Pelit ja vehkeet kirjastoon
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pudasjärven kaupuginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 59
93101
Kirjaston puhelin : 
0408266434
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pudasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pudas
Y-tunnus : 
0188962-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
0405609297
Sähköposti : 
eija-liisa.kasesniemi@pudasjarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Pudasjärven kirjaston tekniset laitteet eivät vastaa nykyajan tietoyhteiskunnan vaatimuksia. Kaikilla ei ole varaa hankkia uusinta tekniikkaa ja siksi osa pudasjärveläisistä nuorista joutuu eriarvoiseen asemaan. Kirjasto voi osaltaan olla ehkäisemässä syrjäytymistä ja eriarvoistumista tarjoamalla nykyaikaisia laitteita ja palveluja asiakkaiden käyttöön. Pudasjärven kirjastolla ei ole tällä hetkellä videoprojektoria, jota voisi käyttää informaation jakamisessa suuremmalle ryhmälle kerrallaan. Esim. kirjastokäytön- ja tiedonhaun opettaminen on hankalaa, koska se on tehtävä asiakaspäätteiden avulla pienille ryhmille. Pudasjärven kirjastossa ei ole tällä hetkellä myöskään mahdollisuutta konsolipelien pelaamiseen eikä mahdollisuutta katsoa teräväpiirto- tai 3D elokuvia. Taulutietokoneet ovat yleistyneet ja niiden käyttö mm. opetusväliineenä on lisääntynyt. Kirjaston tulisi tarjota kaikille mahdollisuus tutustua näiden laitteiden käyttöön ja kirjaston henkilökunnan tulisi osata ohjata asiakkaita laitteiden käytössä. Kirjastossa ei ole tällä hetkellä myöskään langatonta internet-verkkoa, joka tarjoaisi pääsyn internetiin asiakkaiden omilla tietokoneilla tai muilla päätelaitteilla.

Hankkeen tavoite

Hankeen tavoitteena on saada kirjaston tekniset laitteet vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kirjasto tarvitsee dataprojektorin, siirrettävän valkokankaan ja kannettavan tietokoneen, joilla tiedonhaun opetus voidaan toteuttaa. Laitteita on mahdollista käyttää myös muissa pääkirjaston sekä kirjastoauton  tapahtumissa. Lisäksi tiedonhaun opetuksen tukena ja motivoimisessa voi käyttää taulutietokoneita. Nuoret voisivat itse osallistua tablettien avulla opetukseen. Tekniset laitteet kiinnostavat nuoria, varsinkin nuoria poikia, joita muuten on vaikea saada käyttämään kirjaston palveluja.  Nämä laitteet innostavat nuoria oppimaan ja käyttämään kirjaston palveluja. Taulutietokoneet ovat monipuolisia laitteita kirjaston kannalta, koska niitä voidaan käyttää myös verkkolehtien ja e-kirjojen lukulaitteina. Lisäksi henkilökunta voi käyttää niitä apuna monissa eri työtehtävissä esim. tiedonhakutehtävissä, sosiaalisessa mediassa ja hankintoja tehdessä. Hankkeen puitteissa on tarkoitus hankkia kolme taulutietokonetta, joista yksi on kirjastoauton käytössä. Lisäksi kirjasto tarvitsee pelikonsolin ja nykyaikaisen television sitä varten.  Pelikonsoli peleineen myös ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista ja houkuttelee vaikkapa poikia isiensä kanssa tulemaan yhdessä kirjastoon. Laitteiden käyttö vaatii langatonta verkkoa, jota Pudasjärven kirjastossa ei tällä hetkellä ole. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena olisi saada kirjastoon langaton verkko asiakkaiden ja henkilökunnan käytöön.  

Hankkeen aikataulu

Projektisuunnitelma ja rahoituksen haku lokakuu 2012

Hankintojen suunnittelu ja laitteiden hankinta yhdessä atk-tuen kanssa keväällä 2013

Laitteiden käyttöönotto, asennus ja perehdytys kesällä 2013

Laitteet olisivat käytössä syksyllä 2013

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeesta ei ole tuotettu omia julkaisuja.

Hanketta on raportoitu paikallislehdissä.
11.4.2014 Iijokiseutu/ Uusi laitteita Pudasjärven kirjastoon
17.10.2014 Iijokiseutu/ Sanomalehtiä sähköisesti kirjastossa
22.10.2014 Pudasjärvi lehti/ Kirjastossa käyttöön netin näköislehdet
12.11.2014 Pudasjärvi lehti/ Kirjasto pelisalina
14.11.2014 Iijokiseutu/ Mies jota revontulet seuraavat
18.11.2014 Iijokiseutu/ Kirjastossa pelattiin oikein luvan kanssa
19.11.2014 Pudasjärvi lehti/ Peli-illassa mestareita ja kannustajia kirjaston täydeltä
25.11.2014 Iijokiseutu/ Letkeä lauantai liikutti
9.12.2014 Iijokiseutu/ Jouluista ohjelmaa kirjastolla
10.12.2014 Pudasjärvi lehti/ Sähköiset palvelut tutuksi
10.12.2014 Pudasjärvi lehti/ Joulu tulee kirjastoon

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toiminta. Alun perin laitteet hankittiin ensisijaisesti mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi, mutta laiteita on jo pystytty hyödyntämään monipuolisesti muussakin toiminnassa ja myös sellaisessa käytössä, mitä ei osattu ennakoida. Laitteilla voidaan esittää myös ryhmille asiat valkokankaalta tai televisioruudulta, eikä kirjasto ole enää riippuvainen ryhmäkäyttöön huonosti soveltuvista pieninäyttöisistä asiakastietokoneista.

Laitteet ovat olleet apuna mm. useassa tapahtumassa, kuten 6.11.2014 järjestetyssä Revontuli-teemaillassa. Valokuvaillassa heijastettiin videotykin ja kannettavan tietokoneen avulla paikallisen valokuvausharrastajan revontulikuvia valkokankaalle, ja valokuvaaja Lauri Koivuluoma kertoi kuvistaan, kuvaamisharrastuksestaan ja revontulista. Tapahtuma sai runsaasti positiivista palautetta, ja vastaavia kuvailtoja toivottiin myös jatkossa. Jo ensimmäinen kuvailta kokosi noin 50 kävijää, joista osa oli uusia kirjastoasiakkaita.

Laiteita on käytetty kuvaprojisoinnissa myös esim. muusikko, elokuvaohjaaja Raimo Salon elokuvaillassa sekä lasten ja nuorten kansallisen pelipäivän turnauksessa, jossa ruudulla käytävä pelikamppailu muunnettiin koko osallistujaryhmää koskevaksi yhteisölliseksi tapahtumaksi, jossa peliareenana oli valkokangas, jonka äärellä kannustusjoukot eläytyivät peliin. Laitteet ovat siten selvästi lisänneet myös kirjaston yhteisöllisyyttä.

Hankkeen aikana kirjastoon pystytettiin myös langaton internetverkko, joka on henkilökunnan ja asiakkaiden vapaassa käytössä. Lisäksi kirjastoon hankittiin peli- ja medialaitteita, mm. Playstation 4 -pelikonsoli, televisio, kaksi Blu-ray -soitinta, lisäkaiutin/äänentoistolaite sekä 3D-laseja.

Näiden avulla asiakkaat voivat tutustua uuteen tekniikkaan, kuten teräväpiirto- ja 3D-elokuviin. Laitteiden käyttö on ajoittain mahdollista myös kirjastoautossa, mutta tavoitteena on varustaa kirjastoauto pysyvästi omalla kuluttujaelektroniikalla.

Kirjastossa ei ole enää kiinteää keskitettyä kuulutusjärjestelmää, joten äänentoistolaitetta on käytetty kirjaston palvelukuulutuksiin sekä yleisötapahtumien ohjaukseen.

Konsolipelit. Erityisesti nuoret ovat innostuneet hankituista pelilaitteista ja palautteesta on käynyt selvästi ilmi, että kirjastossa peleihin tutustuu myös lukuisa joukko nuoria, joilla ei ole vastaavaa laitteistoa käytössä kotonaan. Pelien hankinta on selvästi lisännyt nuorten poikien kirjaston käyttöä, mutta myös tytöt ovat pelanneet aktiivisesti pelejä. Tyttöjen keskuudessa erityisen suosituksi on noussut liikunnallinen Just dance -tanssipeli, joka yhdistää pelillisyyden, musiikin, liikunnan ja yhteisöllisyyden. Nuorten antamassa palautteessa on korostunut se, että peli on kiinnostava juuri siksi, että sitä ohjataan kehollisesti ja pelaaminen tapahtuu pienryhmissä.

Projektissa hankittua laitekantaa hyödynnettiin erityisesti 14.11.2014 järjestetyssä kansallisen pelipäivän tapahtumassa. Peli-illassa esiteltiin uutta tekniikkaa ja opastettiin nuoria kirjaston uusiin peleihin. Illan aikana kisattiin myös sekä konsoli- että lautapelien mestaruuksista. Erityisen suosituksi osoittautui Fifa-jalkapalloturnaus, joka toteutettiin PS4-konsolilla, ja ottelut heijastettiin valkokankaalle. Pelipäivä järjestettiin yhdessä nuorisotoimen kanssa, ja tapahtumaan osallistui noin 150 lasta ja nuorta. Tapahtuma lisäsi selvästi sekä kirjaston että uuden palvelutarjonnan tunnettuutta.

Aikuisasiakkaille pelejä on esitelty mm. liikuntatoimen kanssa järjestetyssä Letkeä lauantai -tapahtumassa sekä Kirjasto joulu -tapahtumassa, jossa pelillisyys liitettiin osaksi muuta jouluteemaista ohjelmaa: kirjastovirkailijat ohjasivat yleisöä tontuiksi pukeutuneina kokeilemaan pelaamista. Vastaavaa pelitonttutanssia käytettiin myös kirjaston promoamisessa suurelle yleisölle: tanssista koostettiin videonauhoite, joka on jaossa Youtubessa.

Huomioita kirjaston konsolipelaamisesta
•Maahanmuuttajat pelaavat yhdessä paikkakuntalaisten kanssa.
•Maahanmuuttajat voivat pelata toiminnallisia pelejä ilman kielirajoja.
•Myös perheet ovat käyneet pelaamassa yhdessä kirjastossa.
•Asiakkaiksi on saatu uusia nuoria, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet kirjastoa.
•Perinteisten konsolipelien lisäksi erityisen suosittuja ovat liikunnalliset pelit.
•PS4-pelejä saa kotilainaan sekä kirjastossa pelattavaksi.
•Myös erityisryhmät, kuten kehitysvammaiset, ovat käyttäneet pelejä ja medialaitteita.

Tabletit. Pudasjärven kirjastoon hankittiin projektissa myös kaksi iPad –tablettia, kaksi iPad mini –tablettia ja yksi Samsung Galaxy Tab3 -tabletti, jotka kaikki toimivat vain langattomassa verkossa. Näin kirjastojen henkilökunta ja asiakkaat pääsevät tutustumaan eri käyttöjärjestelmän omaaviin laitteisiin. Mikäli käyttöä haluttaisiin monipuolistaa, tulisi käytössä olla SIM-kortillisia malleja, jotka toimivat myös langattoman lähiverkon ulkopuolella.

Tabletit ovat itse kirjastotilassa monipuolisessa käytössä. Niitä käytetään tiedonhaun opetuksen tukena sekä verkkolehtien ja e-kirjojen lukulaitteina. Tämän lisäksi henkilökunta käyttää niitä apuna monissa muissa työtehtävissä, kuten tiedonhaussa, muistiinpanoalustana, sosiaalisessa mediassa sekä hankinnoissa. Tabletteja on hyödynnetty myös henkilökunnan työmatkoilla.

Jatkotoimenpiteet: 

Jo hankittujen laitteiden avulla toteutetaan erilaisten kirjaston kohderyhmien vierailuja ja järjestetään tapahtumia. Tulossa on mm. 7.2.2015 UFO-päivä, jossa heijastetaan videotykillä Pudasjärven selittämättömiin valoilmiöihin ja niistä tehtävään dokumenttielokuvaan liittyviä valokuvia ja videoleikkeitä kannettavalta tietokoneelta valkokankaalle.

Pudasjärven kirjastossa otettiin marraskuussa 2014 käyttöön ePress eli sähköinen sanomalehtipalvelu, jota voi käyttää joko omalla tai kirjaston älylaitteen selaimella. Asiakkaille järjestetään palvelusta tietoiskuja ja opastusta tablettien käyttöön. Myös paikallinen Osuuspankki järjesti kirjastossa yhden tietoiskun pankkipalveluista ja tavoitteena on, että vastaava viranomais- ja asiointipalvelujen esittely jatkuu edelleen.

Hankkeessa toteutettu pelinurkkaus oli aluksi pääosin nuorten suosiossa. Liikunnallisen tanssipelin käyttöönotto muutti tilannetta niin, että käyttäjiksi tuli myös aikuisia, ja esimerkiksi työyhteisöt esittivät toiveita ohjatuista vinkkaus- ja tanssipelivinkkauksista. Vuoden 2015 aika pelitoiminta on tarkoitus käynnistää uudelleen. Haasteena on varsin hintavien pelilaitteiden suojaaminen niin, että pelilaitteita ei enää katoaisi. Pelaaminen tulee tapahtua valvotusti ja niin, että se ei häiritse muita asiakkaita.
Helmikuussa 2015 kirjastossa avataan myös digitointipiste.

Lisätietoa: 

Hankkeen toimintavaroilla hankittu PS4-pelikonsoli on toistaiseksi kateissa. Peli katosi kirjaston järjestämän joulutapahtuman aikana joulukuussa 2014. Katoamisesta on tehty ilmoitus poliisille. Kirjasto on pidättäynyt uuden pelikoneen hankinnasta, kunnes katoaminen saadaan selvitettyä.

Aloituspäivämäärä : 
26/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 016
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 022

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
49henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
350henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Perustelumuistio löytyy hankerekisterin etusivulta Info-palin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi