelleen. Niitä voidaan käyttää pohjana ja päivittää. Myös opettajat voivat hyödyntää aineistoa.
Projektin aikana luotua yhteistyöverkostoa voidaan hyödyntää. Haettavana olevan pedagogisen informaatikon toimen tehtäväkuvan pohjana on projektin aikana muotoutunut toimenkuva. Tarkoituksena on, että kaikki Lohjan kirjastot hyötyvät pedagogisen informaatikon toiminnasta tiedonhaun opetuksen, lukuharrastuksen edistämisen ja mediakasvatuksen osalta.

Lisätietoa: 

Kaupunki maksoi pedagogisen informaatikon syyskuun palkan v. 2014 kaupungin talousarviosta, yht. 2955 e sotumaksuineen.
Oman työn osuus 56 h, yht. 1431 e, raportilla henkilöstömenoja kaupungin rahoituksella 246 e.

Projektiraportit on lähetetty AVI:lle postitse. Oheisena yhteenveto lukuvuoden 2014-2015 toteutuneesta toiminnasta:
• Yläkoulussa Kalle Veirto kirjailijavierailijana, Aleksi Delikouras virtuaalivieraana.
• Global Read Aloud – projekti: teimme yhteistyötä englannin opettajan kanssa ja lisäksi meillä oli yhteistyöryhmä Honolulusta. Kirjoittelimme yhteiseen Google docs -tiedostoon. Osallistuttu Maailman ääneenlukemisen päivään. Teemaviikkoja ja – päiviä kouluilla.
• Lukudiplomit, lukupäiväkirjat, ryhmätöitä ja draamaesityksiä luetuista kirjoista, parilukeminen, isommat oppilaat lukevat pienemmille, yläkoululaiset tekivät tietokirjan alakoululaisille, omien kirjojen tekeminen, omien tietokirjojen tekeminen, omia novelleja ja runoja luettu päivänavauksissa, lukujuhlat, pulpettikirjat, luokkasarjojen lukeminen, kirjakerhot, lukupiirit, sanataidekerhot, lukemisen ja kirjoittamisen työpajat
• Ympäristöpäivä, jossa on myös Lukuinto ja kirjasto mukana (pajat, tehtäväpisteet, esittelyt).
• Juhlaviikolla: päivänavaukset teemaan liittyen, kirjalliset naamiaiset, oppilastöitä kirjastoissa, satutunteja kirjastoissa.
• Lukuinto-veso, jossa aiheena mm. monilukutaito ja kirjastoyhteistyö.
• Kolmannen luokan äidinkielen tunnit ovat pääosin Ateljee-tunteja. Joka kouluviikko luetaan kirjallisuutta neljänä koulupäivänä.
• Sadan kirjan haaste. Ope lukee sata kirjaa ja luokka sata kirjaa.
• Koko koulun kirjastokäynnit, osa luokista viettämässä Päivää kirjastossa, eskarissa kirjastokassit, säännölliset käynnit kirjastoautossa
• Erilaisia kuvistöitä, esim. valokuva oppilaasta ja oppilas itse piirtää ja askartelee käsiinsä lukemansa kirjan.
• Kolmas luokka luokkaretkellä Peppi Pitkätossua katsomassa. Sen jälkeen draamatyöskentelyä ja kuvataidetta aiheesta.
• Maaliskuu on lukukuu! Lukukuu-laput jokaisessa luokassa käytössä (oppilaat keräävät merkintöjä 15 min lukutuokioista ja merkitsevät ne omaan lappuunsa).
• Teemavuoden esittely syksyn vanhempainillassa
• Joulujuhla Tove Janssonin "Kuusi" -novelliin linkitettynä, kevätjuhlassa Peppi Pitkätossu
• Kirjallisen joulukalenterin teko
• Pieni Merenneito -teatteriesitys koko koululle
• Kevätjuhlassa jaettavien kaupungin stipendien perusteena lukuinto
• 2. -luokka on tehnyt yhteistyötä Perttilän 2B-luokan kanssa: yhteistyö aloitettiin kirjeenvaihdolla ystävänpäivän aikaan, maaliskuun alussa tavattiin Mäntynummen kirjastossa, jossa oppilasparit lainasivat kirjan, josta mäntynummelaisten Perttilä-vierailulla tehtiin iPadeilla Puppet Pals -videoita.
• Ekaluokkalaisten Kirjapiiri –tuntien laatikko reissaa Nalleineen oppilaiden mukana, kun huomataan sopiva paikka ja aika lukea.
• Tokaluokkalaiset keksivät Eetu Keinäsen tarinaan oman kappaleensa ja uudet opitut tunteet.
• Eskarilaiset ja ekaluokkalaiset yhteisen kirjatehtävän kimpussa. Lapset lukivat ääneen toisilleen ja pohtivat sitten luettuja kirjoja.
• ”Kirjastomaitolaituri”-hylly koulun kirjastoon: Kirjanvaihtohyllyyn tuodaan kotoa lahjoituskirjoja ja sieltä saa hakea lukemista.
• Liiku ja lue – lauantai-koulupäivä 17.1.
• Kirjasta kirjatraileri, animaatio kirjasta, lyhytelokuva, sarjakuva kirjasta
• Muumi-teemavuosi näkyi koululla: eskari-1-2lk luki Muumi-tarinoita ja teki niistä ryhmissä nukketeatteriesityksiä, joulujuhla pidettiin Muumi-teemalla lauluineen päivineen

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€42 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€29 632
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 632
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
181kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4 055henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 071henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi