Pelastetaan Iltasatu osa 2! - lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Iin kunnankirjasto
Iin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 1
91100
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Maarit Halonen
Puhelin : 
0503106802
Sähköposti : 
minna.halonen@ii.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 1: Monipuoliset lukutaidot.
Pelastetaan iltasatu –hankkeen tavoitteina ovat olleet alle kouluikäisten lasten lukuinnon sytyttäminen, lukemisen lisääminen lapsiperheissä, päiväkotien, perhepäivähoidon ja kirjaston yhteistyön kehittäminen, neuvolayhteistyön aloittaminen ja kirjaston näkyvyyden lisääminen lapsiperheille. Jatkohankkeessa otetaan mukaan kaikki kaikki ensimmäisessä hankkeessa pois rajatut kohderyhmät ja sitoutetaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen henkilökunta uuteen yhteistyöhön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit:
1. Kirjastolle ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle toteutetut koulutukset
2. Suunnitelma erityisryhmien lukemiskasvatukselle

Kuvaus : 

Hankkeen aikataulu 9/2017 - 12/2019

Projektityöntekijä jatkaa hankkeessa vielä 3kk ja varmistaa, että uusi yhteistyösuunnitelma otetaan käyttöön kirjastoissa ja varhaiskasvatuksessa.
Projektityöntekijä ottaa hankkeeseen mukaan myös erityisryhmät ja koulujen esiopetuksen. Projektityöntekijä työskentelee tässä vaiheessa hankkeessa osa-aikaisesti. Näin saamme vähitellen myös alle kouluikäisten piirissä tehtävän yhteistyön osaksi kirjaston toimintaa.

Hankkeen toimenpiteet:
- markkinoidaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelmaa
- markkinoidaan esikouluikäisten Lukuhöperöpassia koulujen esikouluryhmille tai mahdollisesti muokattua versiota Lukuhöperöpassista
- koulutetaan varhaiskasvatuksen ja kirjaston henkilökuntaa
- sitoutetaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen henkilökunta uuteen yhteistyöhön
- suunnitellaan kirjastossa tehtävää lasten- ja nuortenkirjastotyötä ja työprosesseja niin, että mahdollistamme uudet toimintamuodot

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Iin kunnan varhaiskasvatus, Iin kunnan yksityiset päiväkodit, Iin kunnan neuvola
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000
 
okm
avi