Pelaillen tiedonhakuun
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4100, (Rautatieläisenkatu 8)
00099
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Ojanperä
Puhelin : 
+358403340009
Sähköposti : 
anne.ojanpera@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen lteema 2: Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus
Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen lähdekriittistä osaamista vahvistamalla

Tavoitteena on tukea nuorten tiedonhaun ja -hankinnan taitoja ja tuottaa tähän tarkoitukseen lautapeli, joka pohjautuu Helsingin julkisen liikenteen linjakarttaan. Hankkeessa pelin sisältö suunnitellaan nuorten ja yläasteikäisten näkökulmasta. Peli on kuitenkin jatkossa helposti muokattavissa eri-ikäisten kohderyhmien, esimerkiksi ikääntyneiden tarpeisiin. Pelin pohjalta voi kirjastossa järjestää peli-iltoja eri-ikäisille kuntalaisille.
Hankkeessa kirjastohenkilökunta saa pelillistämisen kautta uutta menetelmäosaamista tiedonhaun ja -hankinnan opetukseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toimintaa arvioidaan kahdella mittarilla:

1. Lasketaan osallistuneiden luokkien ja oppilaiden määrä.

Toiminnan laadullisuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan tekemällä:
a) kysely opettajille ja kirjastohenkilökunnalle pelin toimivuudesta tiedonhaun opetuksen työkaluna. Palaute otetaan huomioon hankkeen aikana, kun peliä testataan oppilailla.

b) kysely opettajille, oppilaiden reaktioista ja havainnoista, miten peli vaikuttanut tiedonhaun taitojen oppimiseen ja oppimiseen yleensäkin.

Kuvaus : 

Hankkeessa tuotetaan lautapeli, joka perustuu Helsingin julkisen liikenteen linjakarttaan.
Toteutuksen aikataulutus:
5-9/2018:
Pelin/pelilaudan tuottaminen:
Linja kartasta piirretään julistekokoinen pelilauta ja hankitaan pelinappulat
Teetetään pahviset pelilaudat
Hankitaan pelinappuloita ja tiimalaseja jokaiseen peliin

9-12/2018:
Pelin sisällön luominen:
Pelin tekninen valmistelu ja pelisääntöjen kirjoittaminen
Pelin eri kysymysten tekeminen ja vastausten laatiminen ryhmien kanssa
Ryhmätuokioiden valmistelu
Valmiin pelin esittely ja testaaminen oppilailla
Kyselyt opettajille ja kirjastohenkilökunnalle pelin toimivuudesta
Valmiin pelin koulutus kirjastohenkilökunnalle

1-4/2019
Pelin käyttö tiedonhaun opetukseen kirjastossa ja luokkakäynneillä
Arviointi ja vaikuttavuutta kartoittavat kyselyt
Suunnitelmat pelin hyödyntämisestä hankkeen jälkeen.

Työnjako ja työn organisointi liitteenä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Helsingin kaupungin Vuoniityn peruskoulu
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 465
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 465
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi