Pelihuone Ylöjärven pääkirjastoon
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koivumäentie 2
33470
Kirjaston puhelin : 
040 133 1431
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylo
Y-tunnus : 
0158221-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Ojala
Puhelin : 
050 390 4619
Sähköposti : 
marko.ojala@ylojarvi.fi
Kuvaus : 

Ylöjärven pääkirjaston pienestä kokoustilasta tuunataan uudenlainen tila kirjaston asiakkaiden omaehtoisen tekemisen edistämiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa huoneeseen hankitaan ns. kahdeksannen sukupolven pelikonsoleita (Wii U, Playstation 4, Xbox One). Huoneeseen ei tehdä kiinteitä asennuksia, vaan laitteet ovat helposti siirrettävissä esimerkiksi pääkirjaston isoon monitoimisaliin pelitapahtumia varten ja lähetettävissä lähikirjastoihin tai oppilaitoskirjastoon. Myöhemmin huoneeseen voidaan hankkia myös muita laitteita tai välineitä yksittäisten asiakkaiden tai vaikkapa yhdistysten ryhmiä varten. Tähän mennessä Ylöjärven kirjastossa on järjestetty pelitapahtumia lainaamalla Pirkanmaan kirjastojen pelisalkkua. Erityisen suosittu oli koulutuskeskus Valon oppilaitoskirjaston pelipäivä lukiolaisille ja ammattikoululaisille.

Hankkeen tavoitteena on saada nuoria innostumaan kirjaston palveluista tarjoamalla uudenaikainen pelihuone heidän käyttöönsä, järjestämällä erilaisia pelitapahtumia ja yhdistämällä näihin mediakasvatuksellista sisältöä ja ohjausta. Tärkeä osa hanketta on koko kirjaston henkilökunnan perehdyttäminen peleihin ja pelaamiseen sekä teknisten valmiuksien lisääminen mediakasvatusosaamisen kehittämiseksi.

Avustusta haetaan laitehankintoihin ja projektityöntekijän palkkaamiseen kahdeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijän  tehtävänä on hankkia ja asentaa tarvittavat laitteet, opastaa henkilökuntaa pelikonsoleiden käytössä, järjestää mediakasvatuksellisia pelitapahtumia kirjastossa, sekä tiivistää yhteistyötä kirjaston ja muiden lasten ja nuorten mediakasvatusta tekevien tahojen kanssa. Kirjasto hankkii vielä vuoden 2013 aikana konsolipelejä lainattavaksi. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu myös mm. tarvittavien kalusteiden hankinnasta. Pelihuone olisi käytössä syksystä 2014 alkaen.

Aiemmat hankkeet: 

Kiertävä pelisalkku, Pirkkalan kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Pelihuoneen tiedot Ylöjärven kaupunginkirjaston verkkosivuilla: http://www.ylojarvi.fi/kirjasto/paakirjasto-leija/pelihuone/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutui suunnitellusti. Pelihuoneeseen hankittiin PS4 ja WIIU-konsolit oheistarvikkeineen ja noin 25 peliä. Projektityöntekijä piti henkilöstölle kaksi koulutustilaisuutta ja pelihuoneen avajaiset kansallisena pelipäivänä 15.11.2014. Avajaistapahtumassa kävi yhteensä noin 100 henkilöä. Avajaisten jälkeen noin puolen vuoden aikana pelihuoneessa on ollut 290 varausta. Tilan käyttöaste on noussut selvästi.

Kirjaston henkilökunnan tietämys pelaamisesta on lisääntynyt hankkeen myötä, eikä laitteiden ylläpito vaadi erityistä osaamista. Pelihuone on kiinnostanut etenkin 10-13-vuotiaita ja on toiminut käytännössä erinomaisesti. Potentiallinen kohdeyleisö osoittautui siis nuoremmaksi kuin suunnitteluvaiheessa ajateltiin.

Pelihuone on edelleen tarvittaessa nopeasti muunnettavissa kokouskäyttöön.

Hankkeen yhteydessä Ylöjärven Moision koulun 8. luokkalaiset valmistivat pelihahmonäyttelyn, joka oli esillä pääkirjastossa. Parhaista pelihahmoista äänestettiin ja voittajat palkittiin elokuvalipulla. Hahmoista kootut kollaasitaulut ovat pelihuoneessa esillä.

Jatkotoimenpiteet: 

Pelihuoneen ja konsolilaitteiden laajempi hyödyntäminen mediakasvatuksellisissa tilaisuuksissa on tulevaisuuden haaste. Huoneeseen olisi tarkoitus myös hankkia muita laitteita, jolloin sitä voisi hyödyntää vielä nykyistä monipuolisemmin.

Uusia pelejä hankitaan jatkossa säännöllisesti sekä lainattavaksi että pelattavaksi pelihuoneessa.

Aloituspäivämäärä : 
09/11/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 807
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 807
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi