Pelikonsolin ja uusien pelien hankinta II
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karijoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pappilankuja 2
64350
Kirjaston puhelin : 
0400824119
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karijoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karjo
Y-tunnus : 
0178498-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Antero Honkasalo
Puhelin : 
0400824119
Sähköposti : 
antero.honkasalo@karijoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Pitää yllä kirjaston kiinnostavuutta ja houkutella uusia käyttäjiä

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koneiden käyttäjämäärät

Kuvaus : 

Karijoen kirjastossa on pelipiste, johon keväällä 2009 hankittiin playstation 2-pelikonsoli ja pelejä. Vuonna 2012 saadulla hamkerahalla saatiin koneet päivitettyä ajanmukaisiksi. Pelipiste on ollut suosittu, pelaajia on päivittäin. Alalla kehitys on nopeaa, joten laitteiden uusiminen olisi taas edessä.

Aiemmat hankkeet: 

Samansisältöinen hanke toteutettiin 2012

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Karijoen kirjastossa on pelipiste, johon keväällä 2009 hankittiin playstation 2-pelikonsoli ja pelejä, vuonna 2012 hankittiin Xbox360-pelikone sekä peleja. Tämän uuden hankkeen avulla saatiin päivitettyä pelikoneet ajantasalle. PS2 peli poistettiin käytöstä, koska siihen ei saanut enää uusia pelejä ja vanhat pelit olivat kuluneet. Tilalle hankittiin PS4-pelikone, tähän valintaan päädyttiin pelikoneen käyttäjien äänestyksen perusteella. Pelikoneen valinnan lisäksi käyttäjät saivat valita pelit, joita hankittiin. Lisäksi järjestettiin peli-ilta kun kone ja pelit oli saatu kirjastoon. Uusi kone peleineen lisäsi pelipisteen käyttöä huomattavasti, myös vanhan Xbox-pelikoneen käyttömäärä lisääntyi ja pelipiste on ollut ahkerassa päivittäisessä käytössä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Uuden pelikoneen vaikutus on ollut suuri Karijoen kirjaston pelipisteen käyttöasteen kannalta, ilman uutta pelikonetta pelipisteen käyttö olisi hiipunut, merkkejä siitä oli jo ilmassa ennen hanketta. Pelikoneiden kehitys on vauhdikasta ja nuori käyttäjäkunta haluaa uusinta tekniikkaa käyttöön.

Jatkotoimenpiteet: 

Vuoden 2018 aikana on hankittu lisää pelejä PS4-pelikoneelle ja pidetty kaksi peli-iltaa nuorille.

Aloituspäivämäärä : 
03/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€780
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€500

Laitehankintoihin mutta ei kuitenkaan aineistohankintoihin, ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 

 
okm
avi