Pelastetaan Iltasatu osa 2! - lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Iin kunnankirjasto
Iin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Puistotie 1
91100
Ansvarsperson : 
Minna Maarit Halonen
Telefonnummer : 
0503106802
E-post : 
minna.halonen@ii.fi
Projektets målsättning: 

Teema 1: Monipuoliset lukutaidot.
Pelastetaan iltasatu –hankkeen tavoitteina ovat olleet alle kouluikäisten lasten lukuinnon sytyttäminen, lukemisen lisääminen lapsiperheissä, päiväkotien, perhepäivähoidon ja kirjaston yhteistyön kehittäminen, neuvolayhteistyön aloittaminen ja kirjaston näkyvyyden lisääminen lapsiperheille. Jatkohankkeessa otetaan mukaan kaikki kaikki ensimmäisessä hankkeessa pois rajatut kohderyhmät ja sitoutetaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen henkilökunta uuteen yhteistyöhön.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mittarit:
1. Kirjastolle ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle toteutetut koulutukset
2. Suunnitelma erityisryhmien lukemiskasvatukselle

Projektbeskrivning : 

Hankkeen aikataulu 9/2017 - 12/2019

Projektityöntekijä jatkaa hankkeessa vielä 3kk ja varmistaa, että uusi yhteistyösuunnitelma otetaan käyttöön kirjastoissa ja varhaiskasvatuksessa.
Projektityöntekijä ottaa hankkeeseen mukaan myös erityisryhmät ja koulujen esiopetuksen. Projektityöntekijä työskentelee tässä vaiheessa hankkeessa osa-aikaisesti. Näin saamme vähitellen myös alle kouluikäisten piirissä tehtävän yhteistyön osaksi kirjaston toimintaa.

Hankkeen toimenpiteet:
- markkinoidaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelmaa
- markkinoidaan esikouluikäisten Lukuhöperöpassia koulujen esikouluryhmille tai mahdollisesti muokattua versiota Lukuhöperöpassista
- koulutetaan varhaiskasvatuksen ja kirjaston henkilökuntaa
- sitoutetaan kirjaston ja varhaiskasvatuksen henkilökunta uuteen yhteistyöhön
- suunnitellaan kirjastossa tehtävää lasten- ja nuortenkirjastotyötä ja työprosesseja niin, että mahdollistamme uudet toimintamuodot

Samarbetspartner/s: 
Iin kunnan varhaiskasvatus, Iin kunnan yksityiset päiväkodit, Iin kunnan neuvola
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 000
Egen finansiering: 
€2 300
Budget sammanlagt: 
€11 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 000