Pelipäivästä valtava mediakasvatuksellinen kokonaisuus
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kannuksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 27
69100
Kirjaston puhelin : 
044 4745 440
Kirjaston sähköposti : 
kirja.kannus@kannus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kannu
Y-tunnus : 
0178455-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
044 4745 441
Sähköposti : 
mikko.paajala@kannus.fi
Hankkeen tavoite: 

Pelipäivän tarkoituksena on kannustaa viettämään yhdessä aikaa pelaten ja pelaamisesta keskustellen niin, että pelaamiseen liittyvät ennakkoluulot vähenisivät. Tavoitteena on saada lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset pelaamaan yhdessä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumaan osallistujien määrä

Kuvaus : 

Kansallinen pelipäivä järjestetään yhteistyössä kuntien, kirjastojen, seurakuntien ja muiden yhteisöjen kesken vuosittain marraskuussa. Pelipäivän tarkoituksena on kannustaa viettämään yhdessä aikaa pelaten ja pelaamisesta keskustellen niin, että pelaamiseen liittyvät ennakkoluulot vähenisivät. Tavoitteena on saada lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset pelaamaan yhdessä.

Toholammin ja Kannuksen kirjastoissa pelipäivä on aiemmin jäänyt hyvin vähälle huomiolle. Vuonna 2013 tämän on tarkoitus muuttua, sillä valmiudet peliaiheisten tapahtumien järjestämiseen ovat aiemmasta olennaisesti parantuneet: Toholammilla kirjastossa on valmiina pelikonsoli ja tablettilaitteita, Kannukseen näitä ollaan hankkimassa. Lautapelivalikoima on myös kohdillaan. Molemmissa kirjastoissa on myös marraskuussa 2013 tiloja, jotka mahdollistavat tämäntyyppisten(kin) tapahtumien järjestämisen.

Vuonna 2013 Pelipäivän ympärille rakennetaan teemaviikko, joka esittelee pelaamisharrastusta eri näkökulmista. Samalla kirjastojen uudistuneet tilat tulevat tutummiksi asiakkaille. Eräs hankkeen kohderyhmistä ovat kirjaston ei-käyttäjät, joiden toivomme kiinnostuvan peliaiheisesta toiminnasta.

Teemaviikon toiminta koostuu sekä pelaamistapahtumista että luentotyyppisestä tilaisuudesta, jossa pelaamiseen liittyviä positiivisia seikkoja esitellään esimerkiksi teini-ikäisten vanhemmille. Luennon teemana voisi olla esimerkiksi ”miksi kannattaa pelata” ja tavoitteena purkaa pelaamiseen liittyvää stigmaa. Tällöin teemaviikkoon liittyy myös selkeä mediakasvatuksellinen aspekti. Kirjastoihin tilataan ulkopuolinen luennoitsija kertomaan tästä enemmän. Pelaamisen tiedollista puolta voivat myös olla esimerkiksi tietoiskut pelien ikärajoista ja peliesittelyt.

Toinen aktiivinen toimintalinja ovat pelaamistapahtumat, joihin voi joko itse osallistua tai seurata. Esimerkiksi vaikkapa pelikonsoliturnaus, haasteottelut, klassiset lautapelit kuten shakki ja backgammon sekä lautapelijutut eri sukupolvien kesken. Samalla kirjaston on mahdollisuus markkinoida  peliaiheista aineistoa ja lainattavia konsolipelejä. Pelaamistapahtumia on mahdollista räätälöidä eri kohderyhmille ja kutsua kylään esimerkiksi alle kouluikäiset lapset kokeilemaan heille sopivia pelejä. Teemaviikon tarkoitus on järjestää mahdollisimman useita avoimia tapahtumia, joihin on matala kynnys osallistua ja haastaa pelaamaan myös ne kohderyhmät, joiden normaaliarkea se ei ole.

Kirjastot lisäksi hankkivat uusia konsolipelejä, joita pääsee ensimmäistä kertaa koettamaan teemaviikolla.

Hankkeen budjetti koostuu markkinointikustannuksista, ulkopuolisten toimijoiden kuten kouluttajan ja pelitapahtumien vetäjien palkkioista. Kirjastojen omarahoitusosuus koostuu tilakustannuksista ja uusien pelien hankkimisesta sekä henkilökunnan palkoista.

Budjetti

Markkinointi 1500 €
Palkkiot 1500 €
Matkakorvaukset 500 €

Henkilökunnan palkat 1000 €
Pelit 500 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Toholammin kunnankirjasto
Kirkkotie 2, 69300 Toholampi

Kirjastonjohtaja Pia Rask
Puhelin: 040 1505 821
Sähköposti: pia.rask@toholampi.fi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mainoksia, ilmoituksia ja tiedotteita.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Pelipäivä ylitti uutiskynnyksen ja herätti huomiota. Pelipäivästä tuli osa molempien kirjastojen vakituista toimintaa ja se järjestetetään vastaisuudessa joka vuosi.

Jatkotoimenpiteet: 

Pelipäivä jatkuu osana kirjastojen toimintaa. Tarkoituksena on kokeilla erilaisia toimintatapoja ja pelaamisen muotoja. Vuonna 2014 Kannuksessa keskittyttiin perinteisiin roolipeleihin. Toholammilla järjestettiin eri pelien mestaruuskisoja yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Jatkossa tapahtuma järjestään yhteistyössä eri toimijoiden kuten nuorisotoimen ja koulujen kanssa.

Lisätietoa: 

Oma rahoitus sisältää Kannuksen ja Toholammin kirjastojen menot.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 803
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 803

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
55henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumusitio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi