Pelihuone Kiuruveden kaupunginkirjastoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiuruveden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lähteentie 10 A
74700
Kirjaston puhelin : 
0405766500
Kirjaston sähköposti : 
kiuruvesi.kirjasto@kiuruvesi.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kirve
Y-tunnus : 
0170843-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Siponen-Nurkkala
Puhelin : 
0405766506
Sähköposti : 
marja.siponen-nurkkala@kiuruvesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on siirtää digitaalinen pelaaminen kirjastosalista vähällä käytöllä olevaan atk-luokkaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kävijämäärä pelihuoneessa.

Kuvaus : 

Kiuruveden kirjaston digitointihuoneesta tuunataan pelihuone siirtämällä sinne kirjastossa jo oleva Playstation 4 konsoli ja hankkimalla lisäksi toinen konsolipeli, tietokoneita, kannettavia ja tarvittavat kalusteet ja pelit (sisällöt). Tähän saakka Kiuruveden kirjastossa on voinut pelata lainaussalissa asiakaskoneilla. Erillinen suljettu pelihuone vähentäisi melua lainaussalissa ja vapauttaisi koneet varsinaiseen asiakaskäyttöön. Pelihuoneessa tilanteen ohjaaminen ja valvonta olisi helpompaa.

Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria ja eri-ikäisiä käyttämään kirjaston tarjoamaa pelihuonetta ja sen kautta muitakin kirjaston tarjoamia palveluita. Hankkeen avulla voidaan järjestää pelitapahtumia. Nämä tukevat yhteisöllisyyttä. Mukana on medikasvatuksellisia sisältöjä ja ohjausta sekä myös henkilökunnan perehdyttäminen pelaamiseen, peleihin ja tekniseen mediaosamiseen.

Avustusta haetaan laite- ja kalustehankintoihin, pelien hankintaan ja projektityöntekijän palkkaamiseen kuudeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijän tehtävä on rakentaa pelihuone eli  hankkia ja asentaa tarvittavat laitteet, järjestää  mm. mediakasvatuksellisia tapahtumia ja tempauksia kirjastossa, valvoa ja ohjata pelihuoneessa tapahtuvaa toimintaa sekä opastaa henkilökuntaa pelikonsoleiden käytössä.

Omarahoitus (4000 e) koostuu mm. henkilökunnan käyttämästä työajasta pelihuoneprojektin yhteydessä.

Hankittavat laitteet:

Wii U konsoli  ja televisio 700 e

3 kpl tietokoneita 2500 e

5 kpl kannettavia  3500 e

Kalusteet 2000 e

Projektityöntekijän palkka 6 kk: 16 000 e

Pelejä 1000 e

 

 Toteutusaika: 1.4.2016-30.11.2017

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kiuruveden nuorisotoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kiuruveden kirjaston digitointihuoneesta tehtiin pelihuone. Huoneeseen siirrettiin olleet konsolit ja hankittiin pelikonsoli, kalusteita ja pelejä. Lisäksi luokassa on atk-luokan viisi tietokonetta. Kirjastosalissa kiellettiin pelaaminen, mikä rauhoitti kirjastosalia. Pelihuoneessa oli hankkeen ajan ohjaaja, joka opasti ja valvoi pelaamista.

Hankkeen tavoitteena oli innostaa nuoria ja eri-ikäisiä käyttämään kirjaston tarjoamaa pelihuonetta ja sen kautta muitakin kirjaston tarjoamia palveluita. Kävijämäärä olikin kasvava pelihuoneen avaamisesta 10.1.2017 asti. Alun n. 300 asiakkaasta kuukaudessa ollaan tultiin ylöspäin reilun sadan asiakkaan verran. Tavoitteena oli järjestää toimintaa, joka tukee yhteisöllisyyttä ja puolen vuoden hankkeen aikana pelihuoneen ohjaaja/ projektityöntekijä huomasikin uusien kaverisuhteiden syntymistä. Osa lapsista/nuorista kävi pelihuoneessa säännöllisesti. Lisäksi ohjaaja teki ohjeita ja perehdytti kirjaston henkilökuntaa pelaamisen maailmaan.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toivottiin tuovan hiljaiseen atk-luokkaan eloa ja tässä onnistuttiin hyvin. Lisäksi toivottiin kirjastosalin rauhoittuvan. Myös tässä tavoitteessa onnistuttiin. Lisäksi pelihuoneessa pelaaminen toi yhteisöllisyyttä pelihuoneen käyttäjien keskuuteen.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Haemme jatkohanketta, jossa edistämme pelilukutaitoa, sekä perehdytämme vanhempia pelaamisen maailmaan.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 276
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 276
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
112kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 737henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää pelien hankintaan eikä kalusteisiin. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi